english
produkcija
o nama
produkcija
distribucija
nakladništvo
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 

12. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ

VIDEORADIONICE

Programi videoradionica upoznaju polaznike s jednim od načina rada s učenicima u filmskoj ili video družini i obuhvaćaju praktičan rad na ostvarenju dokumentarnog, igranog ili animiranog filma (videa) od ideje do realizacije.

Planirano je šest skupina polaznika, svaka opredijeljena za rad u jednoj videoradionici. Radionica animiranog filma podijeljena je na dvije manje skupine.

(a) POLAZNE RADIONICE:

 • dokumentarni film
 • igrani film
 • tv-reportaža
 • animirani film (a. i b. – dvije skupine)
 • metodička radionica za učitelje medijske kulture

(b) SPECIJALIZIRANE RADIONICE

 • kamera i snimanje
 • montaža
 • scenarij u filmu
 • postprodukcija zvuka
 • digitalna fotografija
 • MM radio:
  - radionica za radio reportažu
  - radionica za radio igru za djecu

Planirani broj polaznika je najviše 12 SUDIONIKA osim u radionici za animirani film gdje je moguće primiti do 20 polaznika - u svakom predloženom stupnju po 10, a u radionicama MM radija najviše 6 polaznika po radionici. Program svake radionice raspoređen je u devet radnih dana (cjelodnevni rad).

NASTAVNICI I NASTAVNI PROGRAMI VIDEORADIONICA:

1, 2. i 3. PROGRAM ZA VIDEORADIONICE ZA DOKUMENTARNI, IGRANI FILM I TV-REPORTAŽU

Autor i voditelj Radionice za dokumentarni film: Damir Čučić, filmski redatelj
Stručni suradnici: Dragan Marković i Hrvoje Mršić
Tema: '' Kako snimiti film o osobama kojih više nema''

Autorica i voditeljica Radionice za igrani film: Snježana Tribuson, filmska redateljica
Stručni suradnici: Branko Linta i Vjeran Pavlinić

Autor i voditelj Radionice za TV- reportažu: Dražen Ilinčić, filmski kritičar i TV novinar
Stručni suradnici: Darko Drinovac i Igor Kožić

Predavanja:
- Osnove videostvaralaštva (izražajna sredstva)
- Osnove videotehnike (osnovni uređaji i principi rada)
- Temelji dramske strukture
- Od lika do priče
- Scenarij i knjiga snimanja
- 'Objektivnost' dokumentarnog filma. Film i zbilja
- Razlike između dokumentarnog filma i filmske reportaže
- Stil, konstrukcija i drama u igranom filmu
- Otkrivanje novog (eksperimentalni i videoart filmovi)
- Odabrani primjeri
Praktični rad:
- Od ideje do knjige snimanja
- Snimanje dokumentarnoga filma, igranoga filma i TV- reportaže
- Obrada snimljenog materijala (slikovna i tonska montaža)
- Projekcija i analiza snimljenih radova

4. PROGRAM ZA VIDEORADIONICU ZA ANIMIRANI FILM

Autor i voditelj radionice: Edo Lukman, voditelj Škole animiranog filma u Čakovcu
Stručna suradnica: Jasminka Bijelić Ljubić

a) početnička skupina

 • objašnjenja osnova animacije i animacijska tehnika
 • upoznavanje s video-računalnom opremom, potrebnom za rad na animiranom filmu
 • priprema projekta (ideje, rad na scenariju, odnosno knjizi snimanja)
 • rad na animaciji (u pravilu crteži na papiru), svaki polaznik radi individualno svoj dio filma
 • snimanje crteža, (eventualno računalna obrada crteža)
 • montaža (računalo)
 • snimanje glazbe i zvučnih efekata (računalo)
 • analiza snimljenog filma

b) napredna skupina
Program rada ove skupine također se temelji na individualnom radu svakog polaznika, s time da će se animacijska tehnika odabrati prema predznanju polaznika. Težište rada ove skupine je na detaljnijem upoznavanju s videoračunalnom opremom, odnosno programima potrebnim za realizaciju animiranih filmova.

5. METODIČKA RADIONICA ZA UČITELJE MEDIJSKE KULTURE

Metodička radionica za učitelje medijske kulture nova je radionica u Školi medijske kulture. Pokrenuta je za učitelje razredne nastave, predmetne nastave (učitelje hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama) te učitelje na visokoškolskim učilištima koji studentima predaju medijsku kulturu.
 Medijska je kultura područje predmeta hrvatski jezik. Ova radionica omogućuje učiteljima osposobljavanje za metodičku prilagodbu medijskih sadržaja uzrastu djece kojoj predaju.
Predavanja i praktičan rad Metodičke radionice mogu slušati polaznici, učitelji, koji su odslušali predavanja Prvoga stupnja Škole medijske kulture ili su tijekom svoga školovanja odslušali kolegij Osnove teorije filma. Ta su teorijska znanja  ishodište za metodičku prilagodbu medijskih sadržaja
u nastavi medijske kulture.

Autor i voditelj: Krešimir Mikić, sveučilišni profesor
Stručni suradnici: Josip Grozdanić, mr. Bruno Kragić;  dr. Hrvoje Turković, Marina Zlatarić, prof; Slavica Kovač, prof.

Predavanja:
Dječji film u nastavi medijske kulture
Film i kazalište (sličnosti i razlike)
Književnost i mediji (sličnosti i razlike)
Metodički pristup mediju filma i televizije - strukturalni
Metodički pristup mediju filma i televizije –povijesni i sociološki
Metodički pristup mediju filma i televizije -autorski
Mediji, Medijski pedagog, Medijska kultura
Metodički pristupi nastavno medijskom programu
Metodički pristupi novim medijima (računalne igre, internet, digitalna fotografija, multimediji)
Metodički pristup novinama i računalnim igrama
Metodičke pripreme polaznika radionice
Metodički pristup radiju i stripu
Nove tehnologije i budućnost filma
Novi mediji i književnost u nastavi medijske kulture
Od ideje do projekcije
Primjena videotehnologije (kamere) u nastavi medijske kulture
TV kao medij

Praktični rad:
Metodička obrada dokumentarnog filma
Metodička obrada igranog filma
Metodička obrada animiranog filma
Metodički pristup igranom filmu ''Kino Raj'' Giuseppea Tornatore
Projekcija film ''Kino Raj'' (Cinema Paradiso) redatelja Giuseppe Tornatore, 1988.

6. PROGRAM ZA SPECIJALIZIRANU VIDEORADIONICU ZA KAMERU I SNIMANJE

Autor i voditelj radionice: Boris Poljak, filmski i TV-snimatelj
Stručni suradnici: Dinka Radonić i Jere Gruić

Teorijski i praktični rad s polaznicima. Teorijski rad se sastoji od ciklusa predavanja i demonstracija koja obrađuju određene snimateljske teme (svjetlo, kompozicija, pokret kamere…), dok kroz praktični rad polaznici, vježbajući s kamerama, svladavaju određene snimateljske vještine prethodno objašnjene na predavanjima.
Svake godine radionica se detaljnije bavi jednom snimateljskom temom, na što se posebno pazi prilikom izrade kratkoga filma na kojemu sudjeluju svi polaznici.

7. PROGRAM ZA SPECIJALIZIRANU VIDEORADIONICU ZA MONTAŽU

Autori i voditelji radionice: Ivana Fumić, filmska montažerka i Slaven Zečević, filmski montažer
Stručni suradnik: Marin Juranić

Predavanja:
            - uvod i razgovor o filmskoj montaži
            - pregled tehničkih oblika izvedbe
            - zašto postoje pravila u montaži?
            - odnos filmskih stilova i montaže
Praktični rad:
            - stvaranje montažnih vježbi iz raznog pripremljenog materijala
            - montažno oblikovanje materijala

8. PROGRAM ZA VIDEORADIONICU FILMSKOG SCENARIJA

Autor i voditelj radionice: Goran Tribuson, književnik i scenarist

Predavanje:
- od ideje do scenarija: načela pisanja scenarija i oblik scenarija
Praktični rad:
- pisanje scenarija (po grupama od dva polaznika)

9. PROGRAM ZA RADIONICU ZA POSTPRODUKCIJU ZVUKA

Autorica i voditeljica radionice: Dubravka Premar, montažerka zvuka i glazbena voditeljica
Stručni suradnici: Nikola Bišćan i Hana Deželić

Teme:
- uvod u osnove postprodukcije zvuka
- upoznavanje s opremom potrebnom za rad
- odabir muzike i zvučnih efekata (za postojeće materijale)
- montaža i sinkronizacija odabranih zvukova
- analiza obrađenih vježbi

10. PROGRAM ZA RADIONICU DIGITALNE FOTOGRAFIJE

Autor i voditelj: Darije Petković, sveučilišni docent
Stručni suradnici: www.fotografija.hr (Tomislav 'Buzz' Buza, Petar 'Grozni' Kovač, Milivoj 'Mimi' Kuhar)

Predavanja:
1. fotografija, između tehnike i umjetnosti
2. fotoaparat, sastavni dijelovi
3. svjetlo i ekspozicija
4. digitalni fotoaparat
5. objektivi
6. vrste i formati zapisa fotoaparata, elektronska bljeskalica
7. crno bijelo ili boja
8. kompozicija slike
9. fotografija u medijima
10. portret, foto-reportaža,foto- esej
11. analiza fotografija

Praktični rad: portret, reportaža, foto-dnevnik, foto vijest, linije i oblici, obrada digitalne slike, slobodna tema.

11. PROGRAMI ZA RADIONICE RADIJA MM

a) radio reportaža
autorica i voditeljica: Višnja Biti, radijska urednica
stručna suradnica: Anka Savić

Radijska radionica ostvaruje se u suradnji s Hrvatskim radijom Čakovcem, koji svakodnevno nudi svoju frekvenciju za emitiranje priloga Radija MM. Na taj način omogućava da radijski novinari – polaznici prate sva zbivanja na Školi medijske kulture i o tome imaju prilike informirati slušatelje.

Polaznici bi u početku učili novinarske forme, snimanje na snimaču i montiranje vlastitih radova na računalu. Snimali bi ankete, razgovore i reportaže, te iste emitirali kao dio radijskog programa Hrvatskog radija Čakovec.

b) radio igra za djecu
autorica i voditeljica: Vedrana Vrhovnik, redateljica
stručna suradnica: Anka Savić

Radio-radionica ove godine svoj interes usmjerava u područje radio-igre za djecu.
Ovo uže određenje radio-igre pogodno je za učenje kroz igru i zabavu, a proces učenja o nastanku radio-igre za djecu mogao bi biti koristan svim budućim i sadašnjim voditeljima radijskih radionica s mladima kao i polaznicima koje zanima gluma, pisanje ili režiranje radio-drame. Također je radijska radionica usmjerena prema svim polaznicima koje zanima proces nastanka radio-drame kao takve jer i radio-drama za djecu iako ima svoje podžanrovske karakteristike, slijedi put nastanka svake radio-drame uopće.

Svi sudionici ove radionice imati će priliku, već prema vlastitom interesu, samostalno režirati radio-dramu, glumiti u njoj ili sudjelovati u montaži na završnoj obradi zvuka. Kroz diskusije i rad ove radionice učit će se kako od priče nastaje radijski dijalog primjeren slušanju, a ne gledanju i kako se akustičkim sredstvima stvara kreativna nadogradnja radijske priče.

Voditeljica radionice dat će na raspolaganje nekoliko predložaka, a polaznici će izabrati onaj kojeg žele realizirati kao radio-igru za djecu. Zatim će se podijeliti zadaci vezani uz režiranje, glumu i akustičku nadogradnju predloška.

Završna radio-drama koja nastane u sklopu ove radionice emitirati će se u programu čakovečkog radija koji ustupa svoj prostor ovoj radionici.

ZAJEDNIČKI PROGRAM ZA SVE POLAZNIKE ŠKOLE MEDIJSKE KULTURE

1. Večernje projekcije filmova te jutarnje analize istih;
2. Predavanje: Vesna Lendić-Kasalo Civilno društvo;
3. Predavanje: Dr. Hrvoje Turković Filmske vrste (obavezno predavanje za 1. stupanj, fakultativno za ostale);
4. Predavanje: Carmen Lhotka i Tomislav Vujnović: Zaštita audiovizualnog gradiva.

12. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ

INFO
SEMINARSKI PROGRAMI
VIDEORADIONICE
UVJETI DOLASKA I BORAVKA
PRIJAVNICA
SPONZORI I POKROVITELJI
POPIS POLAZNIKA
RASPORED PREDAVANJA
PLAN RADIONICA
PRESS

MEDIJSKE ŠKOLE:

11. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
10. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
9. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
8. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
7. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
6. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
5. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
4. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
3. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
2. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
11-20/21
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta