english
produkcija
o nama
produkcija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
knjige
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2003.
43

MM izlog

PULA OFF –VIDEOPUZZLE

(hrvatski eksperimentalni film i video)

Ana Šimičić&Antonia Majača,
autorice koncepcije

PULA OFF –VIDEOPUZZLE (hrvatski eksperimentalni film i video)
19 – 24. srpnja 2003.
Uz ovogodišnju pedesetu obljetnicu pulskoga festivala, formirali smo Videopuzzle - program hrvatskog eksperimentalnog filma i videa, predstavljen u MM centru Luka, vezan također uz program Cinemania(c), tj. niz izložbi, instalacija i performansa koje spajaju film i multimedijalne umjetnosti.
Program je koncipiran kolažno i nastojao je funkcionirati kao šaroliki puzzle, u kojem je promatrač aktiviran da spaja i povezuje djela nastala u različitim razdobljima, od šezdesetih do danas, zasnovano na pojedinoj dominantnoj tematskoj, estetsko-vizualnoj ili konceptualnoj podlozi.
Ovim programom željelo se učiniti dostupnim djela koja, sama po sebi, redovito ne privlače širu publiku, svojevrsnim preokretom u pristupu i smještajem projekcija u nekonvencionalni prostor gdje velik broj (ponajprije mlađih) ljudi, zainteresiranih za umjetnost, film i glazbu a priori cirkulira. Program je koncipiran tako da je svaka od šest večeri projekcija vezana uz određeni zajednički nazivnik. Iskristaliziralo se nekoliko tema, osnovnih motiva ili karakteristika atmosfere ili vizualnih estetika koje se kao zajednička potka provlače djelima nastalim u različitim razdobljima.
Kasne šezdesete vezane su uz pojavu konceptualne umjetnosti. Nove tendencije javljaju se s pojavom novih tehničkih medija: fotografije, filma i videa. Video se kao medij afirmira unutar nove umjetničke prakse i vezan je za happening, performance, environment i dematerijalizaciju umjetničkog objekta. Grupa 6 autora u svojim je akcijama i radovima naglašeno konceptualna s jakim elementima društvene kritike. Materijal s filmovima te umjetničke skupine restaurirao je i pripremio Hrvatski filmski savez i Institut za suvremenu umjetnost iz Zagreba, koji do sada nije
24 dovoljno prezentiran u okviru sličnih pogleda programa, te smo ga stoga smatrali zanimljivim ovom prigodom predstaviti zasebno.
Osnova suvremene umjetničke produkcije nalazi se u djelima Sanje Iveković, Dalibora Martinisa, Ivana Ladislava Galete, Gorana Trbuljaka, koji često stvaraju bez interesa za naraciju, koji su dakle primarnokonceptualno usmjereni. Pritom se perceptivni (vizualni) i idejni video neizbježno isprepleću i međusobno utječu.
Od samih početaka eksperimentalni film i video-art vezani su na istraživanje i igranje samim medijem – metamedijska istraživanja i analitič-ki, metajezični video ustrojen na istraživanjima mogućnosti videoslike, eksplicitnim referencijama na osnovi karakteristike samog medija, a ponegdje i igranje odnosom doslovno prema samom tejpu. S druge strane, jedna od najeksponiranijih videotema je osoba samog autora, autorska samoreferencijalnost i identitet, te s time u vezi subjektivni doživljaj zbilje. Uz tu je odrednicu vezano autobiografsko, autoironijsko bavljenje sobom, propitivanje vlastite tjelesnosti ili pak kulturno sociološke uvjetovanosti.
Također, videoumjetnici na specifičan način često nastavljaju struju body arta ustrajavajući na elementarnoj tjelesnosti, jednostavnu pokretu, govoru tijela putem repetitivnosti ili fizičkih procesa, implicirajući na drugovrsne psiho-fizičke frustracije.
Video, kao analizator stvarnosti, unutar vre-mensko-prostornih gabarita ne uspostavlja drugu stvarnost, nego provjerava i propituje postojeću, pri čemu se normalni tijek vremena čini produljenim. Naglašavanjem protoka vremena nostalgija je najčešće natopljena rafiniranim vizualnim identitetom, često istinskim poetskim realizmom pretočenim u sliku.
Devedesete dijelom označava utjecaj novih (digitalnih) tehnomitologija. Ta se nova struja, jasna u mlađe generacije autora, oslanja na estetiku videoigara te neglašenom tehnologijom markira ambijentalnost i izgrađuje novu videotektoniku (uporaba elemenata SF-a, zvukova videoigara, tehnoglazbe…).
Važna linija, započeta radovima Sanje Iveković u sedamdesetima, videom je propitivana ženska prizma, s početka naglašenije feministički obojena, angažiranija i agresivnija, usmjerena na odnos muškarac-žena, a potom poetičnija s uporištem u specifičnom ženskom senzibilitetu. Također 25 se javlja posve eksplicitna kritika i preispitivanje uloge žene u konzervativnom i tradicionalnom društvu.
Te su kategorije dakako iznimno fleksibilne i rastezljive i evidentno je da se određeni rad može posve legitimno smjestiti u više krugova, no pokušale smo iznaći njegovu dominantnu karakteristiku i promišljati je u kontekstu cjeline i radova drugih umjetnika pri čemu su vremenski skokovi namjerni, ponekad ujedinjujući različite vizualne identitete, atmosferu i senzibilitet, sve dok dominantna odrednica ostaje nepomućena.
Takva je koncepcija dijelom određena željom zadržavanja interesa raznolike publike, dakle ne isključivo one koja je inače zainteresirana ili uključena u recentnu video i art film produkciju. Primarno, međutim, nastojao se, unutar svakog programa, oblikovati mozaik koji teži upozoriti na veze, utjecaje, koji na prvi pogled možda nisu evidentni, te na ljepotu sličnosti u različitom.
1. 1. GRUPA 6 AUTORA
2. 2. METAMEDIJALNOST
3. 3. TEHNOMITOLOGIJA I NADREALIZAM DEVEDESETIH
4. 4. AUTOREFERENCIJALNOST / TIJELO / IDENTITET
5. 5. LIFE / POETSKI REALIZAM
6. 6. ŽENSKA PRIZMA

1. GRUPA 6 AUTORA (1972- 1980)
Boris Demur:

Eto, 1975, 8 mm, boja, 3 minute, 45 sekundi
Željko Jerman:
Moja impresija s premanturskog groblja, 1976,
8 mm, c/b, 3 minute

Mladen Stilinović:
Bježi, 1973, 8 mm, boja, 6 minuta, 52 sekunde
Zidovi, sjene, kaputi, 1975, 8 mm, boja, 6 minuta,
39 sekundi
Soba Vlade Marteka, 1976, 8 mm, boja, 13
minuta

Sven Stilinović:
Početak, 1972, 8 mm, c/b, obojano, 2 minute, 3
sekunde

Fedor Vučemilović:
Grupa šestorice autora, 1980, 16 mm, c/b, 15
minuta, 45 sekundi

Boris Demur:

Događanja na filmu, 2 minute, 40 sekundi
Željko Jerman:
Zabilježeno u vremenu i prostoru, 2 minute, 30
sekundi


Vlado Martek:
Prije nego počinjem pisati pjesmu trebam
pokupiti smeće u ulici, 3 minute
Mladen Stilinović:
Vrijeme 2, 2 minute, 40 sekundi

Sven Stilinović:

Svi ljudi teže despotizmu, to je prva želja koju nam priroda potiče
Fedor Vučemilović:
Između rada i života, 3 minute


2. METAMEDIJALNOST
Ivan Martinac:

I am Mad, 1967, super 8, boja, zvuk, 5 minuta
Mihovil Pansini:
K3 ili čisto nebo bez oblaka, 1963, 16 mm, c/b
i boja, zvuk, 2 minute

Vladimir Petek:
Sretanje, 35 mm, c/b, sepia, zvuk, 8 minuta (ili
222, ili Most)

Goran Trbuljak:

Bez Naziva, 1976, video, c/b, zvuk, 25 sekundi
Zlatko Heidler:
Karokineza, 1965, 16 mm, boja, 2 minute

Ivan Ladislav Galeta:
Ping Pong, 1976, video, c/b, zvuk, 2 minute, 4
sekunde

Ivan Ladislav Galeta: Pismo, 1995, 4 minute
Dalibor Martinis:

Open Reel, 1976, open reel-u matic, c/b, zvuk,
3 minute, 40 sekundi
Milan Bukovac:

Energy of Tape, 1992, S-VHS, boja, zvuk, 7
minuta


3. AUTOPORTRET / AUTOREFERENCIJALNOST
Tomislav Gotovac:
Tomislav Gotovac, 1996, video, boja, zvuk, 1
minuta, 10 sekundi

Ivan Faktor:

Autoportret, 1980, S 8, boja 10 minuta
Davor Mežak:
Autobiografija, 1995, BETA, boja, zvuk, 7
minuta, 41 sekunda

Dalibor Martinis:
Dalibor Martinis talks to Dalibor Martinis,
1978, Umatic ntsc, boja, zvuk, 25 minuta

Tanja Golić:
More, 1996, video, boja, 8 minuta, 30 sekundi
Ultrazvuk, 1998, VHS, boja, zvuk, 6 minuta, 32
sekunde

Ana Šimičić:
Emit, 1997, S-VHS, boja, zvuk, 2 minute, 35
sekundi

Zdravko Mustać:

Bouquet, 1996, VHS, boja, zvuk, 10 minuta
Renata Poljak:
Utjeha: granice i okviri, 1997, VHS, boja,
zvuk, 2 minute, 6 sekundi
Skok, 2000, VHS, 4 minute

Toni Meštrović:

Portret
Sandra Sterle:
True Stories, 1998, digital betacam, boja, zvuk,
14 minuta, 16 sekundi

Alen Floričić:

Bez naziva, loop (Češanje noge, WC)
Marijan Crtalić:
Prayer, 2000, boja, 4 minute

Ksenija Turčić:
New York, residency
Sanja Iveković:
Iza ogledala, 1982.


4. TEHNOMITOLOGIJA / NADREALIZAM DEVEDESETIH
Igor Kuduz:
Perpetuum Mobile, 1992, S-VHS/BETA, boja,
zvuk 4 minute, 30 sekundi
Welcome to the Peak of Intelligence, 1995,
BETA SP, boja, zvuk, 7 minuta, 14 sekundi

Simon Bogojević Narath:

Hand of the Master, 1995, BETA SP, 6 minuta
Milan Bukovac:
Multiplications, 1994, S-VHS, U-MATIC /
BETA, boja, zvuk, 7 minuta, 36 Sekundi

Vladislav Knežević:
Convergence, 1997, BETACAM, c/b, boja,
zvuk, 6 minuta, 50 sekundi


5. LIFE / POETSKI REALIZAM
Ivan Martinac:

Avantira, moja gospođa, 1960, 16 mm, 7 minuta
Vlado Zrnić:
Ave, morituri te salutant, 1995, BETACAM,
boja, zvuk, 13 minuta
Carinarnica vremena, 1994, S-VHS, boja,
zvuk, 13 minuta

Ivan Faktor:
Osijek, petak 13.9.1991., 1991, S-VHS, boja,
zvuk, 13 minuta

26 Ivan Ladislav Galeta: HAND OF THE MASTER Piramidas, 1994. autor: Simon Bogojević-Narath, 1995, boja, Slobodan Jokić (Dan Oki): zvuk, 6 min Dinamis, 1996, BETACAM SP, boja, zvuk, 8 NAVIGATIONS minuta autor: Dan Oki, U-MATIC, 1995, boja, zvuk, 9
Kristijan Kožul: min, 10 sec.
Seeds, 1997, S-VHS, c/b, zvuk, 6 minuta
Marko Raos: UNTITLED No.1

Nr. 8, 1998, S 8, boja, zvuk, 55 sekundi autor: Kristijan Kožul, Marko Raos, Ana
Vedran Šamanović: Šimičić, VHS, c/b, 1996, 4 min, 10 sec.

Dani preživjelog ratnika, 1996, 16 mm, boja, BOUQUET
zvuk, 1 minuta autor: Zdravko Mustać, BETACAM SP, 1996,
Breda Beban, Hrvoje Horvatić: boja, zvuk, 13 min, 48 sec.
Geografija, BETACAM SP, boja, zvuk, 9 minuta

Sandra Sterle: CONVERGENCE
Round Around, 1997, BETACAM SP, boja, autor: Vladislav Knežević, BETACAM SP, zvuk, 8 minuta, 10 sekundi 1997, boja, zvuk, 6 min, 50 sec.
Kristina Leko: UTJEHA: GRANICE I OKVIRI I don’t remember his name, VHS, 2001, 7 minu-autor: Renata Poljak, VHS, 1997, boja, zvuk, 2 ta, 10 sekundi min, 6 sec.

7. ŽENSKAPRIZMA ULTRAZVUK
Sanja Iveković: autor: Tanja Golić, VHS, 1998, boja, zvuk, 6
Make up - Make down, 1976, Open reel, boja, min, 32 sec.
zvuk, 9 minuta

MEETING ALICE
Tanja Golić: autor: Vedran Šamanović, VHS, 1999, boja,
Ultrazvuk, 1998, VHS, boja, zvuk, 6 minuta, 32 zvuk, 9 min, 9 sec.
sekunde
Renata Poljak: POSLJEDNJI REZ

Ja, domaćica, 1996, VHS, boja, zvuk, 5 minu-autor: Marija Prusina, S VHS, 2000, boja, zvuk,

ta, 30 sekundi

Kristina Leko:
Her 25802nd day, 2000, VHS, 11 minuta
Ana Šimičić:

Faze, 1998, S-VHS, boja, zvuk, 3 minute, 20

4 min, 8 sec.
OBAVEZAN SMJER autor: Jelena Nazor, VHS, 2000, boja, zvuk, 3 min, 44 sec.
GLENN MILLER 2000
sekundi
autor: Tomislav Gotovac, snimatelj Vedran Šamanović, produkcija: Hrvatski filmski savez, HRVATSKI VIDEO DRUGE I Zagreb, 2000, eksperimentalni film; 35 mm, boja, 26 min.
TREĆE GENERACIJE
NIGREDO
Izbornik: Diana Nenadić - Hrvatski filmski savez autor: Zdravko Mustać, snimatelj: Boris Poljak, PERPETUUM MOBILE montaža: Dubravka Turić, uloge: Linda autor: Igor Kuduz, 1991, S VHS, boja, zvuk, 4 Begonja, Dražen Šivak, Olga Pakalović, pro-
min, 8 sec. dukcija: Hrvatski filmski savez, Zagreb 2001, ENERGY OF TAPE kratki igrani art film; 35 mm, boja, 26 min. autor: Milan Bukovac, 1992, S VHS, boja,
ENDART
zvuk, 7 min.
AVE (MORITURI TE SALUTANT) autor: Vlado Zrnić, 1995., S VHS, boja, zvuk, 6 min.
autor: Ivan Ladislav Galeta, montaža: Darko Vračević, produkcija: Hrvatski filmski savez, Zagreb 2000, eksperimentalni film; 35 mm, boja, 31 min.

*** ***

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

novi broj
arhiva
suradnici
impressum
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta