english
produkcija
o nama
produkcija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
knjige
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2004.
45

Natječaji/Festivali/Prijave

42. REVIJA HRVATSKOGA FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE I MLADEŽI

Zadar, 3 - 6. lipnja 2004.

Priređivači Revije
Hrvatski filmski savez
Osnovna škola Stanovi, Zadar

Pokrovitelji
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Poglavarstvo grada Zadra


Revija traje četiri dana, a uz domaćine, na Reviji sudjeluje četiristo djece / mladih čiji se radovi prikazuju u revijskim programima, uz sudjelovanje osamdesetak voditelja filmskih / videodružina.

Revija je mjesto za prezentaciju i ocjenu jednogodišnje filmske i videoprodukcije djece i mladeži Hrvatske i filmsko-pedagoškog rada na području izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u razvijanju filmske kulture. Uz filmske i videoprojekcije revijski sadržaji obogaćeni su održavanjem okruglog stola za voditelje filmskih / videodružina, razgovorom djece sa članovima ocjenjivačkog suda i filmskim retrospektivama.P R A V I L A
42. REVIJE HRVATSKOGA FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE I MLADEŽI

Filmska i videorevija hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži jedino je mjesto na kojem se javnosti prezentiraju filmska i videoostvarenja djece i mladeži realizirana u filmskim i videodružinama, klubovima i grupama u okviru slobodnih aktivnosti kao izvannastavne ili izvanškolske djelatnosti u osnovnoj i srednjoj školi.

PRAVILA ZA SUDJELOVANJE NA 42. REVIJI HRVATSKOGA FILMSKOG I
VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE I MLADEŽI

1. 42. reviju filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži organiziraju: Hrvatski filmski savez, Zagreb i Osnovna škola Stanovi, Zadar.

2. Revija će se održati u Zadru, od 3. do 6. lipnja 2004.

3. Na Reviji mogu sudjelovati filmske i videodružine, klubovi i grupe djece i mladeži.

4. Sudjelovanje može biti grupno i pojedinačno.

5. Svaka družina, klub (grupa) može na Reviju prijaviti neograničen broj ostvarenja.

6. Filmski radovi mogu biti prijavljeni na formatima S8 i 16 mm, crno-bijeli ili u boji,
ozvučeni ili neozvučeni.

7. Videoradovi mogu biti prijavljeni na videovrpcama VHS, SVHS, BETACAM SP, Mini DV SP ili DVCAM SP, u PAL-sustavu.

8. Preporuča se da ostvarenja ne traju dulje od 10 min.

9. Ozvučenje filmova može biti na magnetofonskoj vrpci, kaseti ili izravno na filmu. Na jednoj audiovrpci može biti ozvučenje samo za jedan (1) film.

10. Početak filma mora biti označen bijelim blankom dugim najmanje 1,5 metar.

11. Svako ostvarenje na filmu mora biti na posebnom kolutu i treba imati ove podatke: naziv ostvarenja, naziv družine, kluba (grupe), sustav ozvučenja i startnu točku.

12. Na jednoj videokaseti mogu biti prijavljeni svi radovi uz ove uvjete:
- na početku kasete i između pojedinih radova mora biti najmanje 10 sekundi crnine,
- uz kasetu mora biti priložen redoslijed radova
- po mogućnosti ostvariti kontinuitet TC-a.

13. Radove ocjenjuje ocjenjivački sud koji imenuje: Izvršni odbor Hrvatskoga filmskog saveza
na prijedlog Organizacijskog odbora Revije i Ocjenjivački sud koji predlažu voditelji čiji
klubovi (grupe) s ostvarenjima sudjeluju na Reviji. Ocjenjivački sud koji predlažu voditelji
sastavljen je od djece i mladeži.

Rad ocjenjivačkog suda organiziran je ovako:

A) Ocjenjivački sud, koji imenuje Izvršni odbor Hrvatskoga filmskog saveza, nakon pregleda prispjelih radova donosi odluku što će biti prikazano na Reviji. Prispjeli radovi pregledat će se u Zagrebu, do 14. svibnja 2004. godine.

B) U vrijeme održavanja revijskih projekcija sva tri ocjenjivačka suda odvojeno ocjenjuju prikazane radove i donose svoju listu nagrađenih ostvarenja. Za nagrađene radove dodjeljuju se diploma klubu i pojedincu.

14. Za radove koji će biti prikazani na Reviji družine, klubovi (grupe) dobivaju diplomu za sudjelovanje na Reviji, a najbolja ostvarenja u kategorijama ocjenjivački će sud posebno nagraditi (nagrađuje se kinoklub, a ne pojedinac).

15. Zaključni rok za slanje prijavnica i ostvarenja je 30. travnja 2004.

16. Prijavljeni radovi šalju se na adresu:


HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
Za 42. reviju
10000 ZAGREB
Dalmatinska 12
Faks/tel: (0)1 48 48 764; Tel: (0)1 48 48 771


17. Radi popularizacije dječjeg stvaralaštva poželjno je da družina, kinoklub (grupa) pošalje uz prijavnice i radove i radne fotografije sa snimanja, odnosno iz rada kluba (grupe).

18. Organizatori pridržavaju pravo da radove nakon Revije pohrane u arhivi Hrvatskog filmskog saveza radi prikazivanja u javnim medijima u svrhu popularizacije filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži.

19. Troškove smještaja i prehrane za troje djece iz filmske družine, kinokluba (grupe) čiji film uđe u službeni program prikazivanja snose organizatori Revije. Voditelji i ostala prijavljena djeca snose sami troškove smještaja i prehrane ukoliko im ne plaća škola ili kinoklub.

20. Prijavnice za voditelje i djecu treba poslati najkasnije do 20. svibnja 2004. na
adresu:

Osnovna škola Stanovi
za 42. reviju
Rine Avas bb
23000 ZADAR

ŠKOLA: ___________________________________________________________________________

Adresa, telefon: _____________________________________________________________________

PRIJAVNICA FILMA / VIDEA ZA 42. REVIJU
HRVATSKOGA FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE I MLADEŽI

KINOKLUB: ________________________________________________________________________

Naziv filma/videa: ____________________________________________________________________

Godina proizvodnje: _________________________ Trajanje: _________________________

Voditelj: ____________________________________________________________________________

Prijavljujem u kategoriji: a) DJECE b) MLADEŽI

Tema (sadržaj) filma/videa:

Kategorija: ٱ igrani ٱ dokumentarni ٱ animirani ٱ reportaža ٱ otvorena kategorija

U realizaciji ostvarenja sudjelovali su (ime i prezime i dob djece, mladeži):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izvorni format filma/videa: _____________________________________________________________

Tehnički podaci filma / videa prijavljena na Reviju:

FILM: VIDEO:
Format: ٱS8 mm ٱ16 mm ٱ VHS ٱ SVHS ٱ BETACAM SP

Brzina projekcije: ٱ 18sl/sek ٱ24 sl/sek ٱ Mini DV SP ٱ DV Cam SP

Ton: ٱ kztf ٱ svjetloton ٱmgt.ton ٱ mono ٱ HI-FI ٱCH1 ٱCH2


Posebna napomena:Kino-klub prvi put sudjeluje na Reviji: DA NE
M.P.
(mjesto i nadnevak) (potpis)

*** Napomena: Prijavnice s radovima poslati najkasnije do 30. travnja 2004. na adresu:

HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
ZA 42. REVIJU
Dalmatinska 12
10 000 ZAGREB

*** ***

12. HRVATSKA REVIJA JEDNOMINUTNIH FILMOVA
6. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
9. MEĐUNARODNI FESTIVAL NOVOG FILMA
VISURA APERTA MOMIANO O4 - MOMJAN
2. hrvatski festival svadbenih filmova - Koprivnica 2004.
5. Međunarodni filmski festival du grain à démoudre

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

novi broj
arhiva
suradnici
impressum
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta