Poziv zastupnicima Skupštine Hrvatskog filmskog saveza

SEDMO ZASJEDANJE SKUPŠTINE HRVATSKOG FILMSKOG SAVEZA

Na temelju članka 31. Statuta Hrvatskog filmskog saveza sazivam

SEDMO ZASJEDANJE
SKUPŠTINE HRVATSKOG FILMSKOG SAVEZA
IZBORNA SKUPŠTINA

Zasjedanje Skupštine Hrvatskog filmskog saveza održat će se u subotu, 13. travnja 2019. s početkom u 14.00 sati u maloj dvorani kina Tuškanac, Tuškanac 1, Zagreb.

Za zasjedanje se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela;
- predsjedavatelja Skupštine;
- zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
- verifikacijsko povjerenstvo (3 člana).

2. Usvajanje zapisnika sa sedmog redovnog zasjedanja Skupštine Hrvatskog filmskog saveza;

3. Izvještaj o radu HFS-a za 2018. godinu

4. Financijski izvještaj za 2018. godinu;

5. Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2019. godinu;

6. Izvještaj nadzornog odbora Hrvatskog filmskog saveza

7. Prijedlog promjena Statuta Hrvatskog filmskog saveza

8. Izbor Predsjednika Hrvatskog filmskog saveza

9. Razrješenje članova Izvršnog odbora Hrvatskog filmskog saveza

10. Izbor novih članova Izvršnog odbora Hrvatskog filmskog saveza

11. Razriješene članova Nadzornog odbora Hrvatskog filmskog saveza

12. Izbor novih članova Nadzornog odbora Hrvatskog filmskog saveza

13. Pregled važnijih aktivnosti Hrvatskog filmskog saveza za 2019. godinu.

14. Razno

Molimo Vas da prisustvujete zasjedanju Skupštine, a u slučaju spriječenosti molimo da uputite Vašeg zamjenika. Ne zaboravite ponijeti ovjereni evidencijski listić.

26.03.2019.