homeDREAM A LITTLE DREAM

Autor(i)

Arminio Grgić

Ekipa

Scenarist: Arminio Grgić
Snimatelj: Arminio Grgić
Autor glazbe: Arminio Grgić
Montažer: Arminio Grgić
Snimatelj tona: Arminio Grgić
Glume: Arminio Grgić i Lucijan Grgić
Animator: Arminio Grgić

Trajanje

2'19''

Format

MDV/DVD

Žanr

eksperimentalni/animirani

God.proizvodnje

2007

Klub

Samostalni autor

Mjesto

Požega

DOKTOR HORVAT I 7 SAVJETA ZA PRAKTIČAN ŽIVOT
Tomislav Krištofić
DOMAĆA GROTA
David Jovanović
DREAM A LITTLE DREAM
Arminio Grgić
DRUGI KRUG
Aleksandar Muharemović i Damir Tomić
DVA SVIJETA
Željko Radivoj
FABRIQUĖ EN TUNISIE – 1 250 000 RIJEČI
Aleksandar Muharemović
GOSPOĐA RINA SMAILA
Igor Šaponja
GREGOR
Bruno Pavić
GRIŽNJA
Mario Šulina i Damir Tomić
HAJDE DA TE SLIKAM
Dušan Vugrinec Vugi
IDEJA BEZ MENE
Zlatko Pančić
INSPEKTORICA
Ante Karin i Jure Ačkar
IVANDVORSKI INTERMEZZO
Mario Šulina i Damir Tomić
IZMEĐU SNA ...
Nikolina Romić
JAPANSKI
Miran Čolić
 
16-30 / 69