english
produkcija
o nama
produkcija
distribucija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
Knjige
DVD
DVD - posebna izdanja
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2011.
67

PRIPOVIJEDANJE U FILMU

Problem sveobuhvatnog pripovjedača u fikcionalnom filmu

UDK: 791.221/.228:82-3

Rad se bavi problemom "glasa" u pripovijedanju, odnosno kategorijom pripovjedača i njezinom poviješću u filmološkim pokušajima adaptacije i prerade Genetteovih kategorija. Za razliku od koncepcija (filmskog) pripovjedača koje bi mogle implicirati samo vizualnu usmjerenost, ali i za razliku od nekih novijih prijedloga za razdvajanjem vizualne i zvučne komponente (Peter Verstraten), kategorija sveobuhvatnog pripovjedača odnosi se na sve aspekte filmskog izlaganja, posebno u slučajevima pripovijedanja lika. Ukratko, kada se film koristi glasom komentara (voice-over), ta kategorija ne može biti izvorištem prikazanog svijeta (slike) i šumova pripadnih prikazanom svijetu, a sveobuhvatni je pripovjedač pokušaj da se terminološki obuhvati izvorište i glasa komentara i svega ostaloga što film nudi percepciji i kognitivnoj obradi. Koristeći se primjerima filmova poput Montgomeryjeve Dame u jezeru, Jarmanova Plavog i Wilderove Dvostruke obmane rad obrazlaže aspekte ovog problema.Mario Slugan

Bookmark and Share
Mora li narativni film imati naratora?
Pripovjedno organiziranje individualne traume u fikcionalnom filmu

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

 

vijesti
novi broj
arhiva
arhiva u pdf formatu
suradnici
pretplata
impressum
kumulativno kazalo
(download Word 848kB)
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta