15. škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić

Metodičke vježbe


Photo by Krunoslav Heidler

Održavanje metodičkih predavanja, radionica i vježbi na ŠMK ima dugu tradiciju. Tako su o metodičkim pristupima u nastavi medijske kulture već na prvoj Školi medijske kulture, održanoj 1999. godine u Šibeniku, govorili dr. Stjepko Težak i Olgica Jambrec, a održana je i medijska metodička radionica te niz projekcija s razgovorima o filmovima. O odgoju i medijima-metodičkim pristupima u nastavi medijske kulture na drugoj Školi, održanoj u Trakošćanu, govorili su dr. Stjepko Težak i Olgica Jambrec, a na trećoj, ponovo u Trakošćanu, o metodičkim pristupima u nastavi medijske kulture-odgoju i medijima Olgica Jambrec te su održane i metodičke radionice koje su vodili Olgica Jambrec i mr. Dario Marković. Polaznicima drugog stupnja o metodičkim pristupima govorio je dr. Stjepan Težak, a metodičke radionice su vodili dr. Stjepko Težak i Krešimir Mikić, docent te Zorica Klinžić, Zlata Hrček, Jasminka Marinović i Maja Verdonik.

Na četvrtoj ŠMK u Trakošćanu o metodičkim pristupima predavali su dr. Stjepko Težak i Olgica Jambrec, a metodičke radionice su vodili Olgica Jambrec, mr. Dario Marković, Krešimir Mikić, Nikica Gilić i dr. Mato Kukuljica. Drugi stupanj je slušao predavanje o metodičkimpristupima dr. Stjepka Težaka, a metodičke su radionice vodili dr. Stjepko Težak, mr. Maja Verdonik, Zorica Klinžić i Jasminka Marinović. Na petoj i šestoj ŠMK, održanima u Trakošćanu, seminar medijske kulture imao je i treći, filmološkometodički stupanj, a predavači su bili mr. Dario Marković, mr. Nikica Gilić, Olgica Jambrec, prof., dr. Mato Kukuljica, Krešimir Mikić, prof., dr. Ante Peterlić, Irena Paulus, prof., Joško Marušić i mr. Jasminka Marinović te dr. Radovan Ivančević, odnosno dr. Nikola Vončina i Vedrana Vrhovnik te Ivan Ladislav Galeta. Od sedme ŠMK, zadnje u Trakošćanu, seminar je opet dvostupanjski, a predavanja o metodici drže dr. Stjepko Težak i Jelena Bunijevac-Matičić, pa na osmoj, u Varaždinskim Toplicama Krešimir Mikić, prof. i Marina Zlatarić, prof., na devetoj uz njih i Slavica Kovač, prof., a na desetoj počinju i metodičke radionice koje vode Melita Horvatek Forjan, prof., Marina Zlatarić, prof, Mirjana Jukić, prof. i Josip Krunić, prof. Od jedanaeste ŠMK, zadnje u Varaždinskim Toplicama, kreću metodičke radionice za učitelje medijske kulture koje vode prof. Krešimir Mikić, dr. Hrvoje Turković, mr. Bruno Kragić, dr. Berislav Majhut, Maja Flego, prof., Josip Grozdanić, Mirjana Jukić, prof., Melita Horvatek Forjan, prof. i Marina Zlatarić, prof., na dvanaestoj, prvoj u Čakovcu, 2010. godine metodičku radionicu vode isti voditelji, a pridružuje se i dr. Dubravka Težak, pa na trinaestoj Astrid Pavlović, prof., a na četrnaestoj Ana Đorđić, prof. i Jelena Modrić, filmska montažerka pokreću metodičku radionicu za polaznike drugog stupnja.

Na jubilarnoj, 15. školi medijske kulture Dr. Ante Peterlić održava se niz metodičkih predavanja te vježbe za prvi stupanj, od teme od ideje do igranog filma koju je vodila Marina Zlatarić, prof., preko dječjeg filma u nastavi (primjeri dobre prakse) voditeljice Melite Horvatek Forjan, prof., animiranog filma voditeljice Astrid Pavlović, prof., metodičkih pristupa nastavnomedijskom programu voditeljice Mirjane Jukić, prof. do metodičke obrade ostalih medija osim filma i televizije voditeljice Slavice Kovač, prof. Istodobno su Ana Đorđić, prof. i Jelena Modrić, filmska montažerka održale petodnevnu metodičku vježbu za nastavu filma u srednjim školama, za polaznike drugog stupnja seminara medijske kulture.

Među više stotina dosadašnjih polaznika Škole medijske kulture Dr. Ante Peterlić samo su dvije, profesorice hrvatskog jezika Melita Horvatek Forjan i Marina Zlatarić, sudjelovale na svih petnaest Škola. Melita je o svojih petnaest godina ŠMK sačinila šest minutni dokumentarac, sastavljen od fotografija, isječaka iz filmova u kojima je sudjelovala kao koautorica ili glumica i drugih memorabilija, prikazan u četvrtak, a Marinin nas film tek čeka.

Duško Popović

23.08.2013.