47. REVIJA HRVATSKOGA FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE, KOPRIVNICA, 24. - 27. RUJNA 2009.

PRIJAVNICA ZA FILM / VIDEO

Škola *
Adresa, telefon *
e-mail
Filmska / videodružina:
Naziv filma / videa: *
Godina proizvodnje: *
Trajanje: *
Voditelj:
Tema (sadržaj) filma / videa: *
A) GODIŠNJA PRODUKCIJA DRUŽINA I POJEDINACA
Vrsta:
* eksperimentalni, glazbeni spot i sl.
U realizaciji ostvarenja sudjelovali su (ime i prezime i dob djece):
Izvorni format videa (format na kojem je snimano):
B) GODIŠNJA RADIONIČKA PRODUKCIJA (jednokratno djelovanje grupe uz stručno vođenje projekta)
Vrsta:
* eksperimentalni, glazbeni spot i sl.
U realizaciji ostvarenja sudjelovali su (ime i prezime i dob djece):
Izvorni format videa (format na kojem je snimano):
Tehnički podaci videorada kojeg prijavljujemo za reviju:


Reprodukcija tona:


Posebna napomena:
Kinoklub prvi put sudjeluje na Reviji:
Potpis: *
Radove na CD-u ne primamo!

Prijavnicu ćete u sljedećem koraku isprintati, te potpisanu priložiti uz radove i poslati najkasnije do 15. lipnja 2009. na adresu:

HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
ZA 47. REVIJU
Tuškanac 1
10000 ZAGREB