english
produkcija
o nama
produkcija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
knjige
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2005.
50

Nova izdanja

RETORIČKI RAZIGRANA DNEVNIČKA PROZA

Petar Krelja, Ispod crte, Vedis, Zagreb, 2005.

Krelja je najuporniji i najizrazitiji esejist među hrvatskim piscima o filmu, među filmskim kritičarima.
Ako esej shvatimo kako se u nas tradicionalno shvaćao – kao lijepoknjiževno bavljenje pojmovima i poimanjem, problemima i problematiziranim temama – Krelja je to spontano, po nekome urođenu pozivu, stalno radio. Dok smo mi ostali, njegovi kolege, često vrlo 'objektivistički' ciljali samo na općeobvezujuće tumačenje i ocjenu filma, počesto zaboravljajući da smo istodobno doživljavači i pisci, književnici u nekoj postojećoj stilskoj tradiciji, Krelja je od početka svoje pisanje shvaćao posve književnički: kao ekspresivnu djelatnost, onu u kojoj autor iskazuje vrlo osoban doživljaj filma i života na koji film upućuje, i to čini najsugestivnijim stilom što mu je na raspolaganju. Njegove su i najjezgrovitije kritike, ali osobito veći tumačiteljski eseji, gusta asocijativna, retorički izrazito razigrana proza zadubljena u vlastit autorov senzibilitet, ali senzibilitet koji je izrazito otvoren i naciljan na okolni život, a u njemu – 'primadonski' – na film i filmsko iskustvo.
To Kreljino književno opredjeljenje u novije se vrijeme razvilo u smjeru gotovo 'čiste' literarne forme – u opsežnije narativizirane reminiscencije na prošle događaje iz prepleta naše javne i njegove intimne filmske povijesti.
Iako se 'memoarizacijski' pristup svijetu filma u Krelje javio posve u skladu s odavna iskazanim sklonostima, taj je pristup izrazito moderan: u dijelu se svjetske časopisne publicistike – kao kontrast tradicionalno 'objektivističkom' povijesnom i kritičko-interpretativnom pristupu filmu – javilo programsko ustrajavanje na vrlo osobnom, samoispitivačkom i samoispovjednom pristupu, i to podjednako samih filmskih autora i autorskih suradnika kao i kritičara, interpreta i teoretičara filma. Osobni je izvještaj, ustanovilo se, ne samo zanimljiviji čitatelju nego je redovito bogatiji povijesno relevantnim podacima, a i bolje iskazuje duhovnu, uvijek vrlo osobnu, 'pozadinu' na kojoj nastaju i u kojoj recepcijski 'završavaju' filmska djela.
Knjiga Ispod crte poentira Kreljin izniman ispovjedno-meditativni esejistički pristup razvijan posljednjega desetljeća. Pisana je kao dnevnik što prati osobno-iskustvenu pozadinu razdoblja pripreme, snimanja, montaže i javnoga prikazivanja Kreljina igranog filma Ispod crte, a zapravo je riječ o vrlo dramatičnoj naraciji što prati gotovo fabulističku smjenu nesigurnosti, neočekivnih problema, emotivnih i operativnih 'padova i uspona' vezanih uz taj filmski projekt, uz to Kreljino životno razdoblje (od 2001-2003), ali i uz to razdoblje u Hrvatskoj, njegovih sudbinskih mijena.
Ispod crte uzbudljiva je i ganutljiva knjiga, a jedinstvenu joj vrijednost daje ono što je oduvijek odlikovalo Kreljin razgovorni i spisateljski, ali i filmskoautorski pristup stvarima – a to je njegova uvijek mlada sposobnost da se očara zatečenim životom.

Hrvoje Turković

VAŽAN PRINOS FILMSKOJ HISTORIOGRAFIJI

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

novi broj
arhiva
suradnici
impressum
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta