english
produkcija
o nama
produkcija
distribucija
nakladništvo
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 

18. Škola medijske kulture Dr. ANTE PETERLIĆ

RADIONIČKI PROGRAMI

Polazne radionice

Osnovni radionički program namijenjen je voditeljima filmskih i videodružina (bez obzira na to kojega su nastavnog profila voditelji), nastavnicima koji teže steći i radni uvid u stvaralačku praksu te ostalim polaznicima sa sličnim interesima. Oni praktičnim radom (izradom videodjela) stječu izravno proizvodno iskustvo potrebno za vođenje radionica, odnosno za upućeniju analizu filma u nastavnom procesu. Polaznici mogu na uzastopnim školama upisivati različite radionice kako bi stekli sva specijalizirana iskustva koja one nude. Pretpostavka je upisa u radionice završen prvi seminarski stupanj.

1. Radionica za dokumentrani film
Polaznici radionice usvajat će znanja o karakteristikama i općim odrednicama dokumentarnoga filma (pitanje istinitosti, izvanfilmska zbilja, poetika, žanrovi i vrste, narativna struktura i izlagački postupci), upoznat će se s osnovnom terminologijom te aktivno sudjelovati u kreativnom procesu od ideje do projekcije. Polaznici će samostalno pronaći temu i sugovornike (u dogovoru s voditeljem), odraditi potrebne pripreme za terensko snimanje, organizirati i analizirati snimljeni materijal, komuniciranjem definirati narativnu strukturu filma koja je primjerena temi i idejama koje se u dokumentarnom filmu iznose ili brane.

Voditelj: Tomislav Mršić, filmski redatelj, dipl. politolog

2. Radionica za igrani film
Polaznici će steći osnovno teorijsko znanje o procesu izrade igranoga filma. Razumjet će razlikovne elemente između igranoga filma i ostalih filmskih rodova. Upoznat će se s osnovnom terminologijom važnom za igrani film: sinopsis, scenarij, knjiga snimanja, planiranje, rekviziti, scenografija, kostimografija, šminka, snimanje, rasvjeta, tonsko snimanje, montaža, postprodukcija tona i slike.
Polaznici će nakon usvajanja teorijskih znanja sami voditi kreativni proces stvaranja igranoga filma, a voditelji će biti stručni korektiv. Razvijat će kreativno promišljanje, zaključivanje i kritičko mišljenje.

Voditelj: Daniel Kušan, akad. filmski redatelj

3. Radionica za TV – reportažu
Polaznici radionice usvajat će teorijska znanja o osnovnim obilježjima reportaže, razlikovnim elementima u odnosu na druge žanrove i rodove – osobito u odnosu na dokumentarni film; učit će da se u reportaži sjedinjuju ideja, tekst, slika i zvuk; usvajat će znanja o nastajanju reportaže; odabrat će dvije teme za snimanje reportaže sadržajno orijentirane na kulturu, umjetnost, lokalne zanimljivosti i običaje; raspravljat će, komentirati i kritički promišljati o odabranoj temi; razvijat će komunikacijske vještine. Polaznici će sami obaviti pripremne radnje za snimanje: kontaktirat će moguće sugovornike, objasniti sugovornicima o vrsti reportaže koja se snima, dogovoriti termin snimanja.

Voditelj: Dražen Ilinčić, dipl. anglist i komparatist književnosti, novinar HRT-a, filmski kritičar

4. Radionica za animirani film
Radionica se bazira na osnovama klasičnoga animiranog filma, a polaznici radionice naučit će temeljne principe animacije pomoću videoračunalnog sustava. U praktičnome radu na izradi kratkoga animiranog filma polaznici početnici svladavaju sve korake u nastanku jednostavnijega filmskog djela, a napredni polaznici usavršavaju svoje znanje izradbom složenijih animacijskih zadataka.

Voditelj: Edo Lukman, voditelj Škole animiranog filma u Čakovec

Specijalizirani radionički programi

Specijalizirani radionički program namijenjen je onima koji su završili neku od osnovnih radionica i žele produbiti znanje iz nekoga specifičnog oblika proizvodnje. Pretpostavka su upisa u specijalizirane radionice završena jedna od radionica iz osnovnoga radioničkoga programa te završen prvi seminarski stupanj.

1. Radionica za kameru i snimanje
Polaznici radionice usvojit će teorijska znanja o osnovnim tehničkim osobinama kamere s naglaskom na uporabu manualnih funkcija koje omogućavaju potpunu kontrolu slike (svjetloća, oštrina, boja). Samostalno će snimati kamerom svaku temu prema uputama voditelja i stručnih suradnika radionice; raspravljat će, komentirati i kritički promišljati o svojem i tuđim snimljenim materijalima na skupnim konzultacijama; razvijat će komunikacijske vještine tijekom rada. Polaznici će upoznati različite formate kamera (profesionalne i amaterske). Svi će polaznici proći rad s njima i s kamerama koje najčešće rabe.

Voditelj: Boris Poljak, filmski snimatelj

2. Radionica za montažu
Uz praktičnu nastavu, polaznici će slušati i teorijska predavanja koja obuhvaćaju sljedeća područja: funkcija i cilj filmskog djela, izlagački postupci u montaži (narativni, opisni, poetski), montažni principi prema dominantnim obilježjima kadra (tempo radnje unutar kadra i scene, pravci kretanja u kadru, problem rampe), dužina kadra i filmski ritam, kontinuirani i diskontinuirani montažni prijelazi, problem identifikacije prizora preko montažnoga prijelaza, motivacija reza, montažne spone i njihova značenja.

Voditeljica: Ivana Fumić, akad. filmska montažerka

3. Radionica za radionice za postprodukciju zvuka
Program radionice podijeljen je na teorijsku i praktičnu nastavu. Teorijski dio uključuje uvod u osnove postprodukcije zvuka u filmu, tehničke zakonitosti montaže zvuka (formati, ubacivanje zvučnih efekata i glazbe u projekt, programi za montažu zvuka), uvid u brojne mogućnosti i načine povezivanja slike i zvuka u smislenu cjelinu. Praktični dio radionice uključuje upoznavanje s potrebnom opremom za postprodukciju zvuka, samostalan odabir glazbe i zvučnih efekata, montažu i sinkronizaciju svih elemenata te njihovo dovođenje u dinamički skladan odnos.

Voditeljica: Dubravka Premar, akad. filmski montažer

4. Radionica za digitalnu fotografiju
Polaznici radionice usvajat će tehnološka znanja o fotografiji (fotoaparat, sastavni dijelovi fotoaparata, svjetlo i ekspozicija, digitalni fotoaparat, objektivi, vrste i formati zapisa fotoaparata, elektronska bljeskalica); proširit će stečena znanja o fotografiji; razvijati praktične vještine snimanja i obrade teme; usvajat će vještine korištenja fotografske tehnike; razumjet će principe djelovanja fotografske tehnike.
Polaznici radionice upoznat će suvremenu fotografsku scenu; prezentirat će se monografije, videofilmovi i multimedijalne prezentacije poznatih fotografa; upoznat će autorske stilove i autorske pristupe temi. Polaznici radionice sudjelovat će u organizaciji završne izložbe fotografija s naglaskom na autorski pristup.

Voditelj: Darije Petković, akad. filmski snimatelj i fotograf

5. Radionica za radijsku reportažu
Polaznici radionice za radijsku reportažu učit će osnove novinarskih vrsta, a u središtu pozornosti bit će radijska reportaža, kao kraljica novinarstva koja u sebi sadrži sve elemente ostalih vrsta.
Zajednički će odabrati temu i krenuti u istraživanje, dogovaranje sugovornika, snimanje razgovora i zvukova, naučiti snimljeni materijal montirati na računalu, te zajedno s glazbom napraviti reportažu. Osim te zajedničke reportaže kojom će se čitava grupa na kraju predstaviti, svakodnevno će svatko pojedinačno raditi male priloge o Medijskoj školi koji će biti objavljeni na stranicama HFS i tako mnoge upoznati s radom škole. To i jest prednost radija kao medija, da je brz, aktulan i jednostavan.

Voditeljica: Višnja Biti, prof. komparativne književnosti i filozofije, urednica na HRT-u

6. Radionica za eksperimentalni film
Radionica će se baviti istraživanjem sličnosti i razlika ljudskoga i filmskoga (snimljenoga, odnosno projiciranoga) pokreta. Unaprijed će se pripremiti filmski arhivski materijali plesa, mačevanja i gimnastike te će polaznici zajedno s voditeljem odabrati najbolje dijelove materijala koji su vizualno dojmljivi i koji nude mogućnosti kasnijih optičkih atrakcija.
Teorijska nastava uključuje: specifičnosti eksperimentalnoga filma kao filmskog roda (sličnosti i razlike s ostalim filmskim rodovima), povijesni pregled eksperimentalnoga filma i videoumjetnosti uz poseban naglasak na eksperimentalizam (kojom će se pobliže baviti kroz praktični rad), vrste i osnovne teorije eksperimentalnoga filma te na najutjecajnije autore i radove u Hrvatskoj i svijetu.

Voditelj: Damir Čučić, filmski redatelj

Planirani broj polaznika je 12 POLAZNIKA, osim u radionici za animirani film gdje je moguće primiti do 20 polaznika – u svakom predloženom stupnju po 10 polaznika. Program svake radionice raspoređen je u deset radnih dana (cjelodnevni rad).

18. Škola medijske kulture Dr. ANTE PETERLIĆ

INFO
O NAMA
SEMINARSKI PROGRAMI
RADIONIČKI PROGRAMI
PROGRAM
POPIS POLAZNIKA
NOVO! Radionica - prvi koraci vašeg budućeg kreativnog dokumentarca
Program radionice - prvi koraci vašeg budućeg kreativnog dokumentarca
UVJETI SUDJELOVANJA I PRIJAVNICA
Pozitivno mišljenje MZOS-a
PARTNERI I POKROVITELJI
RADIO U BOJI
FOTO GALERIJA
KRONIKE ŠKOLE
RAZGOVARALI SMO
KONTAKT

MEDIJSKE ŠKOLE:

21. Škola medijske kulture Dr. ANTE PETERLIĆ
20. Škola medijske kulture Dr. ANTE PETERLIĆ
19. Škola medijske kulture Dr. ANTE PETERLIĆ
18. Škola medijske kulture Dr. ANTE PETERLIĆ
17. Škola medijske kulture Dr. ANTE PETERLIĆ
16. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
15. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
14. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
13. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
12. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
1-10/21
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta