home
Prijavnica za film/video
(Word, 23Kb)

Prijavnica za boravak troje sudionika
(Word, 21Kb)

Pravila 45. revije hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva djece

Revija hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva djece jedino je mjesto na kojem se javnosti prezentiraju filmska i videoostvarenja djece realizirana u filmskim i videodružinama, klubovima i grupama u okviru slobodnih aktivnosti kao izvannastavna ili izvanškolska djelatnost u osnovnoj školi.

Pravila za sudjelovanje
na 44. reviji hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva djece

 • 45. reviju filmskog i videostvaralaštva djece realiziraju: Hrvatski filmski savez, Zagreb, i Škola animiranog filma, Čakovec.
 • Revija će se održati u Čakovcu, od 27. do 30. rujna 2007.
  3. Na Reviji mogu sudjelovati filmske i videodružine, klubovi, skupine djece i pojedinci.
 • Svaka družina, klub, skupina ili pojedinac može na Reviju prijaviti neograničen broj ostvarenja.
 • Preporuča se da ostvarenja ne traju dulje od 10 min.
 • Filmska ostvarenja mogu biti prijavljena na formatima S8 i 16 mm, crno-bijeli ili u boji, ozvučeni ili neozvučeni.
 • Ozvučenje filmova može biti na magnetofonskoj vrpci, kaseti ili izravno na filmu. Na jednoj audiovrpci može biti ozvučenje samo za jedan (1) film.
 • Početak filma mora biti označen bijelim blankom dugim najmanje 1,5 metar.
 • Svako ostvarenje na filmu mora biti na posebnom kolutu i treba imati ove podatke: naziv ostvarenja, naziv družine, kluba (grupe), sustav ozvučenja i startnu točku.
 • Videoostvarenja mogu biti prijavljena na formatima: VHS, SVHS, Hi8, DIG 8, Mini DV, DVCAM i BETACAM (u SP-standardu i PAL-sustavu) i DVD-R.
 • Videoostvarenja se mogu slati:
  a) svaki rad na posebnoj vrpci ili DVD-u
  — prije početka videorada treba snimiti najmanje 10 sekundi zacrnjenja, a bilo bi iznimno korisno ako bi se prije zacrnjenja usnimilo barem nekoliko sekundi bara
  b) više radova na jednoj ili više vrpci ili DVD-u
  — prije početka videorada treba snimiti najmanje 10 sekundi zacrnjenja
  — uz kasetu ili DVD mora biti priložen popis s redoslijedom naslova
  — po mogućnosti ostvariti kontinuirano snimanje neprekinutim TC
 • Radove ocjenjuje Ocjenjivački sud, koji predlaže Izvršni odbor Hrvatskoga filmskog saveza, a imenuje Agencija za odgoj i obrazovanje uz suglasnost resornog ministra.
 • Ocjenjivački sud djece, koji predlaže domaćin Revije, imenuje Izvršni odbor Hrvatskoga filmskog saveza.
  Rad ocjenjivačkih sudova organiziran je ovako:
  a) Ocjenjivački sud, nakon pregleda prispjelih radova donosi odluku o radovima koji će biti prikazani na Reviji. Prispjeli radovi pregledat će se u Zagrebu do 3. rujna 2007.
  b) U vrijeme održavanja revijskih projekcija oba ocjenjivačka suda odvojeno ocjenjuju prikazana ostvarenja i donose svoju listu nagrađenih. Za nagrađena ostvarenja dodjeljuje se diploma klubu i pojedincu.
 • Za radove koji će biti prikazani na Reviji družine, klubovi (grupe) dobivaju diplomu za sudjelovanje na Reviji, a voditelji družina i klubova (grupa) dobivaju zahvalnicu.
  Hrvatski filmski savez sve će radove nagrađene na Reviji pripremiti za sudjelovanje na međunarodnim festivalima, uključujući i njihovo prijavljivanje.
 • Uz svako ostvarenje potrebno je priložiti čitko i potpuno ispunjenu prijavnicu. Zaključni rok za slanje prijavnica i ostvarenja je 1. srpnja 2007. (prema žigu pošte). Radovi poslani nakon toga roka neće biti razmatrani za selekciju Revije.
 • Prijavljena ostvarenja šalju se na adresu:
  HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
  Za 45. reviju
  10000 ZAGREB
  Tuškanac 1
  Faks/tel: (01) 48 48 764;
  Tel: (01) 48 48 771
 • Radi popularizacije dječjeg stvaralaštva poželjno je da družina, kinoklub (skupina) uz prijavnice i radove pošalje i radne fotografije sa snimanja, odnosno iz rada družine ili kluba (skupine).
 • Hrvatski filmski savez u svrhu popularizacije filmskog i videostvaralaštva djece pridržava ova prava:
  — pravo pohrane radova u filmskom i videoarhivu Hrvatskoga filmskog saveza radi čuvanja i zaštite;
  — pravo prebacivanja radova na odgovarajuće video- i elektronske medije radi prikazivanja na filmskim projekcijama i uporabe u edukacijske svrhe.
 • Troškove smještaja i prehrane za troje djece iz filmske družine, kinokluba (skupine) čiji film uđe u službeni program prikazivanja snose organizatori Revije. Voditelji i ostala prijavljena djeca snose sami troškove smještaja i prehrane ukoliko im ih ne plaćaju škola ili kinoklub.
 • Prijavnice za boravak voditelja i djece treba poslati najkasnije do 10. rujna 2007., nakon navedenoga roka priređivači neće primati prijavnicu. Prijavnice poslati na adresu:

Škola animiranog filma
za 45. reviju
Trg Republike bb
40000 ČAKOVEC

 

Uvodna riječ
Odjeci
Pobjeda dječje kreativnosti
Lice i naličje utjecaja medija na djecu
Samo su mačke ostale mirne
Vedri domaćin Čakovec