Filmsko terapijski seminar

Prijave na novi Filmsko terapijski seminar traju do 15.12.

Članarina za seminar je 150 kuna mjesečno.

Učite o filmu i psihologiji, analizirajte s nama svakodnevne životne teme kroz filmsku priču, likove, odnose.

Seminar će se održati 21.12. u maloj dvorani na Tuškancu, od 16h do 21h.

Sve informacije možete dobiti na:

facebook.com/FilmskoTerapijskiSeminari

http://www.kava.com.hr/edukacije.html

GSM: + 385 (91) 3498 298

16.12.2013.