Okom objektiva

Kako smo se družili na 52. reviji

Reviju podupiru

Priređivači

Hrvatski filmski savez
OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj
Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj

Pokrovitelji

Hrvatski audiovizualni centar
Hrvatska zajednica tehničke kulture
Grad Mali Lošinj
Primorsko-goranska županija