Nagrađena ostvarenja 35. revije hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva

Ocjenjivački sud
Nikica Gilić
Sanja Iveković
Mihovil Pansini, predsjednik
Ante Peterlić
Zoran Tadić

 

1. Nagrada

CIRCLE

autor: Milan Bukovac
sc., m. i t.: Milan Bukovac
k.: Milan Bukovac i Andrej Hanžek
trajanje: 11 min. 18 sec., DVCAM, žanr
godina proizvodnje: 2003.
Autorski studio - FFV, Zagreb

2. Nagrada


DJEVOJČICA SA ŠIBICAMA

autor: Jadranko Lopatić
trajanje: 1 min., Mini DV, animirani
godina proizvodnje: 2003.
FKVK Zaprešić, Zaprešić

UTERUS
autor: Marija Prusina
trajanje: 9 min. 49 sec., Mini DV, žanr
godina proizvodnje: 2003.
Umjetnička akademija, Split

3. Nagrada


VODA
autor: Dina Zjača
sc.: Dina Zjača
k.: Nataša Borčić
m.: Marija Ratković
t.: Tatjana Kubinski
gl.: Goran Katušin
trajanje: 6 min., Mini DV, dokumentarni

FAŠNIKDAN
autor: Dario Juričan
trajanje: 2 min. 45 sec., Mini DV, žanr
godina proizvodnje: 2003.
Blank, Zagreb

TOTALNA ŠTETA

autor: Ivica Čotić
sc. i m.: Ivica Čotić
k.: Ivica Čotić i Zoran Boban
trajanje: 8 min. 48 sec., Mini DV, dokumentarni
godina proizvodnje: 2003.
Kinoklub Split, Split

MORSKA BOLEST
autor: Mario Papić
sc., m. i t.: Mario Papić
k.: Mario Papić i Krunoslav Ptičar
trajanje: 19 min. 30 sec., VHS, dokumentarni
godina proizvodnje: 2002.
FAG Enthusia Planck, Samobor

PRAŠĆINA
autor: Elvis Lenić
sc.: Darko Pekica
k. i t.: Elvis Lenić i Sven Stilinović
m.: Mladen Lučić
gl.: Livio Morosin i Dario Marušić
g.: Darko Pekica, Mauro Macan, Srećko Pekica, Ivan Šaina, Anđela Pekica, Ana
Sergović
trajanje: 20 min., VHS, dokumentarni
godina proizvodnje: 2002.
Šikuti Machine, Svetvinčenat

ODRŽAVANJE VRSTE
autor: Tomislav Vujić
trajanje: 1 min., Mini DV, dokumentarni
godina proizvodnje: 2003.
ZOO Company, Požega

BARIŠA
autor: Tomislav Krištofić
sc. i k.: Tomislav Krištofić
g.: Iva Krizmanić
trajanje: 11 min. 4 sec., Mini DV, žanr
godina proizvodnje: 2003.
FKVK Zaprešić, Zaprešić

Diploma


HLAD I MIR

autori: Justina Kosir, Nikola Dubović i Anđelko Krajinović
sc.: Nikola Dubović
a.: Justina Kosir, Nikola Dubović i Anđelko Krajinović
trajanje: 6 min. 32 sec., Mini DV, animirani
godina proizvodnje: 2003.
FKVK Zaprešić, Zaprešić

AMBIENTA
autor: Jelena Nazor
trajanje: 9 min. 20 sec., Mini DV, žanr
godina proizvodnje: 2003.
Umjetnička akademija, Split

ELIKSIR
autor: Marina Zlatarić
sc., k. i t.: Marina Zlatarić
m.: Mladen Magdalenić
trajanje: 9 min. 40 sec., DVCAM, dokumentarni
godina proizvodnje: 2003.
Autorski studio - FFV, Zagreb

WELCOME TO SPLIT
autori: Zoran Erceg i Jere Gruić
k. i t.: Zoran Erceg i Jere Gruić
m.: Jere Gruić
trajanje: 17 min. 9 sec., Mini DV, dokumentarni
godina proizvodnje: 2003.
Kinoklub Split, Split

LIFELINE
autor: Jelena Bračun
sc., m. i a.: Jelena Bračun
gl. i t.: Stanko Kovačić
trajanje: 1 min. 30 sec., VHS, animirani
godina proizvodnje: 2003.
Samostalni autor, Zagreb

Posebne nagrade ocjenjivačkog suda:


Nikica Gilić:

REMI
autor: Jere Gruić
trajanje: 6 min. 26 sec., Mini DV, dokumentarni
godina proizvodnje: 2003.
Kinoklub Split, Split

Sanja Iveković:

KOMUNALNO DRUŠTVO VIŠKOVO - TRAGEDIJA APSURDA U 3 ČINA
autor: Martina Čip
sc. i m.: Martina Čip
k.: Naša Drndić, Andrea Kustić, Marija Maksimović, Sanjin Sabljak, Martina Čip
gl: Damon Albarn, Einarörn Benediktsson
trajanje: 22 min., Mini DV, dokumentarni
godina proizvodnje: 2003.
Filmaktiv - Dom mladih, Rijeka


Zoran Tadić:

VELIKA OBITELJ
autor: Marija Ratković
sc. i m.: Marija Ratković
k.: Vinko Plazibat i Tatjana Kubinski
m.: Marija Ratković
t.: Nuša Stanojević
gl.: Goran Katušin i Vedran Rapo
trajanje: 14 min. 08 sec., Mini DV, dokumentarni
godina proizvodnje: 2003.
Kinoklub Karlovac i Videodružina Gimnazije Karlovac, Karlovac