english
produkcija
o nama
produkcija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
knjige
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2004.
45

Medijska kultura u nastavi

ODGOJ ZA MEDIJE ILI MEDIJSKA PEDAGOGIJA

Danas se sve više govori o medijskom obrazovanju, odgoju za medije, medijskoj kulturi, medijskoj kompetenciji, medijskoj pedagogiji, medijskoj didaktici, medijskoj etici, kritici medija i slično.
Nazočnost medija u praktički svim područjima života implicira i medije u obrazovnom procesu. To je već poznata konstatacija.
Nužno je međutim sada više nego ikada u nastavu implementirati nove medije i tehnologije s kojima su djeca svakodnevno okružena. To, dakako, traži i temeljito medijsko obrazovanje učitelja.
Došlo je vrijeme da se učenicima omogući orijentacija, po mogućnosti kritička u odnosu na medije (film, televizija, video, internet i ostalo), da se u nastavi pojedinih predmeta mediji rabe funkcionalno i smisleno i da se u budućnosti stvaraju i proizvode medijski odgovarajući edukacijski materijal (udžbenici, priručnici, filmovi, CD, DVD , web-stranice i drugi).
Budućnost su medijski obrazovani i osviješteni učitelji, bolje rečeno medijski pedagozi.
U njihovu obrazovanju tijekom redovitog studija, određene specijalizacije ili diplomskog studija, kad je riječ o novoj organizaciji visokoškolske nastave, potrebna su temeljna znanja o medijima, komunikologiji, informacijsko--tehničkom području. Nužno je dobro poznavanje kako klasičnih tako i modernih medija. Tako profilirani stručnjak mora kritički i konstruktivno promatrati razvoj medija i njihovu moguću primjenu u nastavi.
Sve to treba promatrati u smislu razvijanja nove kulture odgoja i obrazovanja.
Učenike treba znati zainteresirati za obrazovanje putem medija, omogućiti im snalaženje u bogatom medijskom svijetu koji trebaju promatrati kritički, ali i samostalno sudjelovati u proizvodnji nekih medijskih sadržaja (snimanje fotografija, filmova u videodružinama, izrada web stranice i slično).
Pritom je nužno bdjeti nad činjenicom kako djeca ne bi smjela tijekom formiranja svog identiteta podleći fascinaciji medijima nego sve vrijeme treba u njima razvijati kritički i stvaralački duh s obzirom na bogatstvo i složenost medijske kulture.

Mediji u nastavi
Mediji u nastavi javljaju se u nekoliko oblika.
Rabe se kao radno i pomoćno sredstvo, kao alat i mogu biti nastavna tema.
Pritom se podrazumijeva učenje putem medija, pojedinačno ili u skupinama (pomoćno sredstvo), priprema nastavnoga medijskog materijala, samostalno stvaralaštvo učitelja i učenika koji proizvode medijski edukativni proizvod (alat) i učenje o medijima, posebice novim, pri čemu nužno treba tematizirati digitalnu logiku i algoritmičko mišljenje (mediji kao nastavna tema).
Kako obrazovati medijskog pedagoga?
U obrazovanju budućega medijskog pedagoga (učitelja koji bi se specijalizirao za medije), koji je posve sigurno itekako potreban suvremenoj školi, trebaju biti zastupljena barem tri područja koja će obuhvatiti medije i informacijske tehnologije u odgoju, obrazovanju i nastavi.
To su:
a) opća medijska kompetencija
- teorija medija i informacijskih tehnologija
- izbor i primjena medija i informacijskotehničkih sustava
- stvaranje medijskih softvera
- društveno značenje medija pri izmjeni informacija
- medijska estetika, medijska etika i medijsko pravo
b) medijskodidaktička kompetencija
- temelji primjene medija i informacijskih tehnologija u nastavi
- značenje medija u nastavi
- uporaba medija i informacijskih tehnologija u predmetnoj nastavi
- primjena medija i informacijskih tehnologija u izvannastavnom radu s djecom i mladeži
- analiza i procjena vrijednosti trenutačne medijske ponude
- društveni i institucionalni uvjeti za medijsku produkciju
- medijsko obrazovanje i vrijednosni sudovi
- koncepcija, implementacija i evaluacija medijskih obrazovnih modula u suradnji sa školom i ostalim odgojno-obrazovnim institucijama.
c) kompetencija u području medijskoj odgoja
- odgojni i obrazovni ciljevi i zadaće u području medija i informacijskih tehnologija
- medijski odgoj (klasični mediji, informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi i radu s mladima u izvannastavnim sadržajima)
- suradnja na razvijanju i proizvodnji medijskih edukativnih proizvoda

Medijski proizvod
Cilj obrazovanja stručnjaka takva profila jest proizvodnja medijskoga proizvoda. To je dokaz kako je sada u mogućnosti stečena teorijska znanja pretočiti u praksu i primijeniti medije na određene sadržaje, čime će ujedno unaprijediti i modernizirati nastavni proces.
Što se pak ne smije zaboraviti?
Posve sigurno nije sporno obrazovanje medijskoga pedagoga, njegovo poznavanje i ovladavanje ovim medijima: fotografija, film, video, računalo.
Nikako se ne smije zaboraviti da se pritom obrazuje stručnjak koji će, prema usmjerenju i mogućnostima:
a) podučavati o medijima
b) primjenjivati medije u nastavi
c) proizvoditi medijske sadržaje
d) raditi praktično s djecom i mladima u području medijske kulture (od snimanja filmova u videodružinama do izrade web-stranice škole, razreda, nastavnih predmeta i sl.).
Takav tip usavršavanja učitelja svjetska je praksa koju bi trebalo što prije realizirati i u našoj sredini.

Krešimir Mikić

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

novi broj
arhiva
suradnici
impressum
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta