home

Prijavnica za boravak za troje djece i voditelja

Prijavnica za boravak za troje djece i voditelja koji sami plaćaju smještaj

ŠAF ČakovecMolimo voditelje filmskih i videodružina da eventualne pogreške pri unosu podataka jave organizatorima Revije na e-mail: vera@hfs.hr; vanja@hfs.hr ili tel: 01/4818 365, 4818 350.

PRAVILA 44. REVIJE HRVATSKOGA FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE

Revija hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva djece jedino je mjesto na kojem se javnosti prezentiraju filmska i videoostvarenja djece realizirana u filmskim i videodružinama, klubovima i grupama u okviru slobodnih aktivnosti kao izvannastavna ili izvanškolska djelatnost u osnovnoj školi.

PRAVILA ZA SUDJELOVANJE NA 44. REVIJI HRVATSKOGA FILMSKOG I
VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE

 1. 44. reviju filmskog i videostvaralaštva djece organiziraju:
  Hrvatski filmski savez, Zagreb i
  Škola animiranog filma, Čakovec.
 1. Revija će se održati u Čakovcu, od 8. do 11. lipnja 2006.
 1. Na Reviji mogu sudjelovati filmske i videodružine, klubovi, grupe djece i pojedinci.
 1. Svaka družina, klub, grupa ili pojedinac može na Reviju prijaviti neograničen broj ostvarenja.
 1. Preporuča se da ostvarenja ne traju dulje od 10 min.
 1. Filmska ostvarenja mogu biti prijavljena na formatima S8 i 16 mm, crno-bijeli ili u boji, ozvučeni ili neozvučeni.
 1. Ozvučenje filmova može biti na magnetofonskoj vrpci, kaseti ili izravno na filmu. Na jednoj audiovrpci može biti ozvučenje samo
  za jedan (1) film.
 1. Početak filma mora biti označen bijelim blankom dugim
  najmanje 1,5 metar.
 1. Svako ostvarenje na filmu mora biti na posebnom kolutu i treba imati ove podatke: naziv ostvarenja, naziv družine, kluba
  (grupe), sustav ozvučenja i startnu točku.
 1. Videoostvarenja mogu biti prijavljena na formatima: VHS, SVHS, Hi8, DIG 8, Mini DV, DVCAM i BETACAM (u SP-standardu i PAL-sustavu) i DVD-R.
 1. Videoostvarenja se mogu slati:
 2. svaki rad na posebnoj vrpci ili DVD-u
  1. prije početka videorada treba snimiti najmanje 10
   sekundi zacrnjenja, a bilo bi iznimno korisno ako
   bi se prije zacrnjenja usnimilo barem nekoliko
   sekundi bara
 1. više radova na jednoj ili više vrpci ili DVD-u
  1. prije početka videorada treba snimiti najmanje 10
   sekundi zacrnjenja
  2. uz kasetu ili DVD mora biti priložen popis s redoslijedom naslova
  3. po mogućnosti ostvariti kontinuirano snimanje neprekinutim TC
 1. Radove ocjenjuje Ocjenjivački sud, koji imenuje Izvršni odbor Hrvatskoga filmskog saveza na prijedlog Priređivačkog odbora Revije, i Ocjenjivački sud djece, koji predlaže domaćin Revije.

Rad Ocjenjivačkih sudova organiziran je ovako:

 1. Ocjenjivački sud, koji imenuje Izvršni odbor Hrvatskog filmskog saveza, nakon pregleda prispjelih radova donosi odluku o radovima koji će biti prikazani na Reviji. Prispjeli radovi
  pregledat će se u Zagrebu do 15. svibnja 2006.
 1. U vrijeme održavanja revijskih projekcija oba ocjenjivačka suda odvojeno ocjenjuju prikazana ostvarenja i donose svoju listu nagrađenih. Za nagrađena ostvarenja dodjeljuje se diploma
  klubu i pojedincu.
 1. Za radove koji će biti prikazani na Reviji družine, klubovi (grupe) dobivaju diplomu za sudjelovanje na Reviji, a voditelji družina i klubova (grupa) dobivaju zahvalnicu.

Hrvatski filmski savez sve će radove nagrađene na Reviji pripremiti za sudjelovanje na međunarodnim festivalima, uključujući i njihovo prijavljivanje.

 1. Uz svako ostvarenje potrebno je priložiti čitko i potpuno
  ispunjenu prijavnicu. Zaključni rok za slanje prijavnica i
  ostvarenja je 2. svibnja 2006. (prema žigu pošte).

  Radovi poslani nakon toga roka neće biti razmatrani
  za selekciju Revije.
 1. Prijavljena ostvarenja šalju se na adresu:

HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
Za 44. reviju
10000 ZAGREB
Tuškanac 1
Faks/tel: (01) 48 48 764
Tel: (01) 48 48 771

 1. Radi popularizacije dječjeg stvaralaštva poželjno je da družina, kinoklub (grupa) uz prijavnice i radove pošalje i radne
  fotografije sa snimanja, odnosno iz rada družine ili kluba
  (grupe).
 1. Hrvatski filmski savez u svrhu popularizacije filmskog i videostvaralaštva djece pridržava ova prava:
 2. pravo pohrane radova u filmskom i videoarhivu Hrvatskog
  filmskog saveza radi čuvanja i zaštite;
 3. pravo prebacivanja radova na odgovarajuće video i elektronske medije radi prikazivanja na filmskim projekcijama i uporabe u edukacijske svrhe.
 1. Troškove smještaja i prehrane za troje djece iz filmske družine, kinokluba (grupe) čiji film uđe u službeni program prikazivanja snose organizatori Revije. Voditelji i ostala prijavljena djeca
  snose sami troškove smještaja i prehrane ukoliko im ih ne
  plaćaju škola ili kinoklub.
 1. Prijavnice za boravak voditelja i djece treba poslati najkasnije
  do 22. svibnja 2006. na adresu:

Škola animiranog filma
za 44. reviju
Trg Republike bb
40000 ČAKOVEC

UVJETI BORAVKA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA 44. REVIJE FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE

 1. Svaka filmska i videodružina na osnovu odabranog rada
  (radova) za prikazivanje, ima pravo na besplatan smještaj i prehranu za troje djece, bez obzira na broj odabranih radova.
 2. Priređivači Revije rezervirali su smještaj za ukupno 300 osoba,
  od čega 180 u hotelu Park u Čakovcu i 120 u hotelu Turist u Varaždinu.
  Cijena ugovorenih pansiona za djecu i voditelje koji sami snose troškove smještaja i prehrane po osobi iznosi 940,00 kuna,
  ali će se moći prijavljivati tek nakon što se utvrdi broj djece
  za koju smještaj plaćaju priređivači.
 3. Pansion počinje ručkom 8. lipnja i završava ručkom
  11. lipnja 2006.
  Ručak i večera su organizirani u hotelu Park u Čakovcu za sudionike Revije, uključujući i one koji su smješteni u hotelu
  Turist u Varaždinu.
 4. Hotelski račun, osim za djecu kojima troškove podmiruju
  priređivači Revije, je moguće platiti po dolasku u Hotel ili
  unaprijed na žiro račun koji ćemo naknadno objaviti.
 5. Za djecu smještenu u hotelu Turist u Varaždinu priređivači osiguravaju autobusni prijevoz.
 6. Prijavnica za smještaj djece i voditelja, kojima troškove
  smještaja i prehrane podmiruju Priređivači Revije, mora stići na adresu Škole animiranog filma u Čakovcu do 22. svibnja 2006.
  Po ovoj prijavi djeca i voditelji će biti smješteni u hotelu Park u Čakovcu.
  Priređivači će odmah nakon odabira radova za projekciju objaviti popis filmskih i videodružina koji su ostvarili pravo na besplatni smještaj i prehranu.

 

Uvodna riječ
Završena 44. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
44. REVIJA HRVATSKOGA FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE