homeDE ANIMA

Autor(i)

Sandra Obradović

Ekipa

Scenaristica: Sandra Obradović
Snimatelj: Miroslav Ružić
Autor glazbe: Rob Dougan
Montažer: Darko Flajpan
Glume: Aleta Cvitan, Bernard Koludrović, Roman Vrančić,
Domagoj Lončar i Alen Kozarčanin

Trajanje

8'6''

Format

DVCAM/MDV, 16:9

God.proizvodnje

2007

Klub

Autorski studio - ffv

Mjesto

Zagreb

DOKTOR HORVAT I 7 SAVJETA ZA PRAKTIČAN ŽIVOT
Tomislav Krištofić
DOMAĆA GROTA
David Jovanović
DREAM A LITTLE DREAM
Arminio Grgić
DRUGI KRUG
Aleksandar Muharemović i Damir Tomić
DVA SVIJETA
Željko Radivoj
FABRIQUĖ EN TUNISIE – 1 250 000 RIJEČI
Aleksandar Muharemović
GOSPOĐA RINA SMAILA
Igor Šaponja
GREGOR
Bruno Pavić
GRIŽNJA
Mario Šulina i Damir Tomić
HAJDE DA TE SLIKAM
Dušan Vugrinec Vugi
IDEJA BEZ MENE
Zlatko Pančić
INSPEKTORICA
Ante Karin i Jure Ačkar
IVANDVORSKI INTERMEZZO
Mario Šulina i Damir Tomić
IZMEĐU SNA ...
Nikolina Romić
JAPANSKI
Miran Čolić
 
16-30 / 69