43. REVIJA HRVATSKOGA FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE

Priređivači
Hrvatski filmski savez
Osnovna škola Stjepana Kefelje, Kutina

Pokrovitelji
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Zavod za školstvo Republike Hrvatske
Poglavarstvo grada Kutine
Županija sisačko-moslavačka

Sponzori
Erste & Steiermärkische Bank, poslovnica u Kutini
Croatia osiguranje d.d., podružnica u Kutini
Tip Kutina d.o.o.
Klaić i Klaić, Kutina
Šmit – electronic d.o.o., Kutina
Kovačević – prerada drva, Voloder

Priređivački odbor
Vanja Andrijević
Milena Bielicki
Ivan Čorak (predsjednik)
Branka Hecer
Đurđica Kaurloto-Martinić
Mira Kermek Sredanović
Marija Leaković
Srećko Listeš (tajnik)
Nada Poturiček
Željko Radivoj
Vera Robić-Škarica
Velimira Toth-Prosoli
Hrvoje Turković

Ocjenjivački sud
Maja Flego
Joško Marušić
Krešimir Mikić (predsjednik)
Snježana Tribuson
Slaven Zečević

Voditeljica Ocjenjivačkog suda djece
Mira Kermek-Sredanović

Voditelj okruglog stola
Krešimir Mikić

Voditelji razgovora s djecom
Joško Marušić i Snježana Tribuson

Voditelj videoprojekcija, tehnike i razglasa
Anton Bučar
Željko Radivoj

Voditelji press-službe
Dragutin Pasarić

Voditelj videodokumentacije
Milan Bukovac

Voditeljica Odbora za doček i ispraćaj
Mirela Cvitković