english
produkcija
o nama
produkcija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
knjige
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2005.
Posebni broj

Metodički pristupi

METODIČKI PRISTUP FILMU DRUGE ZORANA TADIĆA

Da bismo učenike doveli do uspješnijih, rasterećenijih i zanimljivijih oblika, načina i metoda rada te do postizanja predviđenih nastavnih zadaća, neizbježna je unutarnja i međupredmetna korelacija. Korelacijsko-integracijski nastavni sustav nezaobilazan je u uspješnu nastavnom radu, a u okviru predmeta hrvatski jezik njegova je primjena vrlo raznolika. Ovisno o gradivu koje se proučava, najčešće je povezivanje s predmetima iz jezično-umjetničkog područja kao i povezivanje srodnih područja u okviru sama predmeta (osobito književnosti i jezičnog izražavanja s medijskom kulturom). Ovo je tek jedan primjer takve korelacije...
NASTAVNO PODRUČJE: MEDIJSKA KULTURA
NASTAVNA JEDINICA: ZORAN TADIĆ, DRUGE (1972)
RAZRED: VII.
NASTAVNI SUSTAVI ( mogući): interpretativno-analitički; korelacijsko-integracijski; problemsko-stvaralački
TIP NASTAVNOG SATA: interpretacija dokumentarnog filma
OBLICI RADA: čelni/frontalni, pojedinačni, u paru, u skupini
NASTAVNE METODE ( najzastupljenije metode u nastavi filma)
— metoda pokazivanja/demonstracije
— dijaloška metoda
— metoda èitanja
— metoda pisanja
— metoda usmenog izlaganja
— metoda crtanja
— metoda praktiènoga samostalnog rada
— metoda recepcije
— metoda promatranja
— metoda rada na tekstu i druge
ZADAĆE NASTAVNE JEDINICE
a) OBRAZOVNE
— dokumentarni film i njegove osobitosti
— strukturalni elementi filma: vrste i funkcija kadrova, vrste i značenje planova i rakursa
( kutova snimanja) u filmu, sekvence, montaža
— tema, ideja filma
— mjesto i vrijeme radnje
— karakterizacija likova u dokumentarnom filmu (socijalna, psihološka, etièka, fizièka)
— zvukovi u kadru i izvan njega (off): doèaravanje autentiènosti
— uloga rasvjete u filmu
— tehnika snimanja (crno-bijeli film)
— stvaralaèka primjena crno-bijele fotografije
— dekor
— ritam
b) FUNKCIONALNE
— razvijanje senzibilnosti za prihvaćanje dokumentarnoga filma
— razvijanje sposobnosti zapažanja, imenovanja i prosuðivanja osobitosti filmskoga djela
— razvijanje sposobnosti izražavanja osobnih prosudbi i doživljaja
— razvijanje sposobnosti za samostalnu analizu filmskoga djela
— razvijanje sposobnosti mišljenja, zaključivanja, prosuđivanja, maštanja, pristupa temi u suodnosu s drugim nastavnim područjima unutar hrvatskoga jezika (unutarnja korelacija) te s ostalim predmetima (međupredmetna korelacija)
c) ODGOJNE
— njegovanje i razvijanje suosjećanja sa svim ljudima, osobito onima koji pate, koji su nemoćni, osamljeni, stari, bolesni ili na bilo koji način oštećeni
— otkrivanje smisla življenja u samoći
— obogaćivanje učenikova emocionalnog i intelektualnog života; izgrađivanje estetskog ukusa
— poticanje učenika na razmišljanje o pravim životnim vrijednostima
— vrednovanje ljudskih postupaka
— razmišljanje o moralnim načelima (briga roditelja za djecu i djece za stare i nemoćne roditelje)
— njegovanje odgovornosti prema samu sebi i drugima
— odgajanje za pravilno prihvaćanje životnih vrijednosti
— poticanje učeničke kreativnosti i inovativnosti
— odgajanje za razumijevanje među ljudima
— razvijanje interesa za gledanje i prosuđivanje umjetničkih djela
— spoznavanje i razumijevanje različitosti
— razvijanje empatije
— razvijanje požrtvovnosti, nesebičnosti; pojam altruizma
d) KOMUNIKACIJSKE
— komunikacija s filmskim djelom; iznošenje osobnih misli
— primanje poruka filma
— aktualiziranje teme filma
— usporeðivanje sa srodnim umjetnostima
NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA
— film i video
— školska ploèa i kreda
— grafoskop i prozirnica
— plakat (s temom starosti u kontrastu s mladosti)
— čitanka
— učenički radovi
— nastavni listići
— fotografije
— anketni listići
— zemljovid
— struèna literatura
USTROJ NASTAVNOG SATA
I. UVOD
II. GLEDANJE FILMA
III. INTERPRETACIJA FILMA
IV. USMJERENO GLEDANJE FILMA
RAZRAÐENO
1. DOŽIVLJAJNO-SPOZNAJNA MOTIVACIJA
a) asocijativni niz vezan uz suprotstavljene rijeèi starost i mladost — rad u skupinama (objava misli i korekcija)
b) plakat (tema starosti i mladosti prikazana u kontrastu — fotografije iz obiteljskih albuma)
c) opis povećane fotografije starice iz filma Druge te razgovor o odnosu prema starijim osobama u susjedstvu, obitelji, školi — povezati s bontonom (aktualizacija teme)
2. NAJAVA FILMA I LOKALIZACIJA (podaci o autoru i njegovom umjetnièkom radu; èitanje zanimljivih dijelova intervjua s redateljem Tadićem o atmosferi na snimanju filma Druge, koji je za vrijeme prošlogodišnje Medijske škole u Trakošćanu napravila novinarska grupa OŠVidovec)
3. UPUTE ZA USMJERENO GLEDANJE FILMA I RAD KOJI SLIJEDI (pripremni radovi i podjela listića; obratiti pozornost na vrste planova, rakursa, kadrova, tonsku stranu filma, ulogu svjetla i sjene, dekor, tehniku snimanja filma; rad u skupinama: bilježiti zvukove u interijeru, eksterijeru te predmete koji se vide u prostoriji)
4. PROJEKCIJA FILMA
5. INTELEKTUALNO-EMOCIONALNA STANKA
6. OBJAVA DOŽIVLJAJA I NJIHOVA KOREKCIJA (anketni listići o dojmovima, raspoloženju, simbolici naslova, najzanimljivijem kadru; skupine imenuju zvukove koje su zapisali tijekom gledanja filma te objašnjavaju znaèenje svakog imenovanog predmeta)
7. ISTRAŽIVANJE (nastavni listići — rad u paru)
— određivanje filmskoga roda i vrste filma s obzirom na tematiku
— određivanje teme, mjesta i vremena radnje
— određivanje tehnike snimanja
— analiza likova i njihovih odnosa: etičko-psihološka, fizička i socijalna karakterizacija
— dekor unutarnjega prostora
— uloga svjetla i sjene u dočaravanju atmosfere unutarnjega prostora
— kompozicija i sadržaj filma po sekvencama
— otkrivanje osnovne poruke filma i simboliènosti naslova
— aktualnost filma Druge
— strukturalni elementi filma:
— vrste kadrova i njihova uloga (dugi, kratki, plošni, dubinski, statičan, dinamičan, objektivan, subjektivan, autorski kadar)
— vrste planova i njihova uloga u filmskom izrazu (krupni plan, total, polutotal, srednji, detalj, blizi plan, polublizi, američki)
— vrste rakursa te njihova izražajnost (donji, gornji, normalna vizura)
— tonska strana filma te njezina uloga: tišina, glazba, govor, šumovi u kadru i izvan njega (off) — autentičnost prizora
8. OBJAVA REZULTATA I NJIHOVA KOREKCIJA
9. PONOVNO, USMJERENO GLEDANJE FILMA I KORELACIJSKI PRISTUP PJESMI DRAGUTINA TADIJANOVIĆA DUGO U NOĆ, U ZIMSKU BIJELU NOĆ:
— majčina osamljenost, tuga i patnja (dodirne točke u sudbinama Tadijanovićeve majke i Tadićeve glavne junakinje filma); otkrivanje poruka (rad u skupinama)
10. ZADAVANJE ZADATAKA ZA SAMOSTALNI RAD
— obavijesni prikaz filma Druge
MEĐUPREDMETNA KORELACIJA
ZEMLJOPIS
POVIJEST
GLAZBENA UMJETNOST
KAZALIŠNA UMJETNOST
LIKOVNA UMJETNOST
ARHITEKTURA
DRAMSKI ODGOJ
FOTOGRAFIJA
PLESNA UMJETNOST
UNUTARNJA KORELACIJA
KNJIŽEVNOST
D. Tadijanović, Dugo u noć, u zimsku bijelu noć(osamljenost i tuga Tadijanovićeve majke i Tadićeve junakinje filma)
M. Balota, Moja mati (položaj žene u obitelji i u današnjem društvu, tragična staračka osamljenost)
V. Vlaisavljević, Balada o Tounjčici (povezanost ljudi i prirode, opis kraja)
JEZIČNO IZRAŽAVANJE
stvaralačko prepričavanje (skupni rad): a) unos novoga lika; b) promjena završetka priprema i pisanje školske zadaće: 1. Moja priča o starici iz Tadićeva filma Druge (opis interijera); 2. Svatko nosi svoje breme; 3. Obavijesni prikaz filma; 4. Povezanost ljudi i prirode; 5. Mojoj majci
SCENSKE IMPROVIZACIJE
STRIP

Sanja Biškup

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

novi broj
arhiva
suradnici
impressum
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta