home


prijavnica


 

Odnosi s javnošću / kontakt za novinare

Hrvatski filmski savez
Kristina Dorić
T: + 385 1 48 48 771
M: +385 91 378 378 7
E: kristina@hfs.hr

Kontak za novinare – lokalni mediji

Julijana Marčec
M: +385 98 9311 621
vanima@vanima.hr

Uvodna riječ
49. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
Šest varaždinskih tornjeva (a i sedmi se računa?)
49. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
Okti
49. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
Bollywoodska produkcija, hollywoodska kvaliteta
49. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
Fontana
49. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece: Revija može početi, uživajte!
49. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva
Selekcijska komisija 49. revije odabrala filmove