english
produkcija
o nama
produkcija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
knjige
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2002.
38

Medijska škola

RASPORED PREDAVANJA 4. ŠKOLE MEDIJSKE KULTURE

26. kolovoza do 3. rujna 2002.

Dolazak sudionika Škole: ponedjeljak 26. kolovoza 2002. u poslijepodnevnim satima
SEMINARI MEDIJSKE KULTURE

PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ
27. kolovoza '02.
8.00 Otvorenje Škole Otvorenje Škole
8.30 - 9.15 Teorija filma - Dr. Ante Peterlić Žanr u filmu- Mr. Dario Marković
9.15 - 9.20 Odmor
9.20 - 10.05 Teorija filma - Dr. Ante Peterlić Žanr u filmu- Mr. Dario Marković
10.05 – 10.10 Odmor
10.10 – 10.55 Teorija filma - Dr. Ante Peterlić Žanr u filmu- Mr. Dario Marković
10.55 – 11.25 Odmor
11.25 – 12.10 Teorija filma - Dr. Hrvoje Turković Metodički pristupi- Dr. Stjepko Težak
12.10 – 12.15 Odmor
12.15 – 13.00 Teorija filma - Dr. Hrvoje Turković Metodički pristupi- Dr. Stjepko Težak
17.00 – 19,00 Projekcija Metodičke radionice-Dr. Stjepko Težak- Mr. Maja Verdonik
20.30 – 22.30 Projekcija Projekcija

PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ
28. kolovoza '02.
8.00 - 8.30 Razgovor o filmu Razgovor o filmu
8.30 - 8.35 Odmor
8.35 - 9.20 Film i drugi mediji- Dr. Hrvoje Turković Analiza filmaDr. Ante Peterlić
9.20 - 9.25 Odmor
9.25 - 10.10 Film i drugi mediji- Dr. Hrvoje Turković Analiza filmaDr. Ante Peterlić
10.10 – 10.15 Odmor
10.15 – 11.00 Film i drugi mediji- Dr. Hrvoje Turković Analiza filmaDr. Ante Peterlić
11.00 – 11.30 Odmor
11.30 – 12.15 Film i drugi mediji- Dr. Hrvoje Turković Analiza filmaDr. Ante Peterlić
12.15 – 12.20 Odmor
12.20 – 13.00 Film i drugi mediji- Dr. Hrvoje Turković Analiza filmaDr. Ante Peterlić
17.00 – 19.00 Metodičke radionice- Olgica Jambrec - Mr. Dario Marković Metodičke radionice- Dr. Stjepko Težak- Zorica Klinžić
20.30 – 22.30 Projekcija Projekcija

PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ
29. kolovoza '02.
8.00 - 8.30 Razgovor o filmu Razgovor o filmu
8.30 - 8.35 Odmor
8.35 - 9.20 Povijest hrvatskog filma - Mr. Ivo Škrabalo Kazalište i film- Dr. Ante Peterlić
9.20 - 9.25 Odmor
9.25 - 10.10 Povijest hrvatskog filma - Mr. Ivo Škrabalo Kazalište i film- Dr. Ante Peterlić
10.10 - 10.15 Odmor
10.15 - 11.00 Povijest hrvatskog filma - Mr. Ivo Škrabalo Moderni animirani film- Dr. Hrvoje Turković
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 12.15 Povijest hrvatskog filma - Mr. Ivo Škrabalo Moderni animirani film- Dr. Hrvoje Turković
12.15 - 12.20 Odmor
12.20 - 13.00 Povijest hrvatskog filma - Mr. Ivo Škrabalo Moderni animirani film- Dr. Hrvoje Turković
17.00 - 19.00 Metodičke radionice- Olgica Jambrec - Krešimir Mikić Metodičke radionice- Dr. Stjepko Težak- Jasminka Marinović
20.30 - 22.30 Projekcija Projekcija


PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ
30. kolovoza '02.
8.00 - 8.30 Razgovor o filmu Razgovor o filmu
8.30 - 8.35 Odmor
8.35 - 9.20 Metodički pristupi- Dr. Stjepko Težak Igrani elementi u hrvatskom dokumentarnom filmu -Dr. Mato Kukuljica
9.20 - 9.25 Odmor
9.25 - 10.10 Metodički pristupi- Dr. Stjepko Težak Igrani elementi u hrvatskom dokumentarnom filmu -Dr. Mato Kukuljica
10.10 - 10.15 Odmor
10.15 - 11.00 Metodički pristupi- Dr. Stjepko Težak Igrani elementi u hrvatskom dokumentarnom filmu -Dr. Mato Kukuljica
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 12.15 Metodički pristupi- Olgica Jambrec Igrani elementi u hrvatskom dokumentarnom filmu -Dr. Mato Kukuljica
12.15 - 12.20 Odmor
12.20 - 13.00 Metodički pristupi- Olgica Jambrec Igrani elementi u hrvatskom dokumentarnom filmu -Dr. Mato Kukuljica
17.00 - 19.00 Slobodno poslijepodne Slobodno poslijepodne
20.30 - 22.30 Projekcija Projekcija


PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ
31. kolovoza '02.
8.00 - 8.30 Razgovor o filmu Razgovor o filmu
8.30 - 8.35 Odmor
8.35 - 9.20 Povijest svjetskog filma- Dr. Ante Peterlić Filmska naracija - Nikica Gilić
9.20 - 9.25 Odmor
9.25 - 10.10 Povijest svjetskog filma- Dr. Ante Peterlić Filmska naracija - Nikica Gilić
10.10 - 10.15 Odmor
10.15 - 11.00 Povijest svjetskog filma- Dr. Ante Peterlić Filmska naracija - Nikica Gilić
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 12.15 Povijest svjetskog filma- Dr. Ante Peterlić Osnove radiofonije- Dr. Nikola Vončina
12.15 - 12.20 Odmor
12.20 - 13.00 Povijest svjetskog filma- Dr. Ante Peterlić Osnove radiofonije- Dr. Nikola Vončina
17.00 - 19.00 Metodičke radionice- Olgica Jambrec - Nikica Gilić Radiofonska radionica- Dr. Nikola Vončina - Vedrana Vrhovnik, redateljica
20.30 - 22.30 Projekcija Projekcija


PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ
1. rujna '02.
8.00 - 8.30 Razgovor o filmu Razgovor o filmu
8.30 - 8.35 Odmor
8.35 - 9.20 Audiovizualni mediji (film, televizija, radio, video, novo komunikacijsko okruženje- Krešimir Mikić Povijesni pregled stvaralaštva djece i mladeži u osnovnim i srednjim školama - Dr. Mato Kukuljica
9.20 - 9.25 Odmor
9.25 - 10.10 Audiovizualni mediji (film, televizija, radio, video, novo komunikacijsko okruženje- Krešimir Mikić Povijesni pregled stvaralaštva djece i mladeži u osnovnim i srednjim školama - Dr. Mato Kukuljica
10.10 - 10.15 Odmor
10.15 - 11.00 Audiovizualni mediji (film, televizija, radio, video, novo komunikacijsko okruženje- Krešimir Mikić Povijesni pregled stvaralaštva djece i mladeži u osnovnim i srednjim školama - Dr. Mato Kukuljica
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 12.15 Vrste i metode dokumentarnog filma- Mr. Dario Marković Likovnost u filmu- Krešimir Mikić
12.15 - 12.20 Odmor
12.20 - 13.00 Vrste i metode dokumentarnog filma- Mr. Dario Marković Likovnost u filmu- Krešimir Mikić
17.00 - 19.00 Metodičke radionice- Olgica Jambrec - Mr. Dario Marković Radiofonska radionica- Dr. Nikola Vončina- Vedrana Vrhovnik, redateljica
20.30 - 22.30 Filmske projekcije Filmske projekcije


PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ
2. rujna '02.
8.00 - 8.30 Razgovor o filmu Razgovor o filmu
8.30 - 8.35 Odmor
8.35 - 9.20 Animacija zagrebačke škole animiranog filmaDr. Mato Kukuljica Avangardni film-Dr. Hrvoje Turković
9.20 - 9.25 Odmor
9.25 - 10.10 Animacija zagrebačke škole animiranog filmaDr. Mato Kukuljica Avangardni film-Dr. Hrvoje Turković
10.10 - 10.15 Odmor
10.15 - 11.00 Animacija zagrebačke škole animiranog filmaDr. Mato Kukuljica Avangardni film-Dr. Hrvoje Turković
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 12.15 Teorija filma- Dr. Ante Peterlić Avangardni film-Dr. Hrvoje Turković
12.15 - 12.20 Odmor
12.20 - 13.00 Teorija filma- Dr. Ante Peterlić Avangardni film-Dr. Hrvoje Turković
17.00 - 19.00 Metodičke radionice- Olgica Jambrec- Dr. Mato Kukuljica Radiofonska radionica- Dr. Nikola Vončina- Vedrana Vrhovnik, redateljica
20.00 - 21.00 Projekcije Projekcije


PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ
3. rujna '02.
9.30 - 11.00 Projekcija videoradova snimljenih na videoradionicama Analiza snimljenog Projekcija videoradova snimljenih na videoradionicama Analiza snimljenog
11.00 - 12.00 Podjela diplomaZatvaranje škole Podjela diplomaZatvaranje škole

Stručni suradnici za programe seminara: Damir Bedić, Milan Bukovac, Ema Carić, Željko Radivoj, Mihaela Rikert i Ana Žagar.

Polaznici prvog stupnja:
1. DANIJELA BARILAR
2. JAROMIR BILEK
3. LIDIJA FINIL
4. DIJANA GRBAŠ
5. ALENKA HANZL
6. IVA JUNAKOVIĆ
7. BRANKA KRANČEVIĆ
8. ANTONIJA KRUŠELJ
9. ŽANA NOVAKOVIĆ
10. KATICA NOVOSELAC
11. LJILJANA PENEZIĆ
12. DAVOR ŠIMIĆ
13. MAJA TOMLJENOVIĆ
14. ANA VLAŠIĆ

Polaznici drugog stupnja:
1. SANJA BIŠKUP
2. MARIJA BOLŠEC
3. TONČI GERNER
4. BRANKA HECER
5. DAMIR JELIĆ
6. VESNICA KANTOCI
7. JASNA MIŠKULIN - NEMETH
8. TIHANA PREKSAVEC
9. ALEKSANDRA PŠENIČNIK
10. NELA RABAĐIJA
11. DUBRAVKA ROVIČANAC
12. NADA ŠEPAROVIĆ-LUŠIĆ
13. DANKA TOMŠIĆ
14. MARIJA VIDAKOVIĆ

*** ***

OKVIRNI PROGAMI VIDEO RADIONICA
FILMSKO VRIJEME: TEMELJNE ZNAČAJKE I PROBLEMI
JEDINSTVO SADRŽAJA I FILMSKE SLIKE: CRNI ILI FILM NOIR
ŠTO JE EKSPERIMENTALNI (AVANGARDNI, ALTERNATIVNI) FILM
SNIMATELJSKI OPUS OKTAVIJANA MILETIĆA
KAKO NAPRAVITI DOKUMENTARAC ?
KREATIVNOST MLADIH I NOVE TEHNOLOGIJE
IVO ANDRIĆ – ŽELIMIR PRIJIĆ – ANTON MARINIĆ
ZDENKO GAŠPAROVIĆ: SATIEMANIJA
O FILMSKOM UKUSU NAŠIH SREDNJOŠKOLACA
DR. SC. STJEPKO TEŽAK
PREPORUČENA LITERATURA
HRVATSKI FILMSKI LJETOPIS

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

novi broj
arhiva
suradnici
impressum
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta