UPISI U aktivnosti Filmsko-kreativnog studija VANIMA 2021./2022. šk. god.

Filmska animacija nije tek pokretanje serije smiješnih sličica, već njena bit u sebi nosi potencijal istinski lijepe i raznovrsne umjetničke forme i vještine koja ne postavlja granice mašti  i idejama, baš kao što proces stvaranja animiranog filma omogućava korištenje najraznovrsnijih  tehnika i materijala. Kao i svaka umjetnost, animacija je u svojoj osnovi igra. To dobro znaju brojni Varaždinci i stanovnici Varaždinske županije koji su kroz proteklih 35 godina bili članovi VANIME i u ovoj svojevrsnoj školi animacije napravili vlastiti film.

Filmsko-kreativni studio VANIMA i u ovoj školskoj godini priprema nove grupe za djecu i mlade, a upisi novih članova traju do 30. rujna 2021. U grupe koje vode Dubravka Kalinić Lebinec i Srećko Lebinec osim redovnih članova udruge  mogu se uključiti mladi i djeca s navršenih 8 godina starosti.  Oni se mogu javiti na mail vanima@vanima.hr ili na telefon 091 297 2953. Rad u VANIMI započet će  u listopadu i trajati  tijekom cijele nastavne godine.

Osim stvaranja animiranih filmova, VANIMA za one koje zanima likovno izražavanje i ove godine omogućila upis u  likovne grupe za djecu i mlade. Cilj je voditelja grupa, magistra kiparstva i edukacije umjetnosti Ivana Mladenovića, učenicima osnovnih i srednjih škola približiti likovnu kulturu, ali ih i pripremati za eventualni  upis u srednju umjetničku školu ili  Akademiju likovnih umjetnosti. Polaznici će raditi u dvije grupe po dva sata tjedno. Prva grupa je za polaznike od deset do četrnaest, a druga za one od petnaest do devetnaest godina. Likovne radionice započinju u listopadu, a zainteresirani polaznici se mogu javiti do 1. listopada 2021. godine na mail: imladenovic27@gmail.com, ili na telefon 097/ 799 1890.

Poveznica na video poziv
Vanima - Poziv na redovne godišnje grupe.mp4

10.09.2021.