english
produkcija
o nama
produkcija
distribucija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
Knjige
DVD
DVD - posebna izdanja
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2012.
69

LICA AMERIČKOGA FILMA

Novi Hollywood kao američki oblik filmskog modernizma

UDK: 791-21(73)"196/198"

Novi Hollywood višeznačni je termin kojim se naziva razdoblje 1960-ih i 70-ih u američkog filmskoj industriji, kada različita kulturna i društvena kretanja uzrokuju promjene u proizvodnji filmova, a time utječu i na formiranje drugačije publike te kreiranje novih stilskih i žanrovskih odrednica. Ovaj tekst bavi se Novim Hollywoodom kroz prizmu europskih modernističkih utjecaja čije ključne moduse reprezentacije američki film preuzima inkorporirajući ih pritom na naslijeđe vlastite tradicije, čime ih pretvara u samostalnu i kompleksnu poetiku. Pritom se obrazlažu i implikacije različitih pristupa definiciji ove povijesne pojave u svjetskoj filmologiji, primjerice u radovima Geoffa Kinga, Thomasa Elsaessera, Hrvoja Turkovića i Jamesa Chapmana, a pažnja se posvećuje i utjecajnom dokumentarnom filmu Kennetha Bowsera kao jednom od “tekstova” o Novom Hollywoodu.Sonja Tarokić

Bookmark and Share
Značaj i funkcija humora u filmskom kozmosu Woodyja Allena
Granice identiteta / identiteti granica u suvremenoj kinematografiji SAD-a – studija slučaja Tri sprovoda u Meksiku
Proizvodnja rasnog značenja u filmovima Spikea Leeja
Ljubav u vremenu
I’m Still Here, Somewhere
Popularni kinematografski vampirizam

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

 

vijesti
novi broj
arhiva
arhiva u pdf formatu
suradnici
pretplata
impressum
kumulativno kazalo
(download Word 848kB)
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta