KonkurencijaGimnazija Karlovac

Tehnički detalji

slobodni stil; 2013; 2' 59''

Na filmu sudjelovali

Mateja Banić, Marija Antić, Pavle Kocanjer

Autori

Kinoklub Karlovac

Voditelj

Sandra Živanović

Grad

Karlovac

Gimnazija Karlovac
Kinoklub Karlovac
Haralampije
Studio Kreativnih Ideja Gunja
Hermit
Foto kino video klub Zaprešić
Izo - Izazovi odrastanja
Um save
Ja sam član
Foto kino video klub Zaprešić
Jake ruke
Gortan Project
Kapitalistička košulja
Udruga Luža
Komunalac
Foto kino video klub Zaprešić
Krv nije voda
Um save
Monolog
Škola likovnih umjetnosti Split
Na drugoj stanici
Kaboom Studio
''O''
VA
Osjetilo ljubavi: ruke
Druga gimnazija Varaždin
Povratak Palčića
Ivona Maček, samostalni autor
Prošlost u sadašnjosti
Kinoklub Karlovac
 
16-30 / 40