english
produkcija
o nama
produkcija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
knjige
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2004.
Posebni broj

Škola medijkse kulture

Program škole medijske kulture s prijavljenim polaznicimaRASPORED PREDAVANJA 6. ŠKOLE MEDIJSKE KULTURE
Trakošaan, od 23. kolovoza do 1. rujna 2004.


Dolazak sudionika Škole: u ponedjeljak, 23. kolovoza 2004. u poslijepodnevnim satima

SEMINARI MEDIJSKE KULTURE

UTORAK, 24. kolovoza
PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TREAI STUPANJ
8.00 - 8.30 OTVARANJE ŠKOLE
8.30 - 9.15 Teorija filma
- dr. Ante Peterlia
Hrvatski modernistieki film
- mr. Dario Markovia
Uloga tehnike u filmskom stvaralaštvu
- Krešimir Mikia,
profesor Visoke škole
9.15 - 9.20 ODMOR
9.20 – 10.05 Teorija filma
- dr. Ante Peterlia Hrvatski modernistieki film
- mr. Dario Markovia
Uloga tehnike u filmskom stvaralaštvu
- Krešimir Mikia,
profesor Visoke škole
10.05 – 10.10 ODMOR
10.10 - 10.55 Teorija filma
- dr. Ante Peterlia Hrvatski modernistieki film
- mr. Dario Markovia
Uloga tehnike u filmskom stvaralaštvu
- Krešimir Mikia,
profesor Visoke škole
10.55 - 11.25 ODMOR
11.25 – 12.10 Struktura filmskoga djela
- dr. Hrvoje Turkovia Hrvatski modernistieki film
- mr. Dario Markovia
Uloga tehnike u filmskom stvaralaštvu
- Krešimir Mikia,
profesor Visoke škole
12.10 – 12.15 ODMOR
12.15 – 13.00 Struktura filmskoga djela
- dr. Hrvoje Turkovia Hrvatski modernistieki film
- mr. Dario Markovia
Uloga tehnike u filmskom stvaralaštvu
- Krešimir Mikia,
profesor Visoke škole
17.00 – 19.00 PROJEKCIJA
20.30 – 22.30 PROJEKCIJASRIJEDA, 25. kolovoza
PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TREAI STUPANJ
8.00 - 8.45 Jutarnji rad u skupinama: Metode i analize filma

8.45 - 8.50 ODMOR

8.50 - 9.35 Struktura filmskoga djela
- dr. Hrvoje Turkovia Analiza filma
- dr. Ante Peterlia Analiza dijaloga u filmu
- mr. Dario Markovia
9.35 - 9.40 ODMOR

9.40 – 10.25 Struktura filmskoga djela
- dr. Hrvoje Turkovia Analiza filma
- dr. Ante Peterlia Analiza dijaloga u filmu
- mr. Dario Markovia
10.25 – 10.30 ODMOR

10.30 - 11.15 Audio-vizualni mediji
- Krešimir Mikia, profesor Visoke škole Analiza filma
- dr. Ante Peterlia Analiza dijaloga u filmu
- mr. Dario Markovia
11.15 - 11.45 ODMOR

11.45 – 12.30 Audio-vizualni mediji
- Krešimir Mikia, profesor Visoke škole Analiza filma
- dr. Ante Peterlia Analiza dijaloga u filmu
- mr. Dario Markovia
12.30 – 12.35 ODMOR

12.35 – 13.20 Audio-vizualni mediji
- Krešimir Mikia, profesor Visoke škole Analiza filma
- dr. Ante Peterlia Analiza dijaloga u filmu
- mr. Dario Markovia
17.00 – 19.00
PROJEKCIJA Radiofonijska radionica
- dr. Nikola Voneina

20.30 – 22.30 PROJEKCIJAEETVRTAK, 26. kolovoza

PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TREAI STUPANJ
8.00 - 8.45 Jutarnji rad u skupinama: Metode i analize filma

8.45 - 8.50 ODMOR
8.50 - 9.35 Struktura filmskoga djela
- dr. Hrvoje Turkovia Eeški film
- mr. Dario Markovia Mediji i percepcija
- Ivan Ladislav Galeta
9.30 - 9.35 ODMOR

9.35 – 10.20 Struktura filmskoga djela
- dr. Hrvoje Turkovia Eeški film
- mr. Dario Markovia Mediji i percepcija
- Ivan Ladislav Galeta
10.25 – 10.30 ODMOR

10.30 - 11.15 Teorija filma
- dr. Ante Peterlia Eeški film
- mr. Dario Markovia Mediji i percepcija
- Ivan Ladislav Galeta
11.15 - 11.45 ODMOR

11.45 – 12.30 Teorija filma
- dr. Ante Peterlia Eeški film
- mr. Dario Markovia Mediji i percepcija
- Ivan Ladislav Galeta
12.30 – 12.35 ODMOR

12.35 – 13.20 Teorija filma
- dr. Ante Peterlia Eeški film
- mr. Dario Markovia Mediji i percepcija
- Ivan Ladislav Galeta
17.00 – 19.00
PROJEKCIJA Radiofonijska radionica
- Vedrana Vrhovnik
20.30 – 22.30 PROJEKCIJA

PETAK, 27. kolovoza
PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TREAI STUPANJ
8.00 - 8.45 Jutarnji rad u skupinama: Metode i analize filma

8.45 - 8.50 ODMOR

8.50 - 9.35 Teorija filma
- mr. Nikica Gilia Intermedijalnost
- dr. Hrvoje Turkovia Analiza filma
(klasieni hrvatski film)
- dr. Ante Peterlia
9.35 - 9.40 ODMOR

9.40 – 10.25 Teorija filma
- mr. Nikica Gilia Intermedijalnost
- dr. Hrvoje Turkovia Analiza filma (klasieni hrvatski film)
- dr. Ante Peterlia
10.25 – 10.30 ODMOR

10.30 - 11.15 Teorija filma
- mr. Nikica Gilia Intermedijalnost
- dr. Hrvoje Turkovia Analiza filma (klasieni hrvatski film)
- dr. Ante Peterlia
11.15 - 11.45 ODMOR

11.45 – 12.30 Vrste i metode dokumentarnoga filma
- mr. Dario Markovia Intermedijalnost
- dr. Hrvoje Turkovia Analiza filma (klasieni hrvatski film)
- dr. Ante Peterlia
12.30 – 12.35 ODMOR

12.35 – 13.20 Vrste i metode dokumentarnoga filma
- mr. Dario Markovia Intermedijalnost
- dr. Hrvoje Turkovia Analiza filma (klasieni hrvatski film)
- dr. Ante Peterlia
17.00 – 19.00 Slobodno poslijepodne
20.30 – 22.30 PROJEKCIJASUBOTA, 28. kolovoza
PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TREAI STUPANJ
8.00 - 8.45 Jutarnji rad u skupinama: Metode i analize filma

8.45 - 8.50

8.50 - 9.35 Metodieki pristupi u nastavi medijske kulture
- dr. Stjepko Težak Povijest i uloga filmskih arhiva
- dr. Mato Kukuljica Biografski film –

Nikica Gilia
9.35 - 9.40 ODMOR

9.40 – 10.25 Metodieki pristupi u nastavi medijske kulture
- dr. Stjepko Težak Povijest i uloga filmskih arhiva
- dr. Mato Kukuljica Biografski film

Nikica Gilia
10.25 – 10.30 ODMOR

10.30 - 11.15 Metodieki pristupi u nastavi medijske kulture
- dr. Stjepko Težak Glazba u filmu
- Irena Paulus Biografski film

Nikica Gilia
11.15 - 11.45 ODMOR

11.45 – 12.30 Metodieki pristupi u nastavi medijske kulture
- dr. Stjepko Težak Glazba u filmu
- Irena Paulus Biografski film

Nikica Gilia
12.30 – 12.35 ODMOR

12.35 – 13.20 Metodieki pristupi u nastavi medijske kulture
- dr. Stjepko Težak Glazba u filmu
- Irena Paulus Biografski film

Nikica Gilia
17.00 – 19.00 Metodieka radionica
- Nastavni film
- mr.Jasminka Marinovia PROJEKCIJA Radiofonijska radionica
- Vedrana Vrhovnik
20.30 – 22.30 PROJEKCIJANEDJELJA, 29. kolovoza
PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TREAI STUPANJ
8.00 - 8.45 Jutarnji rad u skupinama: Metode i analize filma

8.45 - 8.50 ODMOR

8.50 - 9.35 Povijest filma
- dr. Ante Peterlia
Portret hrvatskoga redatelja
- mr. Ivo Škrabalo Analiza glazbenoga filma
- Irena Paulus
9.35 - 9.40 ODMOR

9.40 – 10.25 Povijest filma
- dr. Ante Peterlia
Portret hrvatskoga redatelja
- mr. Ivo Škrabalo Analiza glazbenoga filma
- Irena Paulus
10.25 – 10.30 ODMOR

10.30 - 11.15 Povijest filma
- dr. Ante Peterlia
Portret hrvatskoga redatelja
- mr. Ivo Škrabalo Analiza glazbenoga filma
- Irena Paulus
11.15 - 11.45 ODMOR

11.45 – 12.30 Povijest filma
- dr. Ante Peterlia
Portret hrvatskoga redatelja
- mr. Ivo Škrabalo Analiza glazbenoga filma
- Irena Paulus
12.30 – 12.35 ODMOR

12.35 – 13.20 Povijest filma
- dr. Ante Peterlia
Portret hrvatskoga redatelja
- mr. Ivo Škrabalo Analiza glazbenoga filma
- Irena Paulus
17.00 – 19.00
PROJEKCIJA Radiofonijska radionica
- Vedrana Vrhovnik
20.30 – 22.30 PROJEKCIJA

PONEDJELJAK, 30. kolovoza
PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TREAI STUPANJ
8.00 - 8.45 Jutarnji rad u skupinama: Metode i analize filma

8.45 - 8.50 ODMOR

8.50 - 9.35 Povijest hrvatskoga filma
- dr. Mato Kukuljica Francuski poetski realizam
- Bruno Kragia Analiza crtanoga filma
- Joško Marušia
9.35 - 9.40 ODMOR

9.40 – 10.25 Povijest hrvatskoga filma
- dr. Mato Kukuljica Francuski poetski realizam
- Bruno Kragia Analiza crtanoga filma
- Joško Marušia
10.25 – 10.30 ODMOR

10.30 - 11.15 Povijest hrvatskoga filma
- mr. Ivo Škrabalo Francuski poetski realizam
- Bruno Kragia Analiza crtanoga filma
- Joško Marušia
11.15 - 11.45 ODMOR

11.45 – 12.30 Povijest hrvatskoga filma
- mr. Ivo Škrabalo Francuski poetski realizam
- Bruno Kragia Analiza crtanoga filma
- Joško Marušia
12.30 – 12.35 ODMOR

12.35 – 13.20 Povijest hrvatskoga filma
- mr. Ivo Škrabalo Francuski poetski realizam
- Bruno Kragia Analiza crtanoga filma
- Joško Marušia
17.00 – 19.00
PROJEKCIJA Radiofonijska radionica
- Vedrana Vrhovnik
20.30 – 22.30 PROJEKCIJAUTORAK, 31. kolovoza
PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TREAI STUPANJ
8.00 - 8.45 Jutarnji rad u skupinama: Metode i analize filma

8.45 - 8.50 ODMOR

8.50 - 9.35 Animirani film i Zagrebaeka škola
- Joško Marušia Filmska kritika
- Diana Nenadia Analiza dokumentarnoga filma
- dr. Mato Kukuljica
9.35 - 9.40 ODMOR

9.40 – 10.25 Animirani film i Zagrebaeka škola
- Joško Marušia Filmska kritika
- Diana Nenadia Analiza dokumentarnoga filma
- dr. Mato Kukuljica
10.25 – 10.30 ODMOR

10.30 - 11.15 Animirani film i Zagrebaeka škola
- Joško Marušia Filmska naratologija
- mr. Nikica Gilia Analiza dokumentarnoga filma
- dr. Mato Kukuljica
11.15 - 11.45 ODMOR

11.45 – 12.30 Animirani film i Zagrebaeka škola
- Joško Marušia Filmska naratologija
- mr. Nikica Gilia Analiza dokumentarnoga filma
- dr. Mato Kukuljica
12.30 – 12.35 ODMOR

12.35 – 13.20 Animirani film i Zagrebaeka škola
- Joško Marušia Filmska naratologija
- mr. Nikica Gilia Analiza dokumentarnoga filma
- dr. Mato Kukuljica
17.00 – 19.00 Strueni izvori u nastavi medijske kulture Radiofonijska radionica
- Vedrana Vrhovnik
20.30 – 22.30 Projekcija filma s Pulskoga festivala uz gostovanje autora
SRIJEDA, 1. rujna
PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TREAI STUPANJ
9.30 - 11.00 PODJELA DIPLOMA U SKUPINAMA ?
11.00 – 12.00 PREZENTACIJA VIDEO RADOVA
ZATVARANJE ŠKOLE


Strueni suradnici za programe seminara: Damir Bedia, Mile Blaževia, Stanislav Majeria, Željko Radivoj, Hrvoje Vrhovski i Ana Žagar.

Polaznici Osnovnog seminara

1. MONIKA VRTARIA, ŠAF, Eakovec
2. ANA VUKUŠIA, OŠ Zapru?e, Zagreb
3. IVANA BOROVAC, OŠ Garešnica, Garešnica
4. ALEKSANDRA KULARI, OŠ Vjenceslava Novaka, Zagreb
5. VALENTINA MAHOVIA, OŠ Milana Langa, Bregana
6. SUZANA ?URASEK-DIVJAK, OŠ Beletinec, Varaždin
7. LJILJANA MIRT - KRVC, OŠ Lovre Mataeiaa, Zagreb
8. MARTINA GAŠPAROVIA, OŠ I. G. Kovaeia, Štitar
9. SENKA ŠERBE?IJA, Rijeka
10. ?UR?ICA RADIA, Medicinska škola, Osijek
11. KATA MIŠKOVIA, OŠ Žuti brijeg, Zagreb
12. BLANKA BRKAŠIA, Srednja škola Pakrac, Pakrac
13. DANIJELA KLAJN, OŠ Rugvica, Dugo selo
14. KATICA VESELJAK, OŠ Ivana Rangera, Lepoglava
15. JOSIP RIS, OŠ Ivana Rangera, Lepoglava
16. MIRJANA POSAVEC, OŠ Ivana Rangera, Lepoglava
17. VEDRAN RAPO, KK Karlovac, Karlovac
18. DARIO LONJAK, KK Karlovac, Karlovac
19. EMILIJA KOVAE, KK Karlovac, Karlovac

Polaznici Naprednog seminara

1. FRANKO BAEIA, Kinoklub Split, Split
2. ZDRAVKO PALAVRA, Srednja škola Pakrac, Pakrac
3. MARKO BOŠKO, Zagreb
4. MARIJA RATKOVIA, KK Karlovac, Karlovac
5. MARTINA TREŠAEC, KK Mravec, Koprivnica

Polaznici Filmološkometodiekog seminara

1. ANA BREIA, OŠ Marije Juria-Zagorke, Zagreb
2. MAJA VERDONIK, Rijeka
3. VESNA DOBRINIA, OŠ Trnjanska, Zagreb
4. MARINA KRPAN, OŠ Žuti Brijeg, Zagreb
5. ALEKSANDRA PŠENIENIK, OŠ Eueerje, Zagreb


PROGAMI VIDEORADIONICA

Programi videoradionica upoznaju polaznike s jednim od naeina rada s ueenicima u filmskoj ili videodružini, ali i nude odre?ena znaja i vještine te obuhvaaaju praktiean rad u ostvarivanju dokumentarnog, igranog, TV reportaže ili animiranog filma (videa) od ideje do realizacije.
Planirano je osam skupina polaznika, koje se trebaju odlueiti za rad u radionicama.

POLAZNE RADIONICE
1. Radionice za dokumentarni film
2. Radionica za igrani film
3. Radionica za TV-reportaža
4. Radionica za animirani film
a) poeetnieka skupina
b) napredna skupina

1, 2. i 3. VIDEORADIONICA ZA DOKUMENTARNI, IGRANI FILM I TV-REPORTAŽU

Predavanja
- Osnove videostvaralaštva (izražajna sredstva)
- Osnove videotehnike (osnovni ure?aji i princip rada)
- Temelji dramske strukture
- Od lika do priee
- Scenarij i knjiga snimanja
- 'Objektivnost' dokumentarnoga filma. Film i zbilja
- Razlike izme?u dokumentarnoga filma i filmske reportaže
- Stil, konstrukcija i drama u igranom filmu
- Otkrivanje novog (eksperimentalni i videoart-filmovi)
Odabrani primjeri
Praktieni rad
- Od ideje do knjige snimanja
- Snimanje dokumentarnoga filma, igranoga filma i TV- reportaže
- Obrada snimljenog materijala (slikovna i tonska montaža)
- Projekcija i analiza snimljenih radova

POSEBNI OBLICI RADA (zajednieki program za sve polaznike Škole medijske kulture)

Autor i voditelj Radionice za dokumentarni film: Damir Eueia, filmski redatelj
Strueni suradnici: Dragan Markovia i Fran SokoliaPolaznici Radionice za dokumentarni film

1. ZDENKO LOVRIA, OŠ Ante Kovaeiaa, Zagreb
2. AN?A LOVRIA, OŠ Rapska, Zagreb
3. DINKO HUSADŽIA, OŠ Ludina, Velika Ludina
4. DIJANA GRBAŠ, OŠ Sesvetski Kraljevac, Sesvetski Kraljevac
5. GORDANA KNEZ, OŠ Knin, Knin
6. MARTINA FINDRI, Ueiteljska akademija, Zagreb
7. MARINA GABELICA, Ueiteljska akademija, Zagreb
8. IVANA GAŠPAROVIA, OŠ I. G. Kovaeia, Štitar
9. ANDREA BOSANAC, OŠ Trnsko, Zagreb
10. VESNA CRNKOVIA-NOSIA, Gimnazija Matija Mesia, Slavonski Brod
11. DARKO RAKIA, Sisak
12. MARIO JAKŠIA, Eakovec
13. SANDRA ROSSETTI - BAZDAN, Ekonomska i trgovaeka škola, Dubrovnik

Autor i voditelj Radionice za igrani film: Zoran Tadia, filmski redatelj
Strueni suradnik: Vedran Šamanovia, filmski snimatelj

Polaznici Radionice za igrani film

1. SANJA BIŠKUP, OŠ Vidovec, Vidovec
2. MIRJANA JUKIA, OŠ Rudeš, Zagreb
3. MELITA HORVATEK FORJAN, OŠ Marija Juria-Zagorka, Zagreb
4. NADA ARBUTINA, OŠ Frana Galoviaa, Zagreb
5. MIROSLAV KLARIA, FKVK Zaprešia, Zaprešia
6. JADRANKO LOPATIA, OŠ A. Augustineiaa, Zaprešia
7. ANITA MIKULEC, Ueiteljska akademija, Zagreb
8. LUKA KNEŽEVIA, Prva sušaeka gimnazija, Rijeka
9. DRAGOMIR DANEEVIA, I. osnovna škola Luka, Sesvete
10. ANAMARIJA GAEIA, Ueenieki dom, Varaždin
11. ANKICA BLAŽINOVIA-KLJAJO, OŠ Brestje, Sesvete
12. ROMANA OREE, OŠ Brestje, Sesvete
13. DAVID KAPAC, Srednja škola Pregrada, Pregrada


Autor i voditelj Radionice za TV-reportažu: Dražen Ilineia, filmski kritiear
Strueni suradnik: Matko Buria

Polaznici Radionice za TV-reportažu

1. JELENA BUNIJEVAC-MATIEIA, OŠ Otok, Zagreb
2. JADRANKA BABIA, OŠ Nikole Tesle, Zagreb
3. MARINA ZLATARIA, Prva osnovna škola Bartola Kašiaa, Zagreb
4. MARIJA RADOEAJ, OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešia
5. VIRNA KRIVIEIA, Prva osnovna škola Dugave, Zagreb
6. SMILJAN GRBAC, OŠ Milana Brozoviaa, Kastav
7. ANTE STAREEVIA, ZTK Križevci, Križevci
8. SELINA GOLEC, ZTK Križevci, Križevci
9. IVAN GRANIA, KK Karlovac, Karlovac
10. KSENIJA SANKOVIA, KK Karlovac, Karlovac
4. VIDEORADIONICA ZA ANIMIRANI FILM
a) poeetnieka skupina
- objašnjenja osnova animacije i animacijskih tehnika
- upoznavanje s videoraeunalnom opremom i programima, za rad na animiranom
filmu
- priprema projekta (ideje, rad na scenariju, odnosno knjizi snimanja)
- rad na animaciji (obieno crteži na papiru), svaki polaznik radi individualno svoj dio
filma
- snimanje crteža i raeunalna obrada crteža
- montaža (raeunalo)
- snimanje glazbe i zvuenih efekata (raeunalo)
- analiza snimljenoga filma

b) napredna skupina
Program rada te skupine tako?er se temelji na individualnom radu svakoga polaznika, s time da ae se animacijska tehnika odabrati prema predznanju i interesima polaznika. Težište rada te skupine bit ae na detaljnijem upoznavanju s videoraeunalnom opremom, odnosno programima potrebnim za realizaciju animiranih filmova.

POSEBNI OBLICI RADA (zajednieki program za sve polaznike Škole medijske kulture)

Autor i voditelj Radionice: Edo Lukman, dugogodišnji voditelj Škole animiranog filma u Eakovcu.
Struena suradnica: Suzana Juria

Polaznici Radionice za animirani film
a) poeetnieka grupa

1. STJEPKO RUPEIA, Visoka ueiteljska škola, Petrinja
2. DARIO JURIEAN, Blank, Zagreb
3. IVONA BIOEIA MANDIA, OŠ J. J. Strossmayera, Zagreb
4. MAIDA SRABOVIA, ZTK Koprivnica, Koprivnica

b) napredna grupa

1. MIRELA RADOŠ, OŠ Vladimira Nazora, Vrsar
2. NINO MIKLAUŠIA, FKK Drava, ?ur?evac

SPECIJALIZIRANE RADIONICE

1. Radionica za kameru i snimanje
2. Radionica za montažu
3. Radionice za scenarij u filmu

1. SPECIJALIZIRANA VIDEORADIONICA
Tema: KAMERA I SNIMANJE
Teorijski i praktieni rad s polaznicima, koji se bave filmskim ili videostvaralaštvom bilo kao voditelji družina bilo kao autori.

POSEBNI OBLICI RADA (zajednieki program za sve polaznike Škole medijske kulture)
Autor i voditelj Radionice: Silvestar Kolbas, filmski i TV-snimatelj
Strueni suradnici: Boris Poljak, filmski snimatelj, Robert Krivec i Aleksandar Muharemovia


Polaznici Specijalizirane radionice za kameru i snimanje

1. MARIJANA KAPETANOVIA, Fotoklub Daruvar, Daruvar
2. SANDRA NETAHLY KORUNEEV, OŠ A. Augustineiaa, Zaprešia
3. KRISTINA KAJINIA, SŠ bana Josipa Jelaeiaa, Zaprešia
4. HRVOJE SELEC, Vanima, Varždin
5. MIŠO BRATKOVIA, Ueenieki dom, Varaždin
6. MAURO ALBERTINI, Pula
7. ŽANA NOVAKOVIA, OŠ Rovišae, Rovišae
8. ADRIANA RE?EP, OŠ Rovišae, Rovišae
9. VINKO PLAZIBAT, KK Karlovac, Karlovac
10. EMILIO ZINAJA, KK Karlovac, Karlovac
11. NEVENKA MIHOVILIA, OŠ Tituša Brezovaekog, Zagreb
12. JURE AEKAR, OŠ Sikirevci, Sikirevci

2. SPECIJALIZIRANA VIDEORADIONICA
Tema: MONTAŽA
Predavanja:
- uvod i razgovor o filmskoj montaži
- pregled tehniekih oblika izvedbe
- zašto postoje pravila u montaži
- odnos filmskih stilova i montaže
Praktieni rad:
- stvaranje montažnih vježbi iz raznoga pripremljenog materijala
- montažno oblikovanje materijala radionice za igrani film

POSEBNI OBLICI RADA (zajednieki program za sve polaznike Škole medijske kulture)

Autor i voditelj Radionice: Slaven Zeeevia, filmski montažer
Struena suradnica: Ivana Fumia

Polaznici Specijalizirane radionice za montažu

1. KATICA ŠARIA, OŠ Rudeš, Zagreb
2. MLADEN BURIA, Državni arhiv - kinoteka, Zagreb
3. DUBRAVKA BOUŠA, Hotelijersko-turistieka škola, Zagreb
4. MLADEN DAMJANOVIA, Zajednica tehnieke kulture, Slavonski Brod
5. MAJA KORAŽIJA, Ueiteljska akademija, Zagreb
6. LOVORKA HRDLIEKA, Ueiteljska akademija, Zagreb
7. JOZSEF MIKUŠKA, OŠ Lovre pl. Mataeiaa, Zagreb
8. LUKA IVKIA, OŠ I. G. Kovaeiaa, Štitar
9. DUBRAVKO FRANJIN, FKK Baranja-film, Beli Manastir
10. JASENKA JEŽOVITA, Vanima, Varždin
11. ASTRID PAVLOVIA, Gimnazija Fran Galovia, Koprivnica


3. SPECIJALIZIRANA VIDEORADIONICA
Tema: FILMSKI SCENARIJ
Od ideje do scenarija

Autor i voditelj Radionice: Goran Tribuson, književnik

Polaznici Specijalizirane radionice za scenarij u filmu

1. IVANA RUPIA, OŠ Jurja Šižgoriaa, Šibenik
2. TOMISLAV KRIŠTOFIA, FKVK Zaprešia, Zaprešia
3. VLADO MIHALJEVIA, Graditeljska škola Eakovec, Eakovec
4. SUNEAN STILINOVIA, FAGEP, Samobor
5. ALEKSANDAR PLEAKO, FAGEP, Samobor
6. EMA GREGUREK, Gimnazija «Fran Galovia», Koprivnica
7. IVANA SLAVIEEK, Gimnazija «Fran Galovia», Koprivnica


*** ***

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

novi broj
arhiva
suradnici
impressum
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta