Članice HFS-a

Facebook HFS

ČLANICE

Foto-kino klub Ivanovec
Čakovec

Djelatnost udruge:
a) filmsko stvaralaštvo i produkcija
b) edukacija, odnosno rad s djecom i mladima

Foto kino klub Ivanovec osnovan je 21.11.2007.god
Udruga tehničke kulture Međimurske županije i grada Čakovca.
Bavi se fotografijom i filmom organizira radionice fotografije i šalje svoje članove na foto natjecanja.
- educira mlade članove u filmu (djecu i mladež)
- snima dokumentarne igrane, TV reportaže i animirane filmove.
U rad kluba uključeno je i 15 odraslih članova. FKKI sudjeluje na filmskim revijama djece i reviji mladeži.
Imamo dobru suradnju s Mađarskom tako da svake godine organiziramo filmski kamp (pet godina)

Tajnik:
Slavica Petković
mob: 098 793 071

Predsjednik udruge: Radovan Petković

Kontakt broj telefona: 098 546 073

Kontakt e-mail: rpetkovi45@gmail.com

VEZANE VIJESTI

IZBORNIK

složeno po abecedi