english
produkcija
o nama
produkcija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
knjige
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2005.
52

Revije i festivali

44. revija hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva djece

Čakovec, 8-11. lipnja 2006.

Priređivači Revije
Hrvatski filmski savez
Škola animiranog filma, Čakovec

Pokrovitelji
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Republike Hrvatske

Zavod za školstvo Republike Hrvatske
Poglavarstvo grada Čakovca

Priređivački odbor Revije
Vanja Andrijević
Mladen Babić
Jasminka Bijelić
Mira Kermek, predsjednica Odbora
Srećko Listeš
Edo Lukman, tajnik Odbora
Željko Radivoj
Vera Robić-Škarica
Hrvoje Turković
Slobodan Veinović

Članovi Ocjenjivačkog suda
Maja Flego
Joško Marušić
Krešimir Mikić
Snježana Tribuson
Slaven Zečević

Revija je mjesto za prezentaciju i ocjenu jednogodišnje filmske i videoprodukcije djece Hrvatske i filmsko-pedagoškog rada na području izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u razvijanju filmske kulture. Uz filmske i videoprojekcije revijski sadržaji obogaćeni su održavanjem tematskih rasprava za voditelje filmskih/videodružina te razgovorom djece sa članovima Ocjenjivačkog suda.

Revija je mjesto za izbor najboljih ostvarenja djece, koja će biti prezentirana na međunarodnim filmskim/videomanifestacijama.

Revija traje četiri dana, a uz domaćine na Reviji sudjeluje tristo djece, čiji se radovi prikazuju u revijskim programima uz sudjelovanje stotinjak voditelja filmskih/videodružina.

Pravila 44. revije hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva djece
Revija hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva djece jedino je mjesto na kojem se javnosti prezentiraju filmska i videoostvarenja djece realizirana u filmskim i videodružinama, klubovima i grupama u okviru slobodnih aktivnosti kao izvannastavna ili izvanškolska djelatnost u osnovnoj školi.

Pravila za sudjelovanje na 44. reviji hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva djece
1. 44. reviju filmskog i videostvaralaštva djece organiziraju: Hrvatski filmski savez, Zagreb i Škola animiranog filma, Čakovec.
2. Revija će se održati u Čakovcu, od 8. do 11. lipnja 2006.
3. Na Reviji mogu sudjelovati filmske i videodružine, klubovi, grupe djece i pojedinci.
4. Svaka družina, klub, grupa ili pojedinac može na Reviju prijaviti neograničen broj ostvarenja.
5. Preporuča se da ostvarenja ne traju dulje od 10 min.
6. Filmska ostvarenja mogu biti prijavljena na formatima S8 i 16 mm, crno-bijeli ili u boji, ozvučeni ili neozvučeni.
7. Ozvučenje filmova može biti na magnetofonskoj vrpci, kaseti ili izravno na filmu. Na jednoj audiovrpci može biti ozvučenje samo za jedan (1) film.
8. Početak filma mora biti označen bijelim blankom dugim najmanje 1,5 metar.
9. Svako ostvarenje na filmu mora biti na posebnom kolutu i treba imati ove podatke: naziv ostvarenja, naziv družine, kluba (grupe), sustav ozvučenja i startnu točku.
10. Videoostvarenja mogu biti prijavljena na formatima: VHS, SVHS, Hi8, DIG 8, Mini DV, DVCAM i BETACAM (u SP-standardu i PAL-sustavu) i DVD-R.
11. Videoostvarenja se mogu slati:
a) svaki rad na posebnoj vrpci ili DVD-u
— prije početka videorada treba snimiti najmanje 10 sekundi zacrnjenja, a bilo bi iznimno korisno ako bi se prije zacrnjenja usnimilo barem nekoliko sekundi bara
b) više radova na jednoj ili više vrpci ili DVD-u
— prije početka videorada treba snimiti najmanje 10 sekundi zacrnjenja
— uz kasetu ili DVD mora biti priložen popis s redoslijedom naslova
— po mogućnosti ostvariti kontinuirano snimanje neprekinutim TC
12. Radove ocjenjuje Ocjenjivački sud, koji imenuje Izvršni odbor Hrvatskoga filmskog saveza na prijedlog Priređivačkog odbora Revije i Ocjenjivački sud djece, koji predlaže domaćin Revije.
Rad Ocjenjivačkih sudova organiziran je ovako:
a) Ocjenjivački sud, koji imenuje Izvršni odbor Hrvatskoga filmskog saveza, nakon pregleda prispjelih radova donosi odluku o radovima koji će biti prikazani na Reviji. Prispjeli radovi pregledat će se u Zagrebu do 15. svibnja 2006.
b) U vrijeme održavanja revijskih projekcija oba ocjenjivačka suda odvojeno ocjenjuju prikazana ostvarenja i donose svoju listu nagrađenih. Za nagrađena ostvarenja dodjeljuje se diploma klubu i pojedincu.
13. Za radove koji će biti prikazani na Reviji družine, klubovi (grupe) dobivaju diplomu za sudjelovanje na Reviji, a voditelji družina i klubova (grupa) dobivaju zahvalnicu.
Hrvatski filmski savez sve će radove nagrađene na Reviji pripremiti za sudjelovanje na međunarodnim festivalima, uključujući i njihovo prijavljivanje.
14. Uz svako ostvarenje potrebno je priložiti čitko i potpuno ispunjenu prijavnicu. Zaključni rok za slanje prijavnica i ostvarenja je 2. svibnja 2006. (prema žigu pošte). Radovi poslani nakon toga roka neće biti razmatrani za selekciju Revije.
15. Prijavljena ostvarenja šalju se na adresu:
HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
Za 44. reviju
10000 ZAGREB
Tuškanac 1
Faks/tel: (01) 48 48 764; Tel: (01) 48 48 771
16. Radi popularizacije dječjeg stvaralaštva poželjno je da družina, kinoklub (grupa) uz prijavnice i radove pošalje i radne fotografije sa snimanja, odnosno iz rada družine ili kluba (grupe).
17. Hrvatski filmski savez u svrhu popularizacije filmskog i videostvaralaštva djece pridržava ova prava:
— pravo pohrane radova u filmskom i videoarhivu Hrvatskoga filmskog saveza radi čuvanja i zaštite;
— pravo prebacivanja radova na odgovarajuće video- i elektronske medije radi prikazivanja na filmskim projekcijama i uporabe u edukacijske svrhe.
18. Troškove smještaja i prehrane za troje djece iz filmske družine, kinokluba (grupe) čiji film uđe u službeni program prikazivanja snose organizatori Revije. Voditelji i ostala prijavljena djeca snose sami troškove smještaja i prehrane ukoliko im ih ne plaćaju škola ili kinoklub.
19. Prijavnice za boravak voditelja i djece treba poslati najkasnije do 22. svibnja 2006. na adresu:

Škola animiranog filma
za 44. reviju
Trg Republike bb
40000 ČAKOVEC

*** ***

25 fps: Kruha i eksperimenta!
60 sekundi hrvatskog filma — drugi put
Jedna minuta, Otompotom i ostalo
Dvanaest ’probranih’ na 36. KRAF-u
’Morski’ festivali filma i fotografije

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

novi broj
arhiva
suradnici
impressum
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta