home
 

Revija je mjesto za predstavljanje i ocjenu jednogodišnje filmske i videoprodukcije djece i filmsko-pedagoškoga rada na području izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u razvijanju filmske kulture. Uz filmske i videoprojekcije revijski sadržaji obogaćeni su održavanjem tematskih rasprava za voditelje filmskih/videodružina te razgovorom djece sa članovima Ocjenjivačkoga suda.

Revija je mjesto za izbor najboljih ostvarenja djece, koja će biti predstavljena na međunarodnim filmskim/videomanifestacijama.

Revija traje četiri dana, a uz domaćine na Reviji sudjeluju i djeca, čiji se radovi prikazuju u revijskim programima uz sudjelovanje voditelja filmskih/videodružina.

Pravila za sudjelovanje

 • 47. reviju filmskog i videostvaralaštva djece realiziraju: Hrvatski filmski savez, Zagreb, Agencija za odgoj i obrazovanje i Osnovna škola Antuna Nemčića Gostovinskoga, Koprivnica.
 • Revija će se održati u Koprivnici, od 24. do 27. rujna 2009. Na Reviji mogu sudjelovati filmske i videodružine, klubovi, skupine djece i pojedinci.
 • Svaka družina, klub, skupina ili pojedinac može na Reviju prijaviti neograničen broj ostvarenja.
 • Preporuča se da ostvarenja ne traju duže od 10 min.
 • Filmska ostvarenja mogu biti prijavljena na formatima S8 i 16 mm, crno-bijela ili u boji, ozvučena ili neozvučena. O uvjetima prijave filmskog ostvarenja treba osobno dogovoriti sa stručnom osobom u Hrvatskom filmskom savezu do datuma prijave filmova.
 • Videoostvarenja mogu biti prijavljena na formatima: VHS, SVHS, Hi8, DIG 8, Mini DV, DVCAM i BETACAM (u SP-standardu i PAL-sustavu) i DVD-R (isključivo DVD video) u DV kvaliteti.
 • Radove na CD-u ne primamo!

Videoostvarenja se mogu slati:

 

a)svaki rad na posebnoj vrpci ili DVD-u
— prije početka videorada treba snimiti najmanje 10 sekundi zacrnjenja, a bilo bi iznimno korisno ako bi se prije zacrnjenja usnimilo barem nekoliko sekundi bara

b)više radova na jednoj ili više vrpci ili DVD-u
— prije početka videorada treba snimiti najmanje 10 sekundi zacrnjenja
— uz kasetu ili DVD mora biti priložen popis s redoslijedom naslova
— po mogućnosti ostvariti neprekinuti TC na videovrpci

 • 9. Radi što bolje kvalitete projekcije preporučujemo slanje radova na DV vrpcama. Sve prijavljene radove vraćamo.
 • Radove ocjenjuje Ocjenjivački sud, koji predlaže Izvršni odbor Hrvatskoga filmskog saveza, a imenuje ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa.
 • Ocjenjivački sud djece, koji predlaže domaćin Revije, imenuje Izvršni odbor Hrvatskoga filmskog saveza.
  Rad ocjenjivačkih sudova organiziran je ovako:
  a) Ocjenjivački sud, nakon pregleda prispjelih radova donosi odluku o radovima koji će biti prikazani na Reviji. Prispjeli radovi pregledat će se u Zagrebu do 1. srpnja 2009.
  b) U vrijeme održavanja revijskih projekcija oba ocjenjivačka suda odvojeno ocjenjuju prikazana ostvarenja i donose svoj popis nagrađenih. Za nagrađena ostvarenja dodjeljuje se diploma klubu i pojedincu.
 • Za radove koji će biti prikazani na Reviji družine, klubovi (grupe) dobivaju diplomu za sudjelovanje na Reviji, a voditelji družina i klubova (grupa) dobivaju zahvalnicu.
  Hrvatski filmski savez sve će radove nagrađene na Reviji pripremiti za sudjelovanje na međunarodnim festivalima, uključujući i njihovo prijavljivanje.
 • Uz svako ostvarenje potrebno je priložiti čitko i potpuno popunjenu prijavnicu koja će biti dostupna i na stranici www.hfs.hr. Zaključni rok za slanje prijavnica i ostvarenja je 15. lipnja 2009. (prema žigu pošte). Radovi poslani nakon toga roka ne će biti razmatrani za selekciju Revije.
 • Prijavljena ostvarenja šalju se na adresu:
  HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
  Za 47. reviju
  10000 ZAGREB
  Tuškanac 1
  Faks/tel: (01) 48 48 764;
  Tel: (01) 48 48 771
 • Radi popularizacije dječjeg stvaralaštva poželjno je da družina, kinoklub (skupina) uz prijavnice i radove pošalje i radne fotografije sa snimanja, odnosno iz rada družine ili kluba (skupine).
 • Hrvatski filmski savez u svrhu popularizacije filmskog i videostvaralaštva djece pridržava ova prava:
  — pravo pohrane radova u filmskom i videoarhivu Hrvatskoga filmskog saveza radi čuvanja i zaštite;
  — pravo prebacivanja radova na odgovarajuće video i elektronske medije radi prikazivanja na filmskim projekcijama i uporabe u edukacijske svrhe.
 • Troškove smještaja i prehrane za troje sudionika iz filmske družine, kinokluba (skupine) čiji film uđe u službeni program prikazivanja snose organizatori Revije. Ostali prijavljeni snose sami troškove smještaja i prehrane ukoliko im ih ne plaćaju škola ili kinoklub.
 • Prijavnice za boravak voditelja i djece treba poslati najkasnije do 10. rujna 2008., nakon navedenoga roka priređivači ne će primati prijavnicu. Prijavnice poslati na adresu:

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
(Srećku Listešu, višem savjetniku za hrvatski jezik)
Tolstojeva 32, 21000 Split

Napomena:
Uporaba imenica (učenik, učitelj, nastavnik, voditelj) u tekstu podrazumijeva i osobe ženskog i muškog spola, dakle: učenice/učenike, učiteljice/učitelje, nastavnice/nastavnike, voditeljice/ voditelje).

Uvodna riječ
47. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
Kronika, 27. rujna, Koprivnica - Razgovor s mladim filmašima
47. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
S Rijom i čarolijom u novi dan
47. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
Kronika, 27. rujna 2009., Koprivnica
47. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
Kronika, 26. rujna 2009., Koprivnica
47. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
Kronika, 25. rujna 2009., Koprivnica
47. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
Kronika, 24. rujna 2009., Koprivnica
Počinje 47. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
47. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
Filmovi u srcu Podravine
Prijave za smještaj sudionika 47. revije
47. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece - popis prijavljenih radova
REZULTATI OCJENJIVAČKOG SUDA 47. REVIJE