english
produkcija
o nama
produkcija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
knjige
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2005.
Posebni broj

***

NOVE KNJIGE

Knjige
Mato Kukuljica
Zaštita i restauracija filmskog gradiva / Hrvatski državni arhiv — Hrvatska kinoteka Zagreb, Prilozi za povijest hrvatskog filma i kinematografije, Svezak 7 — 341 stranica. Zagreb, 2004. Nakladnik: Hrvatski državni arhiv, za nakladnika: Stjepan Ćosić, urednik: Mato Kukuljica, recenzenti: Krešimir Mikić, Ante Peterlić, Hrvoje Turković, lektura, korektura, izrada kazala: Nikolina Krtalić, likovna oprema naslovnice: Luka Gusić. Bibliografija — Kazala — Summary.
ISBN 953-6005-68-9
UDK 791.43.025(035)
1. Filmska građa — Zaštita i restauracija
441119033
Sadržaj: Predgovor — Uvodne napomene — 1. PRVE IDEJE O POTREBI ČUVANJA FILMSKOG GRADIVA I OSNIVANJE FILMSKIH ARHIVA — Osnivanje filmskih arhiva — Pregled najpoznatijih filmskih arhiva i ustroj međunarodnog filmskog arhivskog sustava — Međunarodno udruženje filmskih arhiva (FIAF) — Europsko udruženje filmskih arhiva (ACE) — Osnivanje Hrvatske kinoteke — 2. PREGLED RAZVITKA KINEMATOGRAFSKOG MEDIJA (FILMA) — Nastanak i razvitak filmske tehnologije — Slikovni zapis — Prvi pokušaji s filmskom vrpcom u boji — Technicolor — Eastman color — Druge zemlje i sustavi — Htijenja i ostvareni rezultati u hrvatskoj kinematografiji — Počeci zvučnih zapisa — Optički ton (svjetloton) — Snimanje prvih zvučnih filmova — Strane verzije filmova — Magnetski zvuk — 3. OSNOVNE KARAKTERISTIKE FILMSKE VRPCE — Filmska vrpca s nitratnom podlogom — Sigurnosne filmske podloge — Diacetatna podloga — Triacetatna podloga — Sindrom vinskog octa (vinegar syndrome) — Rezultati ankete, izvješće i zaključci, Izvršni komitet ACE, Berlin, veljača 1999. — Nova stručna stajališta o triacetatnoj podlozi — Poliester — 4. IDENTIFIKACIJA FILMSKOG GRADIVA — Postupci identifikacije — Rubovi filmske vrpce — Uvodni blank — Perforacija — Međunaslovi — Filmski formati — Kronološki pregled razvitka filmskih formata — Granica koja odvaja formate (»sličice«) — Filmske kopije — Filmska vrpca-negativ materijal — Sustav separacije (odvajanja) boja — Preokretna filmska vrpca — Zvučni zapis — 5. METODE I MJERE ZAŠTITE FILMSKOG GRADIVA — Preventivne mjere zaštite filmskog gradiva — Uvjeti čuvanja i trajne pohrane filmskog gradiva — Filmsko gradivo na nitratnoj podlozi — Kemijski sastav — Učinak dušičnog oksida — Čimbenici koji ubrzavaju razgradnju nitratne filmske vrpce — Uvjeti za čuvanje nitratne filmske vrpce — Kontrola fizičkog stanja — Trajna pohrana filmske vrpce na nitratnoj podlozi — Uvjeti za trajnu pohranu nitratne filmske vrpce — Spremište za trajnu pohranu nitratne filmske vrpce — Transport nitratne filmske vrpce — Otpornost nitratne filmske vrpce — Filmsko gradivo na acetatnoj podlozi (crnobijela filmska vrpca) — Filmsko gradivo u boji — Temeljni principi nastanka filmske vrpce u boji — Zamrzavanje filmske vrpce u boji — Ponovno vraćanje projektu zamrzavanja filmske vrpce (nova spemišta Finskog nacionalnog filmskog arhiva) — Izrada sigurnosnih kopija — Zaštita supstandarnih formata (9,5 mm, 8 mm, 16 mm) — Presnimavanje filmskog gradiva na elektronski zapis — 6. ZAŠTITA I RESTAURACIJA FILMSKOG GRADIVA — Utvrđivanje prioriteta u zaštiti i restauraciji filmskog gradiva — Fotokemijska metoda zaštite i restauracije filmskog gradiva — Povijesna i estetska vrijednost filmskog gradiva-prioritet u restauraciji filmskog gradiva — Najčešći oblici zaštite i restauracije filmskog gradiva — Osnovni laboratorijski postupci u zaštiti i restauraciji filmskog gradiva — Restauracija iz crnobijelog filmskog gradiva-pozitiva — Restauracija iz crnobijelog filmskog gradiva-originalnog negativa — Zaštita i restauracija iz crnobijelog zamjenskog izvornog gradiva — Principi restauracije ranih obojenih filmova (coloured films) — Restauracija filmova u boji (prirodna boja) — Izradba kopije filma — Restauracija filmskog gradiva za dugotrajnu pohranu — Stručna priprema filmskog gradiva za provedbu mjera zaštite i restauracije — Crnobijele separacije boja — Dvobojni filmovi tridesetih i četrdesetih godina — Troslojne filmske podloge — Uništavanje nitratnog filmskog gradiva — 7. REKONSTRUKCIJA FILMSKOG GRADIVA — Materijalni i nematerijalni podaci-pomoć u rekonstrukciji filmskog djela — Verzije filmova — Međunaslovi filmova — Rekonstrukcija originalnih negativa u nijemom razdoblju — Suradnja filmskih arhiva u rekonstrukciji filmskih djela — Uloga pojedinaca u stvaranju novog odnosa prema zaštiti, restauraciji i rekonstrukciji filmskog naslijeđa — Enno Patalas, rekonstrukcija filma Metropolis, redatelja Fritza Langa iz 1926/27. godine — Digitalna restauracija i rekonstrukcija filma Metropolis, prezentacija u Budimpešti u ožujku 2003. — Otkriće boje u filmskim djelima dvadesetih i tridesetih godina — Glazba u filmovima nijemog razdoblja kinematografije — 8. NOVE ELEKTRONSKE TEHNOLOGIJE-POMOĆU RESTAURIRANJU FILMSKOG GRADIVA — Ograničenja filmskog medija — Napredak filmske tehnologije — Videotehnologija i razne generacije elektronskih zapisa — Restauracija filmskog gradiva uz pomoć digitalnog medija — Podaci koji daju uvid u ekonomičnost, vrijeme restauriranja te cijenu opreme za digitalnu restauraciju filmskog gradiva — Pitanje rezolucije — Rezolucija u pikselima — Potrebne rezolucije u pikselima za određeno filmsko gradivo — Skeniranje filmskog gradiva — Restauracija skenirane slike — Povrat na filmsku vrpcu — Cijena digitalne restauracije — Vrsta filmske vrpce koja se rabi pri prijenosu digitalnog zapisa na film — Restauracija izblijeđenih filmova u boji — Dosezi i ograničenja fotokemijske metode restauracije filmskog gradiva — Poboljšanja tehničke i tehnološke prirode filma — Ograničenja i dugogodišnja pasivnost sustava filmskih arhivskih institucija — Fotokemijska i digitalna restauracija-subjektivne metode — Ograničena djelotvornost digitalnog sustava — Nedostupnost, sporost i necjelovita rješenja digitalne restauracije filmskog gradiva — Iskustva priznatih istraživača o dosezima i primjeni digitalne tehnologije u restauraciji filmskog gradiva — Europska iskustva — Američka iskustva u primjeni digitalne tehnologije u restauraciji filmskog gradiva — Suprotstavljeni interesi filmskih arhiva i producenata — Zaključci — Filmski arhivisti pred novim zadacima — Budućnost filmskog medija te zaštite i restauracije filmskog gradiva — Nestanak filmske infrastrukture — Otkriće novog idealnog medija za trajnu pohranu pokretnih slika — Put pomirenja: nova strategija zaštite i restauracije europskog filmskog naslijeđa-projekt FIRST (Film Restoration & Conservation Strategies) — 9. PROJEKT ZAŠTITE, RESTAURACIJE I REKONSTRUKCIJE NACIONALNE FILMSKE ZBIRKE — Stvaranje Nacionalne filmske zbirke — Zaštita i restauracija dijela Nacionalne filmske zbirke na nitratnoj podlozi (1903-1954) — Preventivna mjera zaštite: izradba sigurnosnih kopija dugometražnog igranog i kratkometražnog filma (1954-2003) — Zaštita i restauracija originalnih negativa slikovnog i zvučnog zapisa izradbom zamjenskog izvornog filmskog gradiva (1953-1988) — Izradba novog zamjenskog izvornog gradiva u razdoblju 1981-1995 — Dugometražni igrani filmovi na crnobijeloj filmskoj vrpci — Dugometražni igrani filmovi na filmskoj vrpci u boji — Restauracija i rekonstrukcija dugometražnih igranih filmova iz sačuvanih tonskih kopija — Restauracija dokumentarnih filmova — Restauracija animiranih filmova — Trajna zaštita filmskih zbirki pohranjenih u Hrvatskoj kinoteci — Presnimavanje filmskih novosti koje se odnose na Republiku Hrvatsku (1945-1980) — Inovacijski postupak zaštite i restauracije filmskog gradiva na supstandardnim formatima 9,5 mm i 8 mm standard — Presnimavanje filmskog gradiva na elektronski zapis — Neriješeni prostorni uvjeti za trajnu pohranu filmskog gradiva u Hrvatskoj kinoteci — Nepoštivanje zakonskih odredbi o zaštiti i trajnoj pohrani filmskog gradiva u Hrvatskoj kinoteci (1990-2003) — 10. PROJEKT CJELOVITE ZAŠTITE I RESTAURACIJE NACIONALNE FILMSKE ZBIRKE (1995-2015)-pojedinačni primjeri — Pojedinačni primjeri cjelovite restauracije filmskog gradiva primjenom fotokemijske metode — Dugometražni igrani filmovi — Animirani filmovi — Dokumentarni filmovi — Restauracija arhivskog filmskog gradiva — Zaključci o zaštiti i restauraciji filmskog gradiva — 11. TEORIJSKA I PRAKTIČNA PITANJA RESTAURACIJE I REKONSTRUKCIJE FILMSKOG GRADIVA — Nedefinirani estetski, filološki i etički problemi restauracije filmskog gradiva — Pitanja i dileme u restauraciji filmskog gradiva — Pojmovno određenje restauracije filmskog gradiva — Kriteriji utvrđivanja prioriteta u restauraciji filmskog gradiva — Specijalizacija filmskih arhiva — Cilj restauracije filmskog gradiva — Filmski arhivist — Međunaslovi u filmskom gradivu iz nijemog razdoblja kinematografije — Narativni tijek nijemog filma — Restauracija filmskog gradiva: imitacija ili simulacija — Zaključci — 12. ETIČKI KODEKS O ZAŠTITI I RESTAURACIJI FILMSKOG GRADIVA — Etički kodeks arhivista-CIA, Peking, rujan 1996. — Etički kodeks filmskih arhiva, Prag, travanj 1998. — Primjedbe na Etički kodeks filmskih arhiva — Etički kodeks u zaštiti i restauraciji filmskog gradiva (prijedlog) — SAŽETAK — SUMMARY — LITERATURA, IZVORI, DOKUMENTACIJA — POPIS FILMSKIH ARHIVSKIH USTANOVA — KAZALO OSOBA — KAZALO FILMOVA.
Velimir Grgić i Marko Mihalinec
Žuti titl — drugačija filmska enciklopedija / Glavni urednik: Kruno Lokotar, izdavač: AGM, za izdavača: Janislav Šaban, fotografije: Domagoj Kunić, lektor i korektor: Goran Pavlov. 192 stranice, fotografije. Zagreb, 2004.
ISBN 953-174-236-7
UDK 791.43(02.062)
441022169
Biblioteka Posebna izdanja, AGM, 2004.
Sadržaj: MATINEJA — 17 najvećih igrača i igračica — Bill Murray — Bruce Willis — Chuck Norris — Corey Feldman & Corey Haim — Cüneyt Arkin — Dolph Lundgren — Jean-Claude Van Damme — Jennifer Connely — Kathleen Turner — Mel Gibson — Micheal Dudikoff — Mickey Rourke — Sigourney Weaver — Sylvester Stallone & Arnold Schwarzenegger — Steven Seagal — 9 skoro pa najvećih igrača i igračica — Brigitte Nielsen — Bud Spencer & Terence Hill — Charlie Sheen — Chevy Chase — Christopher Lambert — Peter Sellers — Richard Pryor & Gene Wilder — 26 igrača i igračica na klupi — 23 najveća frika — 27 najnaprednije djece — 8 najboljih ćelavaca — 19 legendarnih pripadnika klera — 10 najboljih fudbi — 14 najboljih prostitutki i žigola — 4 najbolja lika s povezom preko oka — 10 najboljih sunčanih naočala — 15 najboljih brkova — 5 najboljih zubi — 12 naslova zbog kojih volimo Tromu — 6 kultnih uloga Armanda Assantea — 6 poslodavaca iz snova — 15 filmova koje ćete pogledati samo zbog naslova — 5 filmova koje nećete pogledati samo zbog naslova — MESO — 25 najboljih koljača — 22 najlošija koljača — 6 najboljih vukodlaka — 9 najboljih ugriza i zagriza — 4 najbolja odgriza — 4 najbolja pregriza — 29 najboljih susreta s dijelovima ljudskog tijela — 11 najboljih susreta s ljudskim tijelom bez dijelova — 1 najbolji susret s tijelom kojem nedostaju svi dijelovi — 17 najboljih rezanja ljudskog tijela — 33 najbolesnija iživljavanja s ljudskim tijelom — 5 najbolesnijih iživljavanja s neljudskim tijelom — 10 najboljih zabava s mrtvim ljudskim i neljudskim tijelom — 12 najboljih sisa u teen hororima — TERETANA — 14 viteza orijenta — Bruce Lee — Chow Yun-Fat — Jackie Chan — Jet Li — Mark Dacacos — Michelle Yeoh — Pat Morita — Sammo Hung Kam-Bo — Sho Kosugi — Sonny Chiba — Tadanobu Asano — ’Beat’ Takeshi Kitano — Takashi Miike — Toshiro Mifune — 18 orijentalnih imena koja također trebate ukucati u tražilicu — 15 najboljih pomagača pri ostvarenju misije — 11 najboljih ostajanja u formi — 16 najboljih svladavanja brojčano nadmoćnijeg neprijatelja — 6 razloga zbog kojih Jackieju Chanu treba dići spomenik — 20 najboljih rješavanja glavnog negativca — 1 najbolje rješavanje glavnog pozitivca — 49 najboljih oružja — 8 opakih virusa — 6 filmova koje ćete pamtiti i po odlascima iz objekta ili prometala koji netom poslije eksplodira — 1 film koji ćete pamtiti i po odlascima iz objekta ili prometala koji netom poslije ne eksplodira — 3 filma koje ćete pamtiti i po skakanju iz prostora (otvorenog ili zatvorenog) ili prometala koji istodobno eksplodira — 14 filmova koje ćete pamtiti i po bijegu iz zarobljeništva ili zatvora — KOKICE — 11 najboljih glasanja svemiraca — 17 pornića za ETF-ovce — 7 razloga zašto je virtualna stvarnost loša ideja — 8 najboljih robota — 14 najboljih kiborga i androida — 6 filmova koje bismo voljeli pogledati pa makar ih i sami morali snimiti — 19 poučnih uputa kada treba ’samo reći ne’, a kada šutjeti — 22 razloga zbog kojih se poželimo početi (ili prestati) baviti sportom — 39 delikatesnih toplih ili hladnih obroka — 9 najboljih transformacija žene u čudovište (i obratno) — 9 kultnih scena s invalidskim kolicima — 16 legendarnih razdjevičenja — 15 najboljih porođaja — 12 najboljih transformacija u ženu — 12 kućnih ljubimaca koje bismo htjeli imati doma — 3 kućna ljubimca koje ne bismo htjeli imati doma — 8 najboljih izbora — 7 kraljica maturalne večeri — Brittany Murphy — Chiaki Kuriyama — Julia Stiles — Katie Holmes — Kirsten Dunst — Mena Suvari — Thora Birch — 9 najinventivnijih imena pornića — 9 najboljih pojavljivanja slavnih osoba as himself/herself — 11 kultnih scena prđenja — 16 najboljih skatoloških fora — 8 kultnih scena povraćanja — 14 najluđih američkih mitologizacija ’običnih’ poslova — 7 korisnih nabrijavanja — 17 najboljih prometnih sredstava — 25 najboljih glazbeno-scenskih točaka — 5 najiritantnijih slavlja nakon uspješnog rješavanja teške i opasne situacije — 5 najboljih poljubaca — 11 najboljih ostavljanja prostora za nastavak — 28 filmova koje smo svakako htjeli spomenuti negdje u knjizi, ali nekim čudom ipak nismo — 13 razloga zbog kojih ne treba ići gledati filmove u kino (ili u društvu nepoznatih ljudi) — 13 naslova literature koju smo koristili pri pisanju ove knjige (ili nismo, ali želimo da ih vi pročitate) — 15 najboljih spoilera — 2 osobe koje su napisale ovu knjigu — MEMORABILIJE.
Enes Midžić
O slici pokretnih slika.../ Kadar i stanje kamere — 182 stranice. Zagreb 2004. Nakladnik: Areagrafika — Za nakladnika Alem Kajmaković — Recenzenti prof. dr. sc. Ante Peterlić, prof. Goran Trbuljak, prof. Krešimir Mikić — Lektura Damir Horvat Zacskai — Slog i prijelom: Marjana Kostanjčar — Ilustracije Enes Midžić — Priprema ilustracija za tisak: Vlado Čakmak — Oblikovanje naslovnice Viola Šebalj / Zagreb, 2004. / sveučilišni udžbenik / fotografije, ilustracije, literatura, kazalo pojmova i imena, bilješka o autoru
ISBN 953-6612-24-0
UDK 778.53
791.44.022
I. Filmsko snimanje-Priručnik
II. Filmsko snimanje-Filmski kadar
441111039
Sadržaj / Kazalo / Proslov / Kadar / Uvod; Formati, omjeri i okviri filmske i elektroničke slike; Filmski formati; Širokoekranski postupci; Kadar — vizualni, vremenski i sadržajni prostor pokretnih slika; Okvir kadra; Okvir i omjer; Okvir i izrez; Okvir projekcije; Okvir i lažna paralaksa; Filmsko snimanje i projiciranje; Filmsko snimanje i televizijsko emitiranje; Kadar i snimka; Fotogram; »Kvadrat« i fotogram; Fotogram i pokretna slika; Vremensko obilježje jednog fotograma; Filmski i fotografski fotogram; Vremenski okvir snimke i kadra; Preklapanje kadrova; Vizualni okvir snimke; Dinamički okvir; Skriveni okvir; Plan; Mjera vizualnog okvira; Plan i perspektiva; Plan i dubinski kadar; Plan i broj likova; Svjetlosni krupni plan; Kontraplan; Fotografija kadra / Oblikovanje kadra / Kadar i fotografski oblik zapisa; Kadar, filmska slika i laboratorijski postupci; Standardni postupci; Nestandardni postupci; Negativsko-pozitivski i preobratni postupak; Kopiranje i kopije filma; Čitanje svjetla; Kadar i ekspozicija; Korektna ekspozicija i siva karta; Karakteristične refleksije i tonske zone; Mjerenje ekspozicijskog svjetla; Ekspozicijski slojevi; Ekspozicija i kamera u kretanju; Kadar-sekvenca i ekspozicija u vremenu; Kadar i kadriranje; Kadar, položaj kamere i prizor; Kadar i kontinuitet; Kadar i zvuk; Snimatelj slike i zvučni kadar; Mikrofon u kadru / Vizualne odrednice kadra i kadriranja / Zlatni rez; Kompozicijska mreža kadra; Shoot and protect; Temeljna okomica kadra; Zona visine oka; Mjesto lika u kadru; Pravac pogleda i kretanja i njihov prostor; Pogled u kameru; Okomiti kut pogleda / Generalni pravac i rampa / Rampa i statična mizanscena; Rampa s dvije osobe; Rampa s tri osobe; Prelazak s rampe; Rampa i dinamična mizanscena; Rampa u automobilu / Vodoravno izravnjanje kadra / Vodoravno izravnjanje panoramske glave; Vizualno izravnjanje; Vodoravno izravnjanje tračnica i voznih postolja; Vodoravno izravnjanje krana; Vodoravno izravnjanje na plovilima; Fotografija i vodoravno izravnjanje / Stanja kamere / Statička i dinamička kamera; Postav i stanja kamere / Pokreti i kretanje kamere / Subjektivno i objektivno kretanje kamere / Panoramski pokreti / Bočno zakošenje (panorama), zakošena kamera i rotacija kamere; Nodalne točke objektiva; Brzina panoramskog pokreta i brišuća panorama; Vještina i tehnika izvođenja panoramskih pokreta; Frikcijske i žiroskopske glave; Hidrauličke glave; Zupčane panoramske glave; Panoramski pokreti i duga lupa; Panoramski pokreti i postolja; Postav stativa / Preoštravanje / Zumiranje / Zum objektiv; Uporaba zum objektiva / Vožnja / Transtrav — nasuprotnokretanje vožnje i zuma; Usklađivanje brzine vožnje / Okomita vožnja / Pedestali i dolly postolja; Kran; Kran s daljinski upravljanom panoramskom glavom / Snimanje kamerom iz ruke / Oblikovanje kamera, kamera u ruci i na ramenu; Rameni i prsni stativi; Žiroskopski stabilizator; Kretanje s kamerom; Vodoravno izravnjanje; Jednonogi stativ; Steadicam; Umjesto zaključka / Literatura / Kazalo imena i poglavlja / Bilješka o autoru
Vanja Černjul
Subjektivni kadrovi: razgovori s filmskim snimateljem Tomislavom Pinterom / biblioteka Tridvajedan, knjiga 36 — 138 stranica. Zagreb 2004. Nakladnik: V. B. Z.-Glavni urednik: Nenad Rizvanović — Urednik knjige: Jurica Pavičić — Copyright za hrvatsko izdanje: Propelerfilm d. o. o. / Zagrebfilmfestival / SC / Savska 25 / 10000 Zagreb / T+3851 45 93 692; F+3851 45 93 69; E-mail: infoŽzagrebfilmfestival.com / www.zagrebfilmfestival.com / V. B. Z. d. o. o. / Goranska 12 / 10010 Zagreb / T+3851 62 35 419; F+3851 62 35 418; E-mail: infoŽvbz.hr / www.vbz.hr — Za nakladnika: Boris T. Matić, Boško Zatezalo — Lektura i korektura: Ivana Zima Galar — Dizajn/prijelom: Bilić Müller — Knjigu je sufinancirao Gradski ured za kulturu — Fotografije, kazalo imena i pojmova.
ISBN 953-201-415-2
UDK 791.44.071.5 Pinter, T. (047.53); 791.44(497.5)"19"(047.53)
441004101
Sadržaj: Uvodnik (Vanja Černjul) — Mali je talentiran — »Prestao sam raditi fotografiju i počeo raditi film« — »Neprikosnoveni redatelj« iz doba autorskog filma — Jugoslavenski ratni spektakli — Internacionalizacija —»Novi, mladi i nadobudni« — »Priče iz nomadskog života filmskih radnika« — »Vječiti optimist« — Filmografija Tomislava Pintera — Kazalo imena i pojmova — Bilješka o autoru.
Petar Krelja
Ispod crte: dnevnik — 182 stranice. Zagreb 2005. Nakladnik: Vedis — Urednik Veljko Krulčić — Recenzent: Hrvoje Turković — Oblikovanje i prijelom: Branko Gredelj — Lektorica: Marija Razum — Suradnici: Tanja Šimunić, Marko Njegić — Design omota: Sanja Rocco — Autori fotografija: Robert Leš, Slobodan Tadić, Ivan Balić-Cobra, Franjo Marić, Branko Gredelj; korištene su fotografije iz fundusa Hrvatskog državnog arhiva, magazina Hollywood i privatne arhive Petra Krelje — Fotografije, kazalo imena, kazalo filmova i naziva.
ISBN 953-96819-5-2
UDK 791.44-071.1 Krelja P. (0:82-94)
441224011
Sadržaj: Uvod (P. K.) — 3. listopada 2001 — 20. studenog 2003 — Četrnaest mjeseci i sedam dana poslije... 27. siječnja 2005 — Uz knjigu Ispod crte (Hrvoje Turković) — Kazalo imena — Kazalo filmova i naziva — Bilješka o Petru Krelji
Igor Mrduljaš (ur.)
Relja Bašić: 50 godina kazališnog i filmskog stvaralaštva — 160 stranica. Zagreb 2004. Nakladnik: Teatar u gostima — Za nakladnika: Relja Bašić, direktor — Urednik: Igor Mrduljaš — Suradnici: akademik Nikola Batušić, Ivo Škrabalo, Relja Bašić, Petra Mrduljaš — Grafičko oblikovanje: Mario Đurasović — Unos podataka: Danijela Krapić — Izvršni urednik: Stjepan Bahert — Recenzent: Nikša Račić — Izbor likovnih priloga: Pero Mihanović — Lektura: Petra Mrduljaš — Korektura: Danijela Krapić— Tisak: GIPA, Zagreb — Tiskano uz potporu Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i Ministarstva kulture — Fotografije, kazališni repertoar, filmografije, popis nagrada.
ISBN 953-99732-1-X
UDK 792.071 Bašić, R.
791.44.071 Bašić, R.
I. Bašić, Relja — Život i djelo
440720021
Kazalo / Proslov (Igor Mrduljaš) — Relja Bašić (Životopis Relje Bašića) — Glumac za sve medije: razgovor s Reljom Bašićem (Ivo Škrabalo, Igor Tomljenović) / Kazališni rad Relje Bašića — Kazališno stvaralaštvo Relje Bašića (Nikola Batušić)-Relja Bašić: glumac koji puni kazališta (Igor Mrduljaš) — Kazališne uloge — Kazališne režije — Kazališne nagrade i priznanja / Filmski rad Relje Bašića — Filmski glumac relja Bašić (Ivo Škrabalo) — Filmske uloge — TV drame i serije — Filmske nagrade i priznanja — Relja i... — Portreti iz filmova.
Ante Peterlić
Déja-vu
Urednici: Jelena Hekman i Ivica Matièević, Nakladnik: Matica hrvatska, Zagreb; biblioteka Vijenac, knjiga 8; za nakladnika: Igor Zidić; likovna i grafièka oprema: Luka Gusić; priprema i tisak: Tehnièki centar NZMH; 246 stranica; Tiskanje dovršeno u lipnju 2005.
ISBN 953-150-730-9
Sadržaj: Predgovor / Chaplin u Hrvatskoj / Dolaze Šveðani / Legenda i fantastika / Britanci u službi Hollywooda / Lang, Bresson i Zanussi / Odiseja crnog svjetonazora / Crni film / Chandler i film noir / Veliki Shakespeare na malom ekranu / Ford i semidokumentarizam / Bilješke uz novo gledanje / Majstor melodrama / Veliko oèekivanje / Crni narcis / Eealing komedije / Vittorio de Sica / John Huston i model koji nestaje / Veliko nebo / Detektivska prièa / Grad iluzija / Majstor francuskoga kriminalistièkog filma / Elia Kazan / Siloviti redatelji / Prijateljsko uvjeravanje / Billy Wilder / John Cassavetes / Realist psihološkog filma / Bond, James Bond / Nož u vodi / Lakoća življenja / Bilješke uz jednu godišnjicu / Dan šakala / Junak nostalgiènih snova / Anthony Quinn / Jack Lemmon / Rod Steiger / Britanski filmski klasik / Originalnost Bunuela / Werner Herzog / Tjeskoba, strah, oèaj / Zaboravljeni Bo Widerberg / New York i Talijani / Momci iz podzemlja / Prilike i neprilike s Josephom Conradom / Egzotièni prostori, egzotièni ljudi / Horor / Twin Peaks / Èekamo novog heroja / Umjetnost ili biznis? / Komesar Martin Beck / Suvremeni momak iz susjedstva / Motiv filmske amnezije / Strah od tranzicije / Malo o Oscaru, više o Branku Lustigu / Reidenschneider / Postmodernistièko putovanje / Najkompletniji filmaš današnjice.
David Bordwell
O povijesti filmskoga stila
Naslov izvornika: David Bordwell, On the History of Film Style
Izdavaè izvornika: Harvard University Press, Cambridge Massachusettes
© 1997, 1999, Harvard University Press
Izdavaè: Hrvatski filmski savez; edicija: Filmološke studije br. 4; za izdavaèa: Vera Robić-Škarica; urednica naklade: Diana Nenadić; urednici knjige: Diana Nenadić i Hrvoje Turković; recenzenti: Ante Peterlić i Hrvoje Turković; lektorica: Saša Vagner Perić; likovno oblikovanje: Luka Gusić; tisak: C. B. Print — Samobor; naklada; ilustrirana, 392 str; naklada 1000 primjeraka;
ISBN — 953-7033-13-9
UDK 791.43.01
Sadržaj: David Bordwell: Predgovor hrvatskom izdanju — Zahvale — 1. IZGLED FILMOVA: VAŽNOST STILSKE POVIJESTI — 2. OBRANA I DEFINICIJA SEDME UMJETNOSTI: STANDARDNA VERZIJA STILSKE POVIJESTI — Repertoar u razvoju: temeljna prièa / Filmska kultura i temeljna prièa / Standardna verzija: središnje pretpostavke / Prilagodba na zvuk / Bardeche, Brasillach i standardna verzija — 3. PROTIV SEDME UMJETNOSTI: ANDRÉ BAZIN I DIJALEKTIÈKI PROGRAM — Nova avangarda / Evolucija filmskoga jezika / Prema neèistom filmu / Od stilske povijesti do tematske kritike — POVRATAK MODERNIZMA: NOËL BURCH I OPOZICIJSKI PROGRAM — Radikaliziranje forme / Institucionalni modus i njegove alternative / Žive sjene i udaljeni promatraèi — MOGUĆNOSTI NAPRETKA: SUVREMENI ISTRAŽIVAÈKI PROGRAMI / Parcijalistièka povijest / Kultura, pogled i vjeèno novo / Problemi i rješenja — IZNIMNO TOÈNE PERCEPCIJE: O DUBINSKOJ INSCENACIJI — Ideologija i duina / Kako sliku uèiniti razumljivom / Nijemi divovi / Dubina, raskadriranje i pokret kamere / Redefiniranje mizanscene / Širenje slike i sažimanje dubine / Eklektiènost i arhaizam — BILJEŠKE — KAZALO

*** ***

PREPORUČENA LITERATURA

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

novi broj
arhiva
suradnici
impressum
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta