english
produkcija
o nama
produkcija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
knjige
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2004.
47

42 revija hrv. filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži, Zadar

NAGRADE I FILMOGRAFIJA 42. REVIJE

Ocjenjivaeki sud u sastavu: Maja Flego, Krešimir Mikia, Jasna Pandžia (predsjednica), Snježana Tribuson i Slaven Zeeevia donio je ove odluke:

1. Nagrade u kategoriji djece

Igrani film
1. nagrada: nije dodijeljena
2. nagrada: DUHOVI IZ AUSTRALIJE – OŠ Mladost, Osijek
3. nagrada: INSPEKTOR – OŠ Milan Brozovia, Kastav

Dokumentarni film
1. nagrada: KRISTININA NOVA ADRESA – OŠ Rudeš, Zagreb
2. nagrada: ZVIŽDUK S RUDEŠA – OŠ Rudeš, Zagreb
3. nagrada: DAH VREMENA – Centar za film i video Narodnog sveueilišta Dubrava, Zagreb

Animirani film
1. nagrada: ZIMSKI SAN – ŠAF, Eakovec
2. nagrada: DJEEAK I ZMAJ – ŠAF, Eakovec
3. nagrada: VRANA VRANI OEI NE VADI ILI BULLING – Škola animacije Lukas OŠ Luka, Sesvete

Otvorena kategorija
1. nagrada: MOJ GRAD – Filmska grupa OŠ Jurja Šižgoriaa, Šibenik
2. nagrada: VLAK FILM – FKK ?akovo
3. nagrada: MOJA MAJKA – Prva osnovna škola Bartola Kašiaa, Zagreb

TV-reportaža
1. nagrada: KOTLOVNICA – OŠ Rudeš, Zagreb
2. nagrada: NASILJE U ŠKOLI – CTK Zaprešia
3. nagrada: TKO NEAE RADITI, NEKA ŠETA – OŠ Vladimir Nazor i Videodružina Bezvizije ZTK, Slavonski Brod

2. Nagrade u kategoriji mladeži

Igrani film
1. nagrada: EPOPEJA O BUREKU – Autorski studio – FFV i Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb
2. nagrada: FILM HRVOJA HORVATA – FKVK Zaprešia
3. nagrada: TOP ŠOP – KK Astra, Šibenik

Dokumentarni film
1. nagrada: VELIKA OBITELJ – KK Karlovac i Videodružina Gimnazije Karlovac, Djeeji dom Vladimir Nazor, Karlovac
2. nagrada: DRŽAVNA CESTA BR. 225 – FKVK Zaprešia
3. nagrada: TIGRICA – KK Karlovac i Videodružina gimnazije Karlovac

Animirani film
1. nagrada: HLAD I MIR – FKVK Zaprešia
2. nagrada: LADY AKRA ŠIMŠIŠ – Filmska radionica TEXT, Gimnazija Fran Galovia, Koprivnica
3. nagrada: LUTKA – FKVK Zaprešia

Otvorena kategorija
1. nagrada: USPAVANKA (MANTRA) – I. gimnazija, Osijek
2. nagrada: JADNE NAŠE MAME – KK Karlovac i Videodružina gimnazije Karlovac
3. nagrada: DETALJ FILM – I. gimnazija, Osijek

TV-reportaža
1. nagrada: SAMO JEDNA KARIKA U LANCU – KK Karlovac i Videodružina gimnazije Karlovac, Ekonomska škola, Karlovac
2. nagrada: SEMEL SCRIPTUM, DECIES LECTUM – Videoskupina Doma ueenika srednjih škola Bjelovar
3. nagrada: TKO TO TAMO PIJE – GFR film-video, Požega

Ocjenjivaeki sud djece – voditeljica Suzana Phillips

Igrani film
1. nagrada: IZA MASKE – OŠ Knin
2. nagrada: MOKRI I ŽESTOKI – OŠ Eugen Kumieia, Velika Gorica
3. nagrada: SIGURNA, A, A – OŠ Ivana Mažuraniaa, Novi Vinodolski

Dokumentarni film
1. nagrada: KEŠ – Filmska skupina OŠ Otok, Zagreb
2. nagrada: ZVIŽDUK S RUDEŠA – OŠ Rudeš, Zagreb
3. nagrada: DAH VREMENA – Centar za film i video Narodnog sveueilišta Dubrava, Zagreb

Animirani film
1. nagrada: SVINJARIJA – ŠAF, Eakovec, ZIMSKI SAN – ŠAF, Eakovec
2. nagrada: nije dodijeljena
3. nagrada: DJEEAK I ZMAJ – ŠAF, Eakovec

Otvorena kategorija
1. nagrada: GRAFITI – Filmska skupina OŠ Frana Galoviaa, Zagreb
2. nagrada: MOJ GRAD – Filmska grupa OŠ Jurja Šižgoriaa, Šibenik
3. nagrada: OBLAK – FKK ?akovo

TV-reportaža
1. nagrada: NASILJE U ŠKOLI – CTK Zaprešia
2. nagrada: KOTLOVNICA – OŠ Rudeš, Zagreb
3. nagrada: VITEZ ZIMSKOG KUPANJA – RTV grupa OŠ Mladost, Osijek

Ocjenjivaeki sud mladeži – voditelj Markica Peria

Igrani film
1. nagrada: MALI OGLASI – USAMLJENA SRCA – I. gimnazija, Osijek
2. nagrada: KUHAR – Prosvjetno-kulturni centar Ma?ara u RH, Osijek
3. nagrada: PRIEOPRIEALICA – III. gimnazija, Osijek i VK Mursa, Osijek

Dokumentarni film
1. nagrada: CESTA IH ZOVE – SKIG – Studio kreativnih ideja Gunja pri OŠ Antuna i Stjepana Radiaa i Gimnazija Županja, Gunja
2. nagrada: DRŽAVNA CESTA BR. 225 – FKVK Zaprešia
3. nagrada: JEDNA SLUEAJNA PRIEA – Vidosekcija Ueeniekog doma Varaždin

Animirani film
1. nagrada: LUTKA – FKVK Zaprešia
2. nagrada: LADY AKRA ŠIMŠIŠ – Filmska radionica TEXT, Gimnazija Fran Galovia, Koprivnica
3. nagrada: EVOLUCIJA II: POVRATAK EVOLUCIJE – FKVK Zaprešia

Otvorena kategorija
1. nagrada: DETALJ FILM – I. gimnazija, Osijek
2. nagrada: Ž…A…Ž – Gimnazija A. G. Matoš, ?akovo i FKK ?akovo, ?akovo
3. nagrada: USPAVANKA (MANTRA) – I. gimnazija, Osijek

TV-reportaža
1. nagrada: SEMEL SCRIPTUM, DECIES LECTUM – Videoskupina Doma ueenika srednjih škola Bjelovar
2. nagrada: NIJE SMIJEŠNO!!! – I. gimnazija, Osijek i VK Mursa, Osijek
3. nagrada: Z TEI STORONI GANDBOLU (S ONE STRANE RUKOMETA) – KK Karlovac i Videodružina gimnazije Karlovac


Filmografija
42. revije hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži, Zadar, 3-6. lipnja 2004. *


vara, I. gimnazija, ODJECA

*1. BAŠ NE IZGLEDAŠ DOBRO (Mini DV, igr., 2004, 59 sec.), Realizacija: Jasmina Mešia, Dino Mešia, Lirija Shabanaj, Marko Paternost, Miranda Krekovia, Filmska skupina OŠ Otok, Zagreb. Voditeljica: Jelena Bunijevac Matieia
2. BEZ RIJEEI… (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 1 min.), Realizacija: Marko Ania, Vicko Baranovia, Andrea Juria, Kristina Juria, Matea Juria, Maja Petkovia, Filmska grupa OŠ Jurja Šižgoriaa, Šibenik. Voditeljica: Ivana Rupia
3. BRAVO MARKO! (Mini DV, igr., 2004, 1 min. 32 sec.), Realizacija: Marko Damjankovia, Valentina Milašinovia, Bernarda Dragia, Jelena Pavieia, Arnela Juria, Anja Areabia, Tajana Pavkovia, FOVIT Iskra - Spomen podrueje Jasenovac. Voditelj: Matija Šepovia
*4. BRICO (Mini DV, dok., 2004, 8 min. 19 sec.), Realizacija: Dajana Vukovia, Ana Nikolia, KMT OŠ Sikirevci. Voditelj: Jure Aekar
*5. COURAGE, (VHS, igr., 2003/2004, 2 min. 10 sec.), Realizacija: Nikola Stojanovia, Olivera Stojanovia, Astronomsko društvo Giordano Bruno i OŠ Beli Manastir, Beli Manastir. Voditeljica: Nada Stojanovia
*6. CRKVA GOSPE VAN GRADA (Mini DV, reportaža, 2004, 9 min. 5 sec.). Realizacija: Marijana Bezjak, Antica Filipovia-Greia, Klaudija Mitrovia, Barbara Škugor, Franka Stanieia, Videoklub Faust OŠ Fausta Vraneiaa, Šibenik. Voditelj: Tomislav Crnogaaa. Postprodukcija: HFS
7. CRTICA (VHS, igr., 2004, 1 min. 18 sec.). Realizacija: Beata Mauria, Blanka Horvat, Karolina Pacl, Tibor Totarvaj, Robert Hu?ik, OŠ Zmajevac, Zmajevac. Voditeljica: Roberta Pavia
*8. CVIJET (Mini DV, igr., 2004, 1 min.). Realizacija: Bernarda Dragia, Arnela Juria, Jelena Pavieia, Valentina Milašinovia, Marko Damjankovia, FOVIT Iskra - Spomen podrueje Jasenovac. Voditelj: Matija Šepovia
9. EIJA KOLA… (Mini DV, reportaža, 2003, 5 min. 4 sec.). Realizacija: Dijana Vukovia, Ana Nikolia, Novinarska družina OŠ Sikirevci. Voditelj: Jure Aekar
*10. EOKOLADNI KUP (VHS, reportaža, 2004, 3 min.). Realizacija: Tomislav Greguriaevia, Ana Nikolia, Dajana Vukovia, Antun Barac, Tomislav Butkovia, Stjepan Lovria, OŠ Sikirevci i Videodružina Bezvizije ZTK, Slavonski Brod. Voditelji: Jure Aekar i Mladen Damjanovia
*11. EOKOLADNA LJUBAV (Mini DV, igr., 2004, 5 min. 30 sec.). Realizacija: Klasja Habjan, Tea Kokotovia, Tena Markovia, Iva Rukavina, Karlo Kalinia, Martina Švarc, Andro Dundia, Philip Lonjak, Matija Zoria, Tomislav Grabar, Tomislav Slunjski, Prva osnovna škola Bartola Kašiaa, Zagreb. Voditeljica: Marina Zlataria
*12. DAH VREMENA (Mini DV, dok., 2003, 7 min. 20 sec.). Realizacija: Monika Bešlia, Anita Devia, Alan Fluka, Katarina Filakovia, Iva Gegia, Barbara Kostrec, Sandra Kovae, Kristina Krvaria, Marija Lacmanovia, Lucijana Mareinkovia, Josip Markovia, Anamarija Mužia, Stjepan Nimac, Matea Petar, Patricia Popovia, Josipa Roso, Centar za film i video Narodnog sveueilišta Dubrava, Zagreb. Voditelj: Željko Šturlia. Postprodukcija: HFS
13. DA LI STE ZA?! (VHS, dok., 2004, 2 min. 50 sec.). Realizacija: Jelena Kulovia, Ivona Jurešia, Dina Rajkovia, Filmska družina OŠ Galdovo, Sisak. Voditeljica: Aziza Tominac
14. DAR (Mini DV, dok., 2004, 2 min. 53 sec.). Realizacija: Sanja Pek, Jelena Me?imurec, Željka Jekešia, Josip Majsak, Emil Poljanac, OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešia. Voditeljica: Marija Radoeaj
*15. DJEEAK I ZMAJ (Mini DV, animirani, 2004, 2 min. 13 sec.). Realizacija: Vanda Kipke, Marsel Pongrac, Darko Zlatarek, Zoran Šoltia, David Dominia, Denis Nemet, Dorian Šipoš, Karlo Siladi, Paula Borko, Sara Euka, Ana Haeek, Ivana Mihalec, Vjera Salopek, Marko Cigler, ŠAF Eakovec. Voditelji: Edo Lukman i Jasminka Bijelia
16. DOBRA I LOŠA ODLUKA (VHS, igr., 2003/2004, 3 min. 17 sec.). Realizacija: Mate Milas, Ivona ?uranec, Maja Martonja, Karla Slonje, Marina Belaneia, Martina Greguria, Mia Baria, Tena Gubia, Petar Heinrich, Filmska grupa OŠ Medvedgrad, Zagreb. Voditelj: Boris Simeoni
*17. DO?I, VIDI, POPNI SE (VHS, dok., 2004, 4 min. 14 sec.). Realizacija: Ivana Ujeia, Gabrijela Finderle, Mateo Pavlišia, Video grupa OŠ Vladimira Nazora, Pazin. Voditeljica: Ljiljana Matoševia-Levak
*18. DOMAGOJ - SPIRITUS MOVENS IV. B (Mini DV, reportaža, 2004, 8 min. 30 sec.). Realizacija: Jelena Mikulandra, Dorotea Piližota, Filmska grupa OŠ Jurja Šižgoriaa, Šibenik. Voditeljica: Ivana Rupia. Postprodukcija: HFS
19. DOMINE (Mini DV, igr., 2004, 40 sec.). Realizacija: Alen Nikolia, Ivan Paponja, FKK ?akovo. Voditelj: Damir Tomia
20. DRAGA MAMA (VHS, otv. kategorije, 2003, 3 min. 25 sec.). Realizacija: Ana Rajie, Josip Marjanovia, Mato Petkovia, KK Zlatna dolina OŠ fra Kaje Adžiaa, Pleternica. Voditelj: Mirko Šaria
*21. DUHOVI IZ AUSTRALIJE (DV 8, igr., 2003, 5 min.). Realizacija: Sara Lustig, Ana Zelia, Katica Šubaria, Ena Adamovia, Marko Vukojevia, Justina Vojakovia Fingler, Olga Kovaeevia, Ana Milanovia, Slaven Lendia, Kristina Blaževia, OŠ Mladost, Osijek. Voditelj: Velimir Rodia
22. EGO (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 2 min. 47 sec.), Realizacija: Ivan Balog, FKK ?akovo. Voditelj: Damir Tomia
23. EKO-2004. (VHS, dok., 2004, 8 min. 9 sec.). Realizacija: Mario Butorac, Ivan Radinia, Zoran Bodo, Ante Auria, Matija Ivelia, Matej Auria, Miro Marineia, KK I. osnovne škole Bjelovar. Voditelj: Ljubo Markovia
*24. EKSPLOZIJA VRŠNJAEKOG NASILJA (VHS, dok., 2004, 9 min. 45 sec.). Realizacija: Ivana Kelava, Bojan Peria, Daniel Pejia, SKIG - Studio kreativnih ideja Gunja pri OŠ Antuna i Stjepana Radiaa, Gunja i Gimnazija Županja. Voditelj: Josip Krunia
25. FACE TO FACE (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 40 sec.), Realizacija: Ivan Paponja, FKK ?akovo. Voditelj: Damir Tomia
*26. FILMOLJUPCI (Mini DV, reportaža, 2004, 9 min. 30 sec.). Realizacija: Andrijana Kristia, Margareta Matenda, Iva Aoria, Kristina Želježnjak, Eva Medak, KK I. osnovne škole Bjelovar, Bjelovar. Voditeljica: Davorka Baeekovia-Mitrovia, Postprodukcija: Hrvatski filmski savez
*27. FRIZURE, FRIZURE (VHS, igr., 2004, 4 min. 22 sec.). Realizacija: Nikolina Grževia, Antonela Bašia, Martina Frankovia, Paola Šimieia, Toni Bažon, Ivana Ujeia, Mateo Pavlišia, Video grupa OŠ Vladimira Nazora, Pazin. Voditeljica: Ljiljana Matoševia-Levak
*28. GOVORIMO LI HRVATSKI?! (Mini DV, reportaža, 2004, 3 min. 6 sec.). Realizacija: Miranda Krekovia, Jasmina Mešia, Dino Mešia, Lirija Shabanaj, Filmska skupina OŠ Otok, Zagreb. Voditeljica: Jelena Bunijevac Matieia
*29. GRAFITI (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 2 min. 4 sec.). Realizacija: Marija Miškovia, Stjepan Mariaevia, Matea Ribarevia, Maruška ?ukia, Karlo Seidl, Petra Lovria, Filmska skupina OŠ Frana Galoviaa, Zagreb. Voditeljica: Nada Arbutina
30. GRGUREVO (VHS, dok., 2004, 12 min. 23 sec.). Realizacija: Marijana Matokovia, Marija Nemet, Daniel Štimac, Željana Soldo, Tomislav Štefanek, Gabrijela Jukieia, Bojana Zoria, Nikolina Martinovia, Videodružina OŠ Julija Kempfa, Požega. Voditeljica: Katarina Aosia
31. HRVATSKI DORUEAK, NAJVEAI DORUEAK (VHS, dok., 2004, 2 min. 10 sec.). Realizacija: Luka Šarlija, Monika Pinkle, Ana Krušelj, Lela Pintaria, Lara Ormuš, KK Mravec OŠ Antuna Nemeiaa Gostovinskog i ZTK Koprivnica, Koprivnica. Voditeljica: Karmen Bardek
*32. IGRAEKA (DV 8, 2003, 5 min.). Realizacija: Matea Malin, Bojan ?urkas, Tea Vueia, Ozren Draženovia, Martin Slanec, Marija Aoria, Matija Krajnik, Tihana Zec, Sanja Heleš, Darijana Juria, Ena Abfal, OŠ Petrinja. Voditelj: Velimir Rodia
33. IGRA ZA 2 (DVA) (VHS, igr., 2004, 12 min.). Realizacija: Ana Brajak, Mario Koluder, Kristijan Šimanovia, Petar Palijaš, Matija Sakoman, Dijana Gradski, Matea Pranjia, Kristina Markulin, KK Klineek OŠ Klinea Sela. Voditelj: Hrvoje Novosel
*34. INSPEKTOR (VHS, igr., 2003, 7 min. 17 sec.). Realizacija: Martina Jerkovia, Mateo Belušia, Marko Derossi, Igor Šimunovia, Matej Špoljaria, Ivan Kilinean, Borna Buzarinov, Mateo Jukia, Luka Dujmovia, OŠ Milan Brozovia, Kastav. Voditelj: Smiljan Grbac
35. ISTRAGA (VHS, igr., 2004, 10 min. 24 sec.). Realizacija: Tobias Zvonc, Petar Svedrec, Ivan Zovak, Petra Rodia, Petra Fabijaneia, Tea Skelin, Ante Mikulia, Videostudio Brundo OŠ Vladimira Nazora, Zagreb. Voditelj: Zlatko Ivanovia
*36. IZA MASKE (DV 8, igr., 2004, 5 min. 15 sec.). Realizacija: Maja Kovaeevia, Arsen Šostar, Maja Goreta, Tamara Karin, Arijana Tolj, Dijana Dodik, An?ela Piplica, Nikolina Ferderbar, OŠ Knin. Voditeljica: Gordana Knez
37 IZA REŠETAKA (Mini DV, dok., 2004, 4 min. 28 sec.). Realizacija: Ivan Paponja, Ivan Balog, FKK ?akovo. Voditelj: Damir Tomia
38. IZLOŽBA STARIH ZANATA (VHS, dok., 2004, 7 min. 14 sec.). Realizacija: Matko Oguia, Zvonimir Radišia, Matija Blaževia, Deni Vitkovia, Ivan Luketia, KK 4T OŠ Kozala, Rijeka. Voditeljica: Petra Kljuearia
*39. JANKO I KORNJAEA (Mini DV, animirani, 2004, 1 min. 30 sec.). Realizacija: Lucija Papa, Helena Špinderk, Mihaela Tikvica, Ivana Benko, Sandra Ulrich, Monika Kljuearia, OŠ Antuna Augustineiaa i CTK Zaprešia. Voditelj: Jadranko Lopatia
40. JE L' NAM ŽIVOT PONEKAD CRVOTOEINA? (VHS, igr., 2004, 13 min.). Realizacija: Filip Prekupec, Kristijan Ivaneia, Dino Medvidovia, Tina Bieak, Filmska skupina OŠ Preeko, Zagreb. Voditeljica: Ksenija Kancijan
*41. KAD NEMAMO KRILA (Mini DV, dok., 2004, 8 min. 44 sec.). Realizacija: Monika Šorša, Mateja Pondeljak, Kruno Gorup, OŠ Janka Leskovara, Pregrada, FVK Pregrada i Autorski studio-FFV, Zagreb. Voditelj: Milan Buneia
*42. KEŠ (Mini DV, igr., 2004, 2 min. 52 sec.). Realizacija: Miranda Krekovia, Ante Mihaljevia, Marko Paternost, Josip Kustia, Filmska skupina OŠ Otok, Zagreb. Voditeljica: Jelena Bunijevac Matieia
*43. KLUPA (Mini DV, animirani, 2004, 3 min. 12 sec.). Realizacija: Vanda Kipke, Barbara Hegeduš, Dorian Marciuš, Lidija Kipke, Marija Izabela Rajia, Marko Trupkovia, Nikola Trupkovia, Sara Došen, Stephen Šalamon, Tala Srnec, Vanesa Euka, Iva Horvat, ŠAF, Eakovec. Voditelji: Edo Lukman i Monika Vrtaria
*44. K'O JAJE JAJETU (VHS, igr., 2003, 3 min. 40 sec.). Realizacija: Krešimir Radoš, Domagoj Radoš, Helena Jelušia, Tamara Ješia, Jelena Zavidia, Aleksandra Katia, Dajana Diklia, OŠ Milan Brozovia, Kastav. Voditelj: Smiljan Grbac
45. KORACI (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 1 min.). Realizacija: Marko Ania, Vicko Baranovia, Filmska grupa OŠ Jurja Šižgoriaa, Šibenik. Voditeljica: Ivana Rupia
*46. KOTLOVNICA (VHS, reportaža, 2004, 5 min.). Realizacija: Nina Eivrag, Igor Medved, Alen Rebrovia, Antonio Sertia, Mario Kisegi, Samantha Dekovia, Matea Bošnjak, Dragana Matoševia, Matea Gradašeevia, Kristina Kalapae, OŠ Rudeš, Zagreb. Voditeljica: Mirjana Jukia
*47. KRISTININA NOVA ADRESA (Mini DV, dok., 2004, 10 min. 26 sec.). Realizacija: Nina Eivrag, Ante Lovria Vukaeia, Ivana Dimae, Kristina Kalapae, OŠ Rudeš, Zagreb. Voditeljice: Mirjana Jukia i Katica Šaria, Postprodukcija: HFS
48. KUHARI (Mini DV, igr., 2004, 4 min. 55 sec.). Realizacija: Marija Miškovia, Stjepan Mariaevia, Maruška ?ukia, Matea Ribarevia, Karlo Seidl, Antonio Sliškovia, Josipa Milieevia, Mislav Barbaria, Filmska skupina OŠ Frana Galoviaa, Zagreb. Voditeljica: Nada Arbutina
*49. LANEIA ZA HRABROST (DV 8, igr., 2003, 5 min.). Realizacija: Matea Matovina, Mario Ferderber, Ana Radakovia, Jasna Soria, Nikolina Špoljaria, Predrag Vukovia, Ružica Matovina, Nikola Biga, OŠ Plitvieka jezera, Voditelj: Velimir Rodia
50. LEPTIR (DV 8, igr., 2003, 5 min.). Realizacija: Jelena Šestinac, Dino Bosak, Ivana Erneeia, Željka Jekešia, Petra Prstaeia, Tajana Ostojia, Sanja Pek, OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešia. Voditelj: Velimir Rodia
*51. LIFT (Mini DV, igr., 2004, 2 min. 14 sec.). Realizacija: Ivana Ivaneia, 11 godina, Valentina Zbukvia, Manda Klaria, Josipa Lebo, Ivana Barbaria, Maja Bagaria, Jelena Galia, CTK Zaprešia. Voditelj: Miroslav Klaria
52. LIJEPO TI JE LONJSKO POLJE (VHS, dok., 2004, 7 min. 30 sec). Realizacija: Dado Marinia, Marko Knezovia, Leda Harmicar, Ana Rukavina, Zvonimir Canjuga, OŠ Stjepana Kefelje, Kutina. Voditeljica: Branka Kraneevia
*53. LJUBAV JE BOL (Mini DV, igr., 2004, 59 sec.). Realizacija: Dajana Vukovia, Emilija Mandura, Ivan Eivia, Goran Džambo, KMT OŠ Sikirevci. Voditelj: Jure Aekar
*54. LJUBAV I DROGA (VHS, igr., 2004, 3 min. 28 sec.). Realizacija: Stipe Eria, Marko Petir, Hiam Hamed, Ana Brcko, Viktorija Marinkovia, KK Štrosiai OŠ Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb. Voditeljica: Zorica Klinžia
55. LJUBAVNI TROKUT (Mini DV, igr., 2004, 4 min. 47 sec.). Realizacija: Petra Jug, Mirjana Strabia, Matija Hršak, Ivana Filipeia, Ivica Krušlin, Kruno Gorup, OŠ Janka Leskovara, Pregrada. Voditelj: Milan Buneia
56. MAGIC (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 49 sec.), Realizacija: Ivan Paponja, FKK ?akovo. Voditelj: Damir Tomia
57. MAMAC (Mini DV, dok., 2004, 49 sec.), Realizacija: Mislav Aališ, FKK ?akovo. Voditelj: Damir Tomia
*58. MATINE KOŠARE (VHS, dok., 2004, 9 min. 30 sec.). Realizacija: Zoran Bodo, Mario Butorac, Ivan Radinia, Ante Auria. KK I. osnovne škole Bjelovar. Voditelji: Ljubo Markovia i Ivana Turkovia
59. MLADOST SUPER STAR SHOW (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 1 min. 48 sec.). Realizacija: Olga Kovaeevia, Ena Adamovia, Ivan Lonear, Elija Vekia, Katarina Totarvaj, Jelena Kovaeevia, Filmska družina Mladost OŠ Mladost, Osijek. Voditeljica: ?ur?ica Berlaneia
*60. MOJ GRAD (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 3 min. 40 sec.). Realizacija: Jelena Mikulandra, Jelena Živkovia, Marina Sladia, Filmska grupa OŠ Jurja Šižgoriaa, Šibenik. Voditeljica: Ivana Rupia
*61. MOJA MAJKA (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 40 sec.). Realizacija: Tomislav Grabar, Luka Jerkovia, Tomislav Slunjski, Prva osnovna škola Bartola Kašiaa, Zagreb. Voditeljica: Marina Zlataria
62. MOJA MATI (DV 8, igr., 2003, 5 min. 12 sec.). Realizacija: Leo Bjondia, Duje Senkovia, Danijel Milohania, Goran Manojlovia, Jelena Žervnar, Jelena Perušinovia, Kristijana Nenadovia, Boris Jandria, OŠ Vladimir Nazor, Vrsar. Voditelj: Velimir Rodia
*63. MOKRI I ŽESTOKI (DV 8, igr., 2003, 5 min.). Realizacija: Antonio Penia, Vedran Janeia, Martina Leškovia, Anja Radeljevia, Mia Majia, Franko Sebastian, Dina Vrhovac, Matea Papa, Andrej Knapia, OŠ Eugen Kumieia, Velika Gorica. Voditelj: Velimir Rodia
*64. NASILJE U ŠKOLI (Mini DV, reportaža, 2004, 5 min. 55 sec.). Realizacija: Ivo Ljubieia, Ivan Bakovia, Josip Savia, Karlo Jurieia, Karmen Adžamia, Leonardo Eanearevia, Mislav Fereneevia, CTK Zaprešia. Voditelj: Ivan Mareec
65. NAŠ ŽIVOT (VHS, dok., 2004, 4 min. 22 sec.). Realizacija: Zvonimir Radišia, Ivan Luketia, Matija Blaževia, Ariana Kurtovia, KK 4T OŠ Kozala, Rijeka. Voditeljica: Petra Kljuearia
*66. NEKADA RIMLJANI DANAS BRO?ANI (VHS, reportaža, 2004, 4 min. 39 sec.). Realizacija: Tomislav Butkovia, Tomislav Matijevia, Domagoj Samardžia, Ivan Živkovia, Iva Filipovia, Suzana ?or?ia, Viktor Mautner, Videodružina OŠ Vladimir Nazor, Slavonski Brod. Voditelji: Ante Karin i Mladen Damjanovia, Postprodukcija: Videodružina Bezvizije ZTK Slavonski Brod
*67. NEMREŠ BILIVIT (VHS, igr., 2004, 3 min. 12 sec.). Realizacija: Luka Šarlija, Ana Krušelj, Lela Pintaria, Monika Pinkle, Lara Ormuš, Petra Dakia, Anja Novak, KK Mravec OŠ Antuna Nemeiaa Gostovinskog i ZTK Koprivnica, Koprivnica. Voditeljica: Karmen Bardek
*68. NEMA ZA MAEKE ŠKOLE (Mini DV, animirani, 2004, 2 min. 6 sec.). Realizacija: Anita Ondruj, Andrea Ondruj, Dajana Baria, Nikolina Prskalo, Željka Mikuljan, An?elko Jakovia, Ivan Šestak, Tanja Ratkovia, Josip Juria, Iva Kukal, Sanja Tomia, Darko Bilek, Mala animatorska radionica OŠ Rovišae. Voditeljice: Suzana Juria i Irena Jukia-Pranjia
69. NEOEEKIVANI POVRATAK U POVIJEST (DVD, reportaža, 2003/2004, 10 min.). Realizacija: Dejan Georgievski, Nataša Tomia, ?or?e Radia, Ivana Lukia, Siniša Maksimovia, OŠ Borovo. Voditeljica: Slobodanka Moguš
70. NESPORAZUM (VHS, igr., 2004, 1 min.). Realizacija: Marijana Matokovia, Marija Nemet, Daniel Štimac, Željana Soldo, Tomislav Štefanek, Gabrijela Jukieia, Bojana Zoria, Nikolina Martinovia, Videodružina OŠ Julija Kempfa, Požega, Voditeljica: Katarina Aosia
*71. OBLAK (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 1 min. 28 sec.). Realizacija: Ivan Paponja, Matija Mihalj, FKK ?akovo. Voditelj: Damir Tomia
*72. O LIJEPA, O DRAGA… (DV 8, animirani, 2004, 3 min. 20 sec.). Realizacija: Hrvoje Antolovia, Merlina Brahimi, Luka Dolia, Magdalena Friganovia, Tomislav Lazanin, Vlatko Murkovia, Hana Sundaa, Josip Štulac Radia, Ivan Šumanovia, Marina Šumanovia, Jan Tudovia, Karlo Vavra, RAF Maeica OŠ Ivana Gunduliaa, Zagreb. Voditelj: Zoran Eorkalo
*73. ORHIDEJA U PUSTINJI (DV 8, igr., 2003, 5 min.). Realizacija: Dino Hadžovia, Maja Ratkajec, David Rupeia, Nikola Perkovia, Nika Sviben, Hrvoje Geljia, Luka Vrebac, OŠ Dugave, Zagreb. Voditelj: Velimir Rodia
74. OSVAJAMO NOVE PROSTORE (Mini DV, reportaža, 2004, 8 min.). Realizacija: Matej Pavia, Marko Lovria, OŠ Rovišae. Voditeljica: Žana Novakovia
75. PAZINCI O VOLONTERSTVU (VHS, dok., 2004, 7 min. 46 sec.). Realizacija: Mateo Pavlišia, Noel Dušia, Vedran Beblek, Videogrupa OŠ Vladimira Nazora, Pazin. Voditeljica: Ljiljana Matoševia-Levak
76. PEPELJUGA (Mini DV, igr., 2004, 11 min. 6 sec.). Realizacija: Marijana Bezjak, Antica Filipovia-Greia, Barbara Škugor, Nikolina Bralia, Ante Crnica, Krešimir Puee, Anja Herak, Ana Marija Crnica, Franka Stanieia, Videoklub Faust OŠ Fausta Vraneiaa, Šibenik. Voditelj: Tomislav Crnogaaa
*77. PIT BULLYING (Mini DV, reportaža, 2004, 10 min. 7 sec.). Realizacija: Anja ?urinovia, Tomislav Grabar, Tomislav Slunjski, Ivan Stanešia, Danijel Borovinšek, Prva osnovna škola Bartola Kašiaa, Zagreb. Voditeljica: Marina Zlataria
*78. PLAVUŠA (VHS, igr., 2004, 59 sec.). Realizacija: Irena Vila, Ivan Glavinia, Nebojša Milinovia, Saša Tepia, Marijan Stankovia, Filmska družina OŠ Galdovo, Sisak. Voditeljica: Aziza Tominac
*79. POSLJEDNJA VODENICA (Mini DV, dok., 2004, 5 min. 13 sec.). Realizacija: Petra Jug, Ivana Horvat, Mateja Pondeljak, Kruno Gorup, OŠ Janka Leskovara, Pregrada. Voditelj: Milan Buneia
*80. PRAVI IGRAEI (VHS, igr., 2004, 1 min.). Realizacija: Tina Milunovia, Suzana Sadiku, Marina Pavlia, Vedrana Pavkovia, Sreako Godinia, Donald Valenta, Dom mladih, Rijeka. Voditelji: Morana Komljenovia i Marin Lukanovia
81. PRIEA (Mini DV, dok., 2004, 4 min. 28 sec.). Realizacija: Mislav Barabaria, Marija Miškovia, Maruška ?ukia, Matea Ribarevia, Tena Vilipia, Ivan Juria, Antonio Sliškovia, Filmska skupina OŠ Frana Galoviaa, Zagreb. Voditeljica: Nada Arbutina
82. PRIJATELJI DJECE, DANAS KUHAMO… (Mini DV, reportaža, 2003, 7 min. 36 sec.). Realizacija: Mateja Hrvaeia, Marina Horvat, Katarina Benci, Katarina Gueanin-Gazibaria, Andrea Jovanovska, Dina Markia, Marija Goleš, Lidija Domazet, Filmska družina ZAG OŠ Marija Juria Zagorka, Zagreb. Voditeljice: Melita Horvatek Forjan i Nataša Jakob
*83. PROLJEAE (Mini DV, animirani, 2004, 2 min.), Realizacija: Monika Šipuš, Suradnici: Maria Sertia, Luka Miulaj, Rebeka Radikovia, Teo Vurušia, ŠAF, Eakovec. Voditelji: Edo Lukman i Monika Vrtaria
84. RAZGLEDNICA IZ GALDOVA ERDETSKOG (VHS, dok., 2004, 10 min. 44 sec.). Realizacija: Renato Dujmia, Marijan Stankovia, Filmska družina OŠ Galdovo, Sisak. Voditeljica: Aziza Tominac
*85. RIBA RIBI GRIZE REP ILI AL AQVARIJA (Mini DV, animirani, 2004, 50 sec.), Realizacija: Matea Došen, Škola animacije Lukas OŠ Luka, Sesvete. Voditelji: Dora i Miro Daneevia
*86. ROBOTI (Mini DV, reportaža, 2004, 3 min. 50 sec.). Realizacija: Ante Ujevia, Toni Kuna, Antonio Orsag, Filip Ljubotina, Luka Školnik, Jakov Marijan, Centar za mladež i CTK Zaprešia, Zaprešia. Voditelj: Miroslav Klaria
87. SAŠA (Mini DV, reportaža, 2004, 4 min. 47 sec.). Realizacija: Marija Miškovia, Maruška ?ukia, Matea Ribarevia, Stjepan Mariaevia, Filmska skupina OŠ Frana Galoviaa, Zagreb. Voditeljica: Nada Arbutina
88. SIGURNA, A, A (DV 8, igr., 2003, 5 min.). Realizacija: Ivana Blaževia Tino Tomljanovia, Anja Mujkanovia, Boris Jerkovia, Ivan Tomljanovia, Dajana Bužonja, Tara Pepavac, Bruna Levar, Boris Jandria, Goran Manojlovia, OŠ Ivana Mažuraniaa, Novi Vinodolski. Voditelj: Velimir Rodia
*89. SINJSKA ALKA (VHS, dok., 2004, 9 min. 50 sec.). Realizacija: Josip Ivkovia, Martina Barada, Marijana Bezjak, Antica Filipovia-Greia, Nikolina Bralia, OŠ Stanovi, Zadar i VK Faust OŠ Fausta Vraneiaa, Šibenik. Voditelji: Slavica Kovae i Tomislav Crnogaaa
90. SISAEKA POVJESNICA (VHS, dok., 2004, 11 min. 32 sec.). Realizacija: Monika Hron, Iva Trtanj, Tea Cavor, Ana Deveia, Ivan Galia, Videoradionica OŠ Ivana Kukuljeviaa, Sisak. Voditeljice: Ana Boškovia i Katja Sladojevia
91. SKEJTERI (Mini DV, dok., 2004, 7 min. 3 sec.). Realizacija: Jan Žnidaria, Renato Mrkoci, Mihail Šaria, Sven Žnidaria, Jure Kordia, Denis Galia, Mirko Šuaurovia, Josip Šoljia, Tihomir Alar, FKV Pentaka 8b OŠ Medvedgrad i Autorski studio-ffv, Zagreb. Voditelji: Božidar Vještica i Zoran Pisaeia
92. SLOMLJENI CD (DV 8, igr., 2003, 5 min.). Realizacija: Ana Šinko, Dena Pavlovia, Jurica Pania, Luka Brumec, Luka Baria, Lana Štimac, Melani Haeek, Marko Torner, Lana Stania, Tanja Jambrovia, Rahela Varošanec, I. osnovna škola Eakovec.Voditelj: Velimir Rodia
93. SPEED (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 59 sec.), Realizacija: Mislav Aališ, OŠ J. Eolniaa i FKK ?akovo, ?akovo. Voditelj: Damir Tomia
94. SVE SE VRAAA… (Mini DV, igr., 2004, 4 min. 26 sec.). Realizacija: Sanja Evrljak, Tiana ?or?evia, Sara Mravak, Jelena Mikulandra, Ema Ninia, Ana Sekso, Lana Skelin, Marina Stadia, Dorotea Piližota, Vice Prgin, Mate Rupia, Jelena Živkovia, Filmska grupa OŠ Jurja Šižgoriaa, Šibenik. Voditeljica: Ivana Rupia. Postprodukcija: HFS
*95. SVINJARIJA (Mini DV, animirani, 2004, 3 min. 2 sec.). Realizacija: Helena Jelenia, Karla Ivanovia, Marina Horvat, Toni Zadravec, Gabriela Zoreec, Antun Pongrac, Dijana Topolnjak, ŠAF Eakovec. Voditelji: Edo Lukman i Monika Vrtaria
*96. ŠALABAHTER (Mini DV, dok., 2004, 5 min. 20 sec.). Realizacija: Ante Ujevia, Vedran Bilia, Filip Drenški, Matija Jakopovia, Petar Gelo, OŠ Antuna Augustineiaa i CTK Zaprešia, Zaprešia. Voditelj: Miroslav Klaria
97. ŠKANJCI KOLO VODE (VHS, reportaža, 2004, 3 min. 50 sec.). Realizacija: Duška Bijelia, Vedrana Banovia, Romana Radojeia, Jelena Eulig, Sara Protulipac, Valentina Pavlia, Aldiana Subašia, Videoradionica OŠ Braaa Ribar, Sisak. Voditeljica: ?ur?ica Petkovia-Bioeia
98. TAKAV TI JE ŽIVOT (Mini DV, igr., 2004, 4 min. 30 sec.). Realizacija: Petar Heinrich, Iris Haralovia, Fran Vlašia, Ivan Butkovia, Sandra Leko, Matea Prokeš, Maja Cvijanovia, Asja Vurdelja, Tihomil Makovia, Stela Cerovac, Suzana Vidovia, Ana Milas, Sara Mikuljan, Anuka Pezo, Mia Jarkia, Josip Cirak, Lucija Martonja, Karlo Rukavina, Damir Dimia, Filmska grupa OŠ Medvedgrad, Zagreb. Voditelj: Boris Simeoni
99. TEK JE 12 SATI (DV 8, igr., 2003, 5 min.). Realizacija: Dino Šoštarko, Danijela Šulj, Iva Dadia, Matea Dvoršaak, Silvija Kranjec, Tino Tomašinec, Domagoj Jereia, Marta Rižana Drnia, OŠ Graeani, Zagreb. Voditelj: Velimir Rodia
*100. TKO NEAE RADITI, NEKA ŠETA (VHS, reportaža, 2004, 5 min. 29 sec.). Realizacija: Domagoj Samardžia, Tomislav Butkovia, Iva Filipovia, Suzana ?or?ia, Ivan Živkovia, OŠ Vladimir Nazor i Videodružina Bezvizije ZTK, Slavonski Brod. Voditelji: Ante Karin i Mladen Damjanovia
101. TKO SI TI? (VHS, igr., 2004. 11 min. 30 sec.). Realizacija: Tina Milunovia, Suzana Sadiku, Marina Pavlia, Vedrana Pavkovia, Leontina Sirola, Dora Karmelia, Andrea Eueia, Hrvoje Horvat, Dom mladih, Rijeka. Voditelji: Morana Komljenovia i Marin Lukanovia
102. TKO RANO RANI… (Mini DV, igr., 2004, 54 sec.). Realizacija: Jasmina Mešia, Dino Mešia, Josip Kustia, Marko Paternost, Filmska skupina OŠ Otok, Zagreb. Voditeljica: Jelena Bunijevac Matieia
*103. TRIII - I (Mini DV, dok., 2004, 7 min. 18 sec.). Realizacija: Mateja Hrvaeia, Andrea Jovanovska, Katarina Benci, Katarina Gueanin-Gazibaria, Dina Markia, Ines Sporiš, Marina Horvat, Rozalija Koturia, Filmska družina ZAG OŠ Marija Juria Zagorka, Zagreb. Voditeljice: Melita Horvatek Forjan i Nataša Jakob
104. TV INTERVIEW - SLAVO STRIEGL: SLIKARSTVO JE MOJA SUDBINA (VHS, reportaža, 2003, 9 min. 35 sec.). Realizacija: Antonia Habijan, Iva Trtanj, Tea Cavor, Tena Kukuria, Videoradionica OŠ Ivana Kukuljevica, Sisak. Voditeljica: Ana Boškovia, Postprodukcija: HFS.
105. UCJENA (VHS, igr., 2004, 5 min. 5 sec.). Realizacija: Ivan Glavinia, Marijan Stankovia, Luka Vrkljan, Saša Tepia Filmska družina OŠ Galdovo, Sisak. Voditeljica: Aziza Tominac
106. UEIONICA STRAVE (Mini DV, igr., 2004, 7 min.). Realizacija: Ivana Cencelj, Lucija Bošnjak, Josipa Stepan, Nikolina Matovinovia, Tajna Gavrilovia, Tomislav Grabar, Prva osnovna škola Bartola Kašiaa, Zagreb. Voditeljica: Marina Zlataria
107. UHODA (VHS, igr., 2004, 1 min.). Realizacija: Marijana Matokovia, Marija Nemet, Daniel Štimac, Željana Soldo, Tomislav Štefanek, Gabrijela Jukieia, Bojana Zoria, Nikolina Martinovia, Videodružina OŠ Julija Kempfa, Požega. Voditeljica: Katarina Aosia
*108. VITEZ ZIMSKOG KUPANJA (DVD, reportaža, 2004, 7 min.). Realizacija: Kristina Dragušica, Sofija Turjak, Nina Jocia, Ivan Sigmund, Danijel Repar, RTV grupa OŠ Mladost, Osijek. Voditeljica: Mihajla Savia
*109. VLAK FILM (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 1 min. 54 sec.). Realizacija: Ivan Paponja, Ivan Balog, FKK ?akovo. Voditelj: Damir Tomia
*110. VRANA VRANI OEI NE VADI ILI BULLING (Mini DV, animirani, 2004, 1 min. 34 sec.) Realizacija: Ivan Kuretia, Škola animacije Lukas OŠ Luka, Sesvete. Voditelji: Dora i Miro Daneevia
*111. VRIJEME STANI (DV 8, igr., 2003, 4 min. 18 sec.). Realizacija: Marta Kušekovia, Katarina Nindria, Romana Denia, Marija Topia, Darian Skoko, Lorena Mamia, Marija Tomia, Luka Karatovia, Ivana Mišura, Tomislav Petek, OŠ Sesvete. Voditelj: Velimir Rodia
112. VRŠAJ DREŠOM (Mini DV, dok., 2003, 10 min. 32 sec.). Realizacija: Helena Vukovia, Gabrijela Rakitia, Eugen Doria, OŠ Sikirevci. Voditelji: Paul Mladen Wächter i Mario Vukovia
*113. VRTLOG (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 55 sec.). Realizacija: Ivan Balog, Matija Mihalj, OŠ J. Eolniaa i FKK ?akovo. Voditelj: Damir Tomia
*114. ZABORAVLJENI VITEZ (VHS, reportaža, 2004, 5 min.). Realizacija: Barbara Ivezia, Josip Marjanovia, Mato Petkovia, Valentin Petranovia, Marko Bušia, Marina Perkovia, Mirjana Kovaeevia, KK Zlatna dolina OŠ fra Kaje Adžiaa, Pleternica. Voditelj: Mirko Šaria
115. ZAMJENA (VHS, igr., 2004, 9 min. 28 sec.). Realizacija: Mirko Logožar, Tea Logožar, Ivan Bilia, Stipe Bilia Hrvoje Ulama, Denis Jurkia, Ivan Veriga, Sven Opravia, Filmska grupa OŠ bana Josipa Jelaeiaa, Zagreb. Voditelj: Branko Farac
*116. ZA SVE JE KRIVA LJUBAV (Mini DV, igr., 2004, 3 min. 5 sec.). Realizacija: Monika Šorša, Mateja Pondeljak, Domagoj Šafran, Petra Javornik, Nikola Kantoci Matija Ilijaš, Marijan Krog, Kruno Gorup, OŠ Janka Leskovara, Pregrada. Voditelj: Milan Buneia
117. ZAŠTO? (Mini DV, igr., 2004, 2 min. 20 sec.). Realizacija: Kristina Blaževia, Ana Zelia Olga Kovaeevia, Ena Adamovia, Elija Vekia, Vlatka Balaš, Andrea Ivoševia, Ivan Lonear, Filmska družina Mladost OŠ Mladost, Osijek. Voditeljica: ?ur?ica Berlaneia
118. ZAVIEAJNE SLIKE (VHS, dok., 2003/2004, 3 min. 55 sec.). Realizacija: Nevena Vekia, Emina Vidovia, Senad Jajeanin, Olivera Stojanovia, Filmska skupina OŠ Beli Manastir. Voditeljica: Nada Stojanovia
*119. ZEBRA (DV 8, dok., 2004, 4 min. 25 sec.). Realizacija: Mirta Soeec, Uroš -Valentino Saraja, Tomislav Taras, Tea Kristijan, Ivana Mihokovia, KK Oko II. osnovne škole Bjelovar. Voditelj: Goran Kruno Kukolj
*120. ZIMSKI SAN (Mini DV, animirani, 2004, 3 min.). Realizacija: Majda Horvat, Ana Zvonarek, Dasia Oreški, Dino Markae, Dominik Žnidaria, Doris Lukman, Elena Gudlin, Ivan Kraljek, Josip Horvat, Karlo Križnik, Kristina Hutinec, Miroslava Senear, Robert Horvat, ŠAF, Eakovec. Voditelji: Edo Lukman i Monika Vrtaria
121. ZLATNE RUKE BAKE MIROSLAVE (VHS, dok., 2004, 4 min. 20 sec.). Realizacija: Pavla Aleksia, Jana Grozdania, Lorena Grubišia, Lucija Cogelja, Barbara Vlahov, OŠ Tina Ujeviaa, Šibenik. Voditeljica: Tona Rupia
*122. ZVIŽDUK S RUDEŠA (Mini DV, dok., 2004, 8 min. 30 sec.). Realizacija: Iva Lovria Vukaeia, Monika Chovan, Blanka Kneževia, Doroteja Kukolja, Kristina Krvavica, Filip Slovenec, Ines Petrieevia, Fran Juria, OŠ Rudeš, Zagreb. Voditeljice: Mirjana Jukia i Katica Šaria, Postprodukcija: HFS
123. ŽIVOTINJSKA ŠKVADRA (Mini DV, animirani, 2002, 27 sec.), Realizacija: Erika Jurilj, KK Karlovac i Videodružina gimnazije Karlovac, OŠ Katarina Zrinska, Krnjak. Voditelji: Vjekoslav Živkovia i Igor Jurilj


MLADEŽ


*1. 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987 (Mini DV, animirani, 2003, 54 sec.), Realizacija: Vedran Maslovara, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
2. A (Mini DV, dok., 2003/2004, 4 min. 15 sec.). Realizacija: 4. a generacija 2003/2004., Vjeran Marijaševia, I. gimnazija, Osijek i VK Mursa, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
3. 7:15 (Mini DV, igr., 2004, 1 min.). Realizacija: Maja Mihajlovia, Sandra Šareevia, Dražen Alia, Vedran Maslovara, Jovana Miaunovia, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
4. 9x4 (Mini DV, animirani, 2003, 36 sec.), Realizacija: Vedran Maslovara, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
*5. A ŠTO PUŠIŠ KAD TI ŠKODI? (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 2 min. 52 sec.). Realizacija: Ksenija Tomia, Renato Romanovia, Tajana Lueia, Dominik Knezovia, Marijana Ania, Pe?a Eaeia, CTK, Osijek i VK Mursa, Osijek. Voditelj: Aleksandar Muharemovia
6. APOKALIPSA (VHS, igr., 2004, 4 min.). Realizacija: Marin Japec, Antonio Japec, Jelena Katanovia, Toni Jukica, Milan Mikuleia, Davor Japec, Lucija Filipašia, Nikola Panduria, Marica Mikuleia, Željka Japec, Ivan Markota, FKVK Križevci, Voditelj: Silvio Novosel
7. AUTO-SHOW (VHS, reportaža, 2004, 10 min. 42 sec.). Realizacija: Goran Banjanin, Nikola Panduria, Alen Kralj, FKVK Križevci. Voditelj: Silvio Novosel
8. AXADIMITORIUNUS (VHS, otv. kategorija, 2004, 3 min. 38 sec.). Realizacija: Saša Dugonjia, Bojan Peria, Studio kreativnih ideja Gunja pri OŠ Antuna i Stjepana Radiaa i Gimnazija Županja, Gunja. Voditelj: Josip Krunia
9. BACK TO SCHOOL (Mini DV, dok., 2004, 6 min. 29 sec.), Realizacija: Vedran Maslovara, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
10. BUOJ ONE KA JESI (Mini DV, dok., 2004, 6 min. 25 sec.). Realizacija: Olga Maltar, Anamarija Gaeia, Mišo Bratkovia, Vidosekcija Ueeniekog doma Varaždin. Voditeljica: Emilija Košaak
*11. CESTA IH ZOVE (VHS, dok., 2003/2004, 9 min. 30 sec.). Realizacija: Ivan Kelava, Alen Kotarlia, Daniel Pejia, Bojan Peria, Studio kreativnih ideja Gunja pri OŠ Antuna i Stjepana Radiaa i Gimnazija Županja. Voditelj: Josip Krunia
12. AIRIBU, AIRIBA, BAKTERIJE VOLIM JA (Mini DV, reportaža, 2003, 4 min. 24 sec.). Realizacija: Maja Mihajlovia, Vedran Maslovara, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
13. DADDY DIED (Mini DV, igr., 2004, 1 min. 40 sec.). Realizacija: Dalija Dozet, Duan Božia, Luka Matia, Ida Vodopija, Josip Benkovia, III. gimnazija, Osijek i VK Mursa, Osijek. Voditelj: Zoran Bešlia
14. DAN ŠKOLE (Mini DV, dok., 2003, 5 min. 39 sec.). Realizacija: Anita Beck, Nada Kovaeevia, Ines Turkalj, Ugostiteljsko-turistieka škola, Osijek i VK Mursa, Osijek. Voditeljica: Branka Lukia.
15. (DE) MODÉ (VHS, otv. kategorija, 2004, 5 min. 30 sec.). Realizacija: Marija Vukovia, Kristina Tot, Damjan Raknia, Filmska skupina II. gimnazije, Osijek. Voditelj: Vladimir Minarik
*16. DETALJ FILM (Mini DV, otv. kategorija, 2003, 47 sec.), Realizacija: Vedran Maslovara, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia,
17. DILERI (VHS, igr., 2004, 3 min.). Realizacija: Marin Japec, Alen Crnkovia, Antonio Japec, Ivan Ivanovia, FKVK Križevci. Voditelj: Silvio Novosel
18 DON'T WORRY, BE HAPPY (Mini DV, dok., 2003, 1 min. 25 sec.), Realizacija: Duan Božia, Ugostiteljsko-turistieka škola, Osijek i VK Mursa, Osijek. Voditeljica: Branka Lukia.
19. DRUKEIJI (KADAR) (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 1 min. 3 sec.), Realizacija: Vedran Maslovara, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
*20. DRŽAVNA CESTA BR. 225 (Mini DV, dok., 2004, 7 min. 35 sec.). Realizacija: Ana Blažia, Marijana Brekalo, Ines Samaržija, Ana Trkulja, FKVK Zaprešia. Voditelj: Miroslav Klaria
*21. DVOBOJ (VHS, igr., 2004, 2 min. 30 sec.). Realizacija: Krešimir Babia, Frano Homen, Ivan Sokolovia, FKVK Križevci. Voditelj: Silvio Novosel
22. EGO (VHS, otv. kategorija, 2004, 4 min. 30 sec.). Realizacija: Krešimir Babia, Frano Homen, FKVK Križevci. Voditelj: Silvio Novosel
23. EKOPEH (Mini DV, animirani, 2003, 1 min. 50 sec.). Realizacija: Matea Srblin, Marina Klanjac, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin. Voditelj: Igor Dobria
*24. EPOPEJA O BUREKU (Mini DV, igr., 2004, 21 min.). Realizacija: Luka Hrgovia, Marin Bušia, Miran Šabia, Ivan Mihoci, Autorski studio-FFV i Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb. Voditelj: Zoran Pisaeia
*25. EVOLUCIJA II: POVRATAK EVOLUCIJE (Mini DV, animirani, 2004, 1 min. 48 sec.). Realizacija: Nikola Dubovia, Mirko Škoc, Kristan Žeinski, FKVK Zaprešia, Zaprešia. Voditelj: Tomislav Josipovia
*26. FILM HRVOJA HORVATA (Mini DV, reportaža, 2004, 5 min. 55 sec.), Realizacija: Tomislav Krištofia, FKVK Zaprešia, Zaprešia. Voditelj: Miroslav Klaria
27. FOUNDATION RAP SHOW (Mini DV, dok., 2004, 16 min.). Realizacija: Augustin Derado, Stipe Renje, Zoran Erak, Kata Aras, Ivan Mihaljevia, Vinko Sutlovia, Davor Matošin, KK Astra, Šibenik. Voditelj: Augustin Derado
28. GLUP FILM2 = NA KVADRAT (Mini DV, igr., 2004, 3 min. 43 sec.). Realizacija: Nastasja Sailovia, Sandra Šareevia, Vedran Maslovara, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
29. HARDEST JUNKIE (Mini DV, igr., 2004, 11 min. 15 sec.). Realizacija: Barbara Bioeia, Dijana Druškia, Maja Milieia, Tea Novoselia, Kristina Petrijeveanin, Denis Mehia, VK Mursa, Osijek. Voditelj: Aleksandar Muharemovia
*30. HLAD I MIR (Mini DV, animirani, 2004, 6 min.). Realizacija: Nikola Dubovia, Justina Kosir, An?elko Krajinovia, Mario Goriean, Dario Orsag, 13 godina, FKVK Zaprešia. Voditelj: Miroslav Klaria
31. I'M LOVIN IT (Mini DV, otv. kategorija, 2003, 40 sec.). Realizacija: Marija Ratkovia, Vinko Plazibat, Ana Furae, Petar Bijelia, Ivaneica Furae, Sanja Zanki, Dario Lonjak, Dina Zjaea, KK Karlovac i Videodružina Gimnazije Karlovac, Karlovac. Voditelj: Damir Jelia
*32. INTELIGENCIJA (Mini DV, igr., 2004, 2 min. 27 sec.). Realizacija: Tibor Totarvaj, Robert Hu?ik, Žolt Valkai, Kristijan Keri, Teodora For, Piroška Peter, Sara Šoš, Ištvan Toriž, Prosvjetno-kulturni centar Ma?ara u RH, Osijek. Voditeljica: Mirela Berlaneia
33. IS THIS IT? (Mini DV, reportaža, 2004, 2 min. 17 sec.). Realizacija: Sunean Stilinovia, Fran Sokolia, FAGEP, Samobor i Opaa gimnazija A. G. Matoš, Samobor. Voditelj: Damir Eueia
34. IZBORI 2003. (Mini DV, igr., 2003, 4 min. 31 sec.). Realizacija: Domagoj Barešia, Josip Bišaan, Sven Bohnec, Adriana Brnadia, Antonija Capan, Ana Cvitešia, Boris Euekovia, Aljoša Aurelja, Mateja Franciskovia, Valentina Gambiroža, Tatjana Gržan, Daria Jakšia, Suzana Jankovia, Mateja Klaria, Valentina Kurtovia, Ivana Kuštek, Juraj Ladika, Tara Lukieia, Mihaela Mamula, Tihomir Martiškovia, Petra Matovina, Goran Milašin, Tajana Ninkovia, Nada Oparnica, Samanta Požega, Danijel Prugoveeki, Valentina Pulaz-Dujam, Ivan Ramljak, Magdalena Ravlia Ksenija Sankovia, , Biljana ŠipiaAleksandra Stanojevia, Tatjana Šepac, Matej Špeeia, Marko Štajcer, Matea Šutalo, Dijana Turek, Svjetlana Višnia, Marko Vlainia, Anja Vojnia, Marija Vuljania, Emilio Zinaja, Antonio Žapeia, Tatjana Kitia, Željka Riveeia, KK Karlovac i Videodružina Gimnazije Karlovac, Ekonomsko-turistieka škola, Karlovac, OŠ Banija, Karlovac. Voditelji: Goran Beglerbegovia, Dražen Horvatia, Damir Jelia, Marija Ratkovia, Hrvoje Tutek, Zrinka Vrane, Sanja Zanki, Vjekoslav Živkovia
*35. JADNE NAŠE MAME (Mini DV, otv. kategorija, 2003, 5 min. 11 sec.). Realizacija: Iva Barišia, An?ela Bilia, Nikolina Brajdia, Vedrana Brebria, Anita Cindria, Mirela Ealia, Nataša Eernugelj, Maja Eoman, Frida Zlatar, Ana Lukežia, Snježana Lukežia, Ana Livojevia, Maja Lešia, Jelena Kljasia, Tatjana Kabae, Gordana Martinovia, Tamara Jakšia, Tea Grguljaš, Maja Ferenac, Ivan Grania, Matea Domitrovia, Sanja Sabljaria, Nikolina Volovšeak, Vinko Plazibat, Ana Puljar, David Ribaria, Zrinka Živeia, Mateja Mrkonja, Nela Muneia, Jasmina Palatinuš, Jelena Pavieia, Goran Katušin, KK Karlovac i Videodružina Gimnazije Karlovac. Voditelji: Dražen Horvatia, Damir Jelia, Dario Lonjak, Marija Ratkovia, Hrvoje Tutek, Zrinka Vrane, Sanja Zanki, Vjekoslav Živkovia
36. JACKASS KŽ VERSION (SILVER EDITION) (VHS, otv. kategorija, 2004, 7 min. 39 sec.). Realizacija: Ivan Ivanovia, Goran Banjanin, Zoran Kalinia, Alen Kralj, Toni Jukica, Žarko Kosanovia, Nikola Panduria, Matija Trninia, Branko Katana, FKVK Križevci, Križevci. Voditelj: Silvio Novosel
*37. JEDNA SLUEAJNA PRIEA (Mini DV, dok., 2004, 5 min. 32 sec.). Realizacija: Olga Maltar, Anamarija Gaeia, Mišo Bratkovia, Vidosekcija Ueeniekog doma Varaždin, Varaždin. Voditeljica: Emilija Košaak
38. KAKO FUNKCIONIRAJU STVARI (Mini DV, igr., 2004, 3 min. 5 sec.) . Realizacija: Sandra Šareevia, Marko Todorovia, Maja Mihajlovia, Marijan Maleia, Vedran Maslovara, Jovana Miaunovia, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
39. KATARINSKI SAJAM (VHS, reportaža, 2004, 3 min. 39 sec.). Realizacija: Marko Batarilo, Luka Svilar, Anita Stojanovia, Tihana Karlia, Josip Mamia, Mate Maria, Videoskupina Klasiene gimnazije i ZTK Bezvizije, Slavonski Brod. Voditelj: Mladen Damajnovia
40. KERAMIKA? (Mini DV, dok. 2004, 3 min. 30 sec.). Realizacija: Dalija Dozet, Duan Božia, III. gimnazija, Osijek i VK Mursa, Osijek. Voditelj: Zoran Bešlia
41. KONTAŠKUŽIŠ?! (Mini DV, otv. kategorija, 2003, 4 min. 5 sec.). Realizacija: Sandra Šareevia, Vedran Maslovara, Nastasja Sailovia, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
42. KORAK MRTVOG EOVJEKA (Mini DV, igr., 2003, 4 min. 34 sec.). Realizacija: Vedran Maslovara, Nastasja Sailovia, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
43. KRIZA (Mini DV, igr., 2003, 4 min. 8 sec.). Realizacija: Ivana Srblin, Elena Staver, Ana Tumpia, Mirko Jurman, Dean Kotiga, Igor Dobria, Ljiljana Matoševia, Lara Dobria, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin. Voditelj: Igor Dobria
44. KRVAVI SPUST (Mini DV, igr., 2003, 2 min. 30 sec.). Realizacija: Luka Hrgovia, Marin Bušia, Neven Boraja, Autorski studio - FFV, Zagreb, Voditelj: Zoran Pisaeia
*45. KUHAR (Mini DV, igr., 2004, 1 min. 12 sec.). Realizacija: Tibor Totarvaj, Žolt Valkai, Robert Hu?ik, Tivadar Balint, Lorant Szalai, Sara Šoš, Sanel Živia, Melinda Keteš, Viktorija Toriž, Prosvjetno-kulturni centar Ma?ara u RH, Osijek, Voditeljica: Mirela Berlaneia
46. KUHARSKI DVOBOJ GLJIVE I EOKOLADA (Mini DV, reportaža, 2004, 12 min. 40 sec.). Realizacija: Ines Turkalj, Nada Kovaeevia, Anita Beck, Ugostiteljsko-turistieka škola i VK Mursa, Osijek. Voditeljica: Branka Lukia
47. KUPANJE (VHS, igr., 2004, 3 min. 45 sec.). Realizacija: Nikola Eorak, Petra Veršia, Goran Banjanin, Marin Japec, Alen Crnkovia, FKVK Križevci, Križevci. Voditelj: Silvio Novosel
*48. LADY AKRA ŠIMŠIŠ (Mini DV, animirani, 2004, 2 min.). Realizacija: Maida Srabovia, Ema Gregurek, Ivana Slavieek, Martina Trešaec, Kristina Koluder, Marija Lovrekovia, Mateja Krvar, Lana Oreški, Petra Terzia, Klara Kerteši, Diana ?urkan, Darija Cikaš, Filmska radionica TEXT, Gimnazija Fran Galovia, Koprivnica. Voditeljica: Astrid Pavlovia
*49. LOBOTOMIJA (Mini DV, igr., 2004, 20 min. 38 sec.). Realizacija: Maja Mihajlovia, Vedran Maslovara, Dražen Alia, Jovana Miaunovia, Sandra Šareevia, Marko Todorovia, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
*50. LUTKA (Mini DV, animirani, 2004, 1 min.). Realizacija: Davor Klaria, FKVK Zaprešia. Voditelj: Miroslav Klaria
51. LJUBOMORA EINI SVAŠTA (DVD, igr., 2004, 8 min.). Realizacija: Vlado Lucia, Šimun Krezo, Maria Eepo, Tadej Jukia, Ivan Grgia, Ekonomska i trgovaeka škola Ivana Domca, Vinkovci. Voditeljica: Mira Filipovia-Trabak.
*52. MALI OGLASI - USAMLJENA SRCA (Mini DV, igr., 2004, 5 min. 56 sec.). Realizacija: Sandra Šareevia, Jovana Miaunovia, Dražen Alia, Vedran Maslovara, Kristina Škondro, Bojan Sudarevia, Andrej Bojania, Katarina Oršolia, Katarina Krivia, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
53. MASTER BAIT (Mini DV, igr., 2003, 5 min. 41 sec.). Realizacija: Jovana Miaunovia, Marko Todorovia, Sandra Šareevia, Vedran Maslovara, Maja Mihajlovia, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
54. MI (Mini DV, igr., 2004, 3 min. 20 sec.). Realizacija: Vjeran Marijaševia, Jasmina Šimia, Jakov Kolobaria, I. gimnazija, Osijek i VK Mursa, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
55. MOJA GENERACIJA (Mini DV, dok., 2004, 8 min. 50 sec.). Realizacija: Leon Pohilj, Dino Paškvan, Daniel Franjia, Marko Brkan, GFR film-video, Požega. Voditelji: Željko Balog i Tomislav Vujia
56. MOJE NEBO (VHS, igr., 2003/2004, 4 min. 44 sec.). Realizacija: Božidar Marijanac, Siniša Bukvia, Goran Markovia, Valentina Popovia, Olivera Stojanovia, Filip Jagarinec, Aleksandra Dvornia, Borislav Miletia, Astronomsko društvo Giordano Bruno i Druga SŠ, Beli Manastir. Voditelj: Milan Stojanovia
57. MR (Mini DV, dok., 2004, 9 min. 34 sec.), Realizacija: Vedran Grgas, Gimnazija A. G. Matoš i FKK ?akovo, ?akovo. Voditelj: Damir Tomia
*58. MUHA KAKI (Mini DV, animirani, 2003, 1 min. 1 sec.). Realizacija: Nastasja Sailovia, Vedran Maslovara, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
*59. NEGDJE OKO NIEEGA, (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 1 min. 40 sec.). Realizacija: Goran Petrekovia, Darko Bejia, Marko Bejia, FKVK Zaprešia. Voditelj: Miroslav Klaria
*60. NIJE SMIJEŠNO!!! (Mini DV, reportaža, 2004, 3 min. 4 sec.). Realizacija: Vjeran Marijaševia, Jasmina Šimia, Jakov Kolobaria, I. gimnazija, Osijek i VK Mursa, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
61. NIŠTA NE VJERUJEM (Mini DV, reportaža, 2003, 9 min. 35 sec.). Realizacija: Vedran Maslovara, Maja Mihajlovia, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
62. PAMETAN IZBOR (VHS, igr., 2004, 1 min. 13 sec.). Realizacija: Marin Japec, Barica Zgorelec, Goran Banjanin, Ivan Ivanovia, FKVK Križevci, Križevci. Voditelj: Silvio Novosel
63. PARANOJA (Mini DV, igr., 2004, 1 min.). Realizacija: Kristina Kajinia, Marijana Orlovia, Kristian Župan, SŠ Ban Josip Jelaeia i OŠ Antuna Augustineiaa, Zaprešia. Voditeljica: Sandra Netahly Koruneev
64. personA orestes (Mini DV, igr., 2003, 5 min. 15 sec.). Realizacija: Vedran Maslovara, Nastasja Sailovia, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
65. PLES IGLE (Mini DV, dok., 2003/2004, 8 min. 17 sec.). Realizacija: Vedran Maslovara, Sandra Šareevia, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
66. PREVODITELJ (Mini DV, igr., 2004, 44 sec.). Realizacija: Tibor Totarvaj, Robert Hu?ik, Sara Šoš, Szalai Lorant, Ildiko Seleši, Melinda Keteš, Prosvjetno-kulturni centar Ma?ara u RH, Osijek. Voditeljica: Mirela Berlaneia
67. PRIEA IZ DAVNINE (Mini DV, igr., 2004, 5 min. 30 sec.). Realizacija: Dragan Cvitan, Robert Jedrejeia, Mirko Jurman, Edi Belac, Dora Krajcar, Teo Krajcar, Mario Krajcar, Iva Dantinjana, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin. Voditelj: Igor Dobria
68. PRIEA O RONI (Mini DV, dok., 2004, 6 min. 38 sec.). Realizacija: Luka Matia, Dalija Dozet, Zorica Karan, III. gimnazija, Osijek i VK Mursa, Osijek. Voditelj: prof. Šipuš
*69. PRIEOPRIEALICA (Mini DV, igr., 2004, 2 min. 50 sec.). Realizacija: Dalija Dozet, Duan Božia, Luka Matia, Lovro Oreškovia, Elvir Tabakovia, Ida Vodopija, Ana Werkmann, III. gimnazija, Osijek i VK Mursa, Osijek. Voditelj: Zoran Bešlia
70. PRILOG GAY (Mini DV, igr., 2004, 3 min.). Realizacija: Borna Beker, Sven Svetina, Krešimir Mažar, Tibor Pakozdi, Vanja Baraa, Prva privatna gimnazija Gaudeaumus, Osijek i VK Mursa, Osijek. Voditelj: Željko Eernia
71. PROBA (Mini DV, reportaža, 2004, 3 min. 44 sec.). Realizacija: Vedran Grgas, Marko Ivakovia, Bojan Ratkovia, Ivana Maria, FKK ?akovo. Voditelj: Damir Tomia
72. RADOST UEENJA I POUEAVANJA (VHS, reportaža, 2003, 10 min.). Realizacija: Željko Pintaria, Igor Matoša, Lovro Damiš, Filmska družina Tehnieke, industrijske i obrtnieke škole, Eakovec. Voditeljica: Ljerka Biševac
73. ROOSKIE TARTOOFI (Mini DV, igr., 2004, 3 min. 36 sec.). Realizacija: Maja Mihajlovia, Sandra Šareevia, Marijan Maleia, Jovana Miaunovia, Vedran Maslovara, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
*74. SAMO JEDNA KARIKA U LANCU (Mini DV, reportaža, 2004, 24 min. 52 sec.). Realizacija: Marija Ratkovia, Vinko Plazibat, Tatjana Gržan, Sanja Zanki, Marko Vlainia, Dario Lonjak, Ivan Grania, Anja Vojnia, Tara Lukieia, Ksenija Sankovia, Ivana Stavljenia, Ivana Kuštek, Siniša Mraovia, Dino Fehia, Mihajlo Kubinski, Valentina Gambiroža, Emilio Zinaja, Dina Zjaea, Marija Markezia, Davor Zibar, Vedrana Mihalia, Vedran Maršia, Vedran Rapo, Igor Jurilj, Anamarija Boljkovac, Biljana Sipia, Tatjana Kubinska, KK Karlovac, Videodružina gimnazije Karlovac, Ekonomska škola, Karlovac. Voditelji: Dražen Horvatia, Damir Jelia, Hrvoje Tutek, Zrinka Vrane, Vjekoslav Živkovia
*75. SASVIM OBIEAN DAN U DVORIŠTU FKVK-a ZAPREŠIA (Mini DV, igr., 2004, 1 min.), Realizacija: Davor Biruš, FKVK Zaprešia. Voditelj: Miroslav Klaria
*76. SEMEL SCRIPTUM, DECIES LECTUM (SVHS, dok., 2004, 12 min. 45 sec.). Realizacija: Željko Javorina, Gabriela Vugria, Tomislav Kolar, Ivana Bradia, Sanja Horvatinovia, Videoskupina Doma ueenika srednjih škola Bjelovar. Voditelj: Dražen Pleško
77. SHIRONOV SAN (VHS, otv. kategorija, 2003/2004, 2 min. 27 sec.). Realizacija: Saša Stania, Marija Tomia, Boris Ružia, Biljana Maljkovia, Dom mladih, Rijeka.Voditelj: Josip Šarlija
78. SIN (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 2 min. 45 sec.), Realizacija: Vedran Grgas, FKK ?akovo. Voditelj: Damir Tomia
79. SRDAEAN PROVOD (Mini DV, dok., 2003/2004, 11 min. 3 sec.), Realizacija: Vedran Maslovara, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
80. STAR WARS BATTLESHIPS (Mini DV, animirani, 2004, 1 min. 27 sec.), Realizacija: Vedran Tatarevia, Filmska radionica TEXT, Gimnazija Fran Galovia, Koprivnica. Voditeljica: Astrid Pavlovia
81. STORY SUPER NOGA (Mini DV, igr., 2003, 8 min. 25 sec.). Realizacija: Luka Hrgovia, Marin Bušia, Antonija Hrgovia, Neven Boraja, Autorski studio - FFV, Zagreb. Voditelj: Zoran Pisaeia
82. STREETWALK (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 3 min. 1 sec.). Realizacija: Dražen Alia, Sandra Šareevia, Maja Mihajlovia, Jovana Miaunovia, Vedran Maslovara, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
83. ŠTV MULTI TALENTS (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 10 min. 25 sec.). Realizacija: Vjeran Marijaševia, Jasmina Šimia, Jakov Kolobaria, I. gimnazija, Osijek i VK Mursa, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
*84. TELEFON (Mini DV, igr., 2004, 60 sec.). Realizacija: Marko Vukovia-Chupa, Josip Petria, Marko Brkan, GFR film-video, Požega. Voditelj: Željko Balog
*85. TIGRICA, (Mini DV, dok., 2003, 13 min. 30 sec.). Realizacija: Sanja Zanki, Vinko Plazibat, Ivan Grania, Igor Jurilj, Goran Katušin, Marija Markezia, Vedrana Mihalia, Nuša Stanojevia, Goran Glavae, Siniša Mraovia, Vedran Rapo, Dario Lonjak, Kristina Horovski, KK Karlovac i Videodružina Gimnazije Karlovac. Voditelji: Goran Beglerbegovia, Dražen Horvatia, Damir Jelia, Marija Ratkovia, Hrvoje Tutek, Zrinka Vrane, Vjekoslav Živkovia
86. TIKVICE VS. JABUKE (Mini DV, otv. kategorija, 2003, 4 min. 9 sec.). Realizacija: Maja Mihajlovia, Vedran Maslovara, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
*87. TKO TO TAMO PIJE (Mini DV, reportaža, 2004, 13 min. 35 sec.). Realizacija: Marko Vukovia-Chupa, Josip Petria, Marko Brkan, Mario Peria, GFR film-video, Požega. Voditelj: Željko Balog
*88. TOP ŠOP (Mini DV, igr., 2004, 24 min.). Realizacija: Augustin Derado, Stipe Renje, Kata Aras, Ivan Mihaljevia, Vinko Sutlovia, Davor Matošin, Zoran Erak, KK Astra, Šibenik. Voditelj: Augustin Derado
89. ULIA I OMEO (Mini DV, igr., 2004.). Realizacija: Maja Samardžija, 16 Gea Jamušia, Sandra Žugia, Siniša Sušak, Davor Roneevia, Sara Oršia, Matija Bukal, Mak Cipra, Ivor Varošanec, Borna Beg, Filip Jurkovia, Ian Mirkovia, Dino Gerardi, Brigita Stanišia, Darija Acinger, Dora Gajski, Anita Joeia, Bruna Feller, Tena Glaser, Filip Paneirov, Anna Aigner, Robert Kaira, Ena Eehaja, Emma Vršia, Ira Misiraea, Autorski studio - FFV, Zagreb i Privatna umjetnieka gimnazija, Zagreb. Voditelji: Milan Bukovac i Juraj Lovreneia
*90. UMRI KELTSKI 1 (VHS, igr., 2003/2004, 6 min. 20 sec.). Realizacija: Silvia Vlaše, Jan Hyrat, Blanka Krivieia, Saša Stania, Boris Ružia, Leo Petranovia, Dom mladih, Rijeka. Voditelj: Josip Šarlija.
*91. USPAVANKA (MANTRA) (Mini DV, otv. kategorija, 2003, 4 min. 25 sec.), Realizacija: Vedran Maslovara, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
*92. VELIKA OBITELJ (Mini DV, dok., 2003, 14 min. 20 sec.). Realizacija: Marija Ratkovia, Vinko Plazibat, Nuša Stanojevia Vedran Rapo, Tetjana Kubinska, Dario Lonjak, Goran Katušin, KK Karlovac i Videodružina Gimnazije Karlovac, Djeeji dom Vladimir Nazor, Karlovac. Voditelji: Goran Beglerbegovia, Dražen Horvatia, Damir Jelia, Hrvoje Tutek, Zrinka Vrane, Vjekoslav Živkovia
93. VJERE & RELIGIJE (Mini DV, reportaža, 2004, 7 min. 10 sec.). Realizacija: Maja Mihajlovia, Vedran Maslovara, I. gimnazija, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
94. VRIJEME JE ZA VRIJEME (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 5 min. 48 sec.). Realizacija: Iva Sueia, Anamarija Vukošia, Andrea Lovrinia, Jelena Longino, Igor Neuhold, Zvonimir Šautek, Gordana Salakovia, Ivana Kelava, Paulina Capan, Zoran Gagula, Aleksandar Šubara, Dubravka Gršak, Ivana Belavia, Antonija Cindria, Ivana Eordašev, Ivan Grania, Vinko Plazibat, Goran Katušin, KK Karlovac i Videodružina Gimnazije Karlovac i Šumarska i drvodjeljska škola, Karlovac. Voditelji: Dražen Horvatia, Damir Jelia, Dario Lonjak, Marija Ratkovia, Hrvoje Tutek, Zrinka Vrane, Sanja Zanki, Vjekoslav Živkovia
95. ZA SVE ONE KOJIH NEMA (Mini DV, otv. kategorija, 2003, 4 min. 29 sec.), Realizacija: Dario Lonjak, KK Karlovac i Videodružina Gimnazije Karlovac. Voditelji: Dražen Horvatia, Damir Jelia, Marija Ratkovia, Hrvoje Tutek, Zrinka Vrane, Sanja Zanki, Vjekoslav Živkovia
96. ZONA SIGURNOSTI (Mini DV, dok., 2004, 2 min. 24 sec.). Realizacija: Marko Vukovia-Chupa, Marko Brkan, Ivana Fazekaš, GFR film-video, Požega. Voditelji: Željko Balog i Zvonimir Karakatia
*97. Z TEI STORONI GANDBOLU (S ONE STRANE RUKOMETA) (Mini DV, reportaža, 2004, 3 min. 23 sec.). Realizacija: Marija Ratkovia, Mihajlo Kubinski, Natalija Kubiski, Tetjana Kubinska, KK Karlovac i Videodružina Gimnazije Karlovac. Voditelj: Damir Jelia
*98. Ž…A…Ž (Mini DV, otv. kategorija, 2004, 59 sec.). Realizacija: Vedran Grgas, Gimnazija A. G. Matoš, ?akovo i FKK ?akovo. Voditelj: Damir Tomia
99. ŽIVOT JE SRANJE (Mini DV, igr., 2003, 2 min. 43 sec.). Realizacija: Vjeran Marijaševia, Jasmina Šimia, Branko Splavski, Jakov Kolobaria, I. gimnazija, Osijek i VK Mursa, Osijek. Voditelj: Damir Tomia
100. ŽLABRAONICA (VHS, otv. kategorija, 2004, 7 min.). Realizacija: Jurica Bistrovia, Vjeran Strieak, Marin Kokot, Filmska družina Tehnieke, industrijske i obrtnieke škole, Eakovec. Voditeljica: Ljerka Biševac
101. YOUNG-OLD? (SPRF) (Mini DV, otv. kategorija, 2003, 31 sec.). Realizacija: Vedran Maslosijek. Voditelj: Damir Tomia

*** ***

SUNEANA REVIJA
MANJE IMPROVIZACIJE, VIŠE SAMOKRITIENOSTI

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

novi broj
arhiva
suradnici
impressum
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta