Natječaj za tajnika/tajnicu Hrvatskog filmskog saveza

Na temelju čl. 54. Statuta Hrvatskog filmskog saveza, Izvršni odbor raspisuje:

Natječaj za radno mjesto tajnik/tajnica (1 izvršitelj)

Vrsta zaposlenja: radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Mjesto rada: Zagreb

Opis poslova:
- koordinacija, supervizija i administracija ukupnih aktivnosti i programa Hrvatskog filmskog saveza
- priprema, provedba i praćenje financijskog plana
- koordinacija djelatnosti unutar Hrvatskog filmskog saveza
- koordinacija rada zaposlenika, vanjskih suradnika i volontera
- komunikacija s udrugama članicama, partnerskim organizacijama i institucijama
- koordinacija provođenja odluka upravnih tijela Hrvatskog filmskog saveza
- i ostali poslovi propisani Statutom Hrvatskog filmskog saveza

Uvjeti koje osoba mora imati su sljedeći:
-
VSS ili VŠS
- najmanje pet godina radnog iskustva na koordinacijskim/upravljačkim funkcijama ili na poslovima voditelja projekta/programa
- sposobnost učinkovita planiranja aktivnosti i vođenja manjih timova, samostalni rad i organizacija radnog vremena
- iskustvo izrade, provođenja i finalizacije projektnih prijedloga i programa
- iskustvo pripreme, provedbe i praćenja financijskih planova
- razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
- izvrsna računalna pismenost (tablični, prezentacijski i online alati)
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Prednost će imati osobe s:
- izvrsnim poznavanjem institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira iz područja audiovizualnog sektora
- izvrsnim poznavanjem zakonske regulative koja se odnosi na neprofitne organizacije civilnoga društva
- izvrsnim poznavanjem poslovnih financija
- poznavanjem institucionalnog okvira za pripremu, provedbu i evaluaciju projekata iz nacionalnih i europskih fondova
- vozačka dozvola B-kategorije

Uz prijavu za natječaj kandidati/-kinje dužni su priložiti:
-
životopis
- motivacijsko pismo
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i razdoblja kad je kandidat obavljao navedene poslove)
- preslika diplome iz koje je vidljiv stečen najviši stupanj obrazovanja
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta)
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri mjeseca

Uz navedene obvezne priloge, kandidat(kinja) može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 4 priloga.

Izbor kandidata bit će izvršen na temelju prijave, a najbolji kandidati bit će pozvani u sljedeći krug selekcijskog postupka radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu.

Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem te e-poštom.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Hrvatskome filmskom savezu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu odabira kandidata.

Prijave s naznakom „Prijava na Natječaj za tajnika/tajnicu“ dostavljaju se zaključno s 24. ožujkom 2023. do 23:59 isključivo na e-adresu ured@hfs.hr.

13.03.2023.