english
produkcija
o nama
produkcija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
knjige
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2003.
44

Nakladnička djelatnost

IZDANJA HRVATSKOGA FILMSKOG SAVEZA

Irena Paulus, Glazba s ekrana: Hrvatska filmska glazba od 1942. do 1990. godine, Hrvatsko muzikološko društvo i Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2002.
Knjiga sabire studije filmskih skladatelja, uglavnom onih nakon 1945. Istodobno daje njihove portrete, analizira njihov glazbeni stil, ali i glazbena rješenja u pojedinim filmovima. Kako su glazbenici kronološki poredani, to je ujedno svojevrsna povijest filmske glazbe u Hrvatskoj. Analize glazbe u hrvatskim filmovima mogu korisno poslužiti u nastavnoj obradi tih filmova.
Cijena: 180,00 kuna

Hrvoje Turković i Vjekoslav Majcen, Hrvatska kinematografija, povijesne značajke, suvremeno stanje, filmografija (1991-2002), Ministarstvo kulture, Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2003.
Knjiga je jedinstven i iscrpan pregled suvremenoga stanja hrvatske kinematografije. Sadrži uvodni povijesni pregled uvjeta pod kojima se razvijao hrvatski film, popraćen polemikom s prevladavajućim omalovažavanjem hrvatskoga filma. Središnji dio knjige čini istraživački pregled nad ključnim komponentama kinematografske situacije u drugoj polovici 1990-ih godina (zakonodavstva, temeljnih državnih tijela, proizvodnih prilika, distribucije, prikazivalaštva; filmskog obrazovanja, filmskih udruga, nakladništva). Priložena je i Filmografija hrvatskog filma od 1991-2002. te obuhvatni adresar (izvori informacija o hrvatskoj kinematografiji, bibliografija, popis zakona i uredaba, međunarodnih integracija, državnih tijela, proizvodnih poduzeća, umjetničkih organizacija, distributera, televizijskih postaja, festivala i revija, kina, nekomercijalnih prikazivača, arhiva, viših studija i obrazovnih seminara, udruga, kinoklubova, časopisa i godišnjaka).
Cijena: 100,00 kuna

Hrvoje Turković, Umijeće filma, esejistički uvod u film i filmologiju, Hrvatski filmski savez, Zagreb, 1996.
U kratkim, pristupačno pisanim esejima, obrađuju se pojedinačni filmski postupci (npr. elipsa, pretapanje, dubinska mizanscena, opisne sekvence, odijevanje u filmu, perspektiva pripovijedanja, montažne varke); potom pitanje fikcionalnosti i dokumentarizma; razmatraju se različiti tipovi filmova i njihova ključna obilježja; odnos književnosti i filma; osobitosti televizije i njezina funkcioniranja te kulturološki kontekst u kojem se primaju filmovi i televizijske emisije.
Cijena: 100,00 kuna

Ante Peterlić, Studije o 9 filmova, Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2002.

Zbirka interpretacija – analiza devet povijesno ključnih filmova (M, Pravilo igre, Građanin Kane, Vrtoglavica, Rio Bravo, Do posljednjeg daha, Prošle godine u Marienbadu, Osam i pol, Odiseja u svemiru) izvor je podataka o redateljima, kulturnim kontekstima i stilskim razdobljima u kojima su filmovi nastajali te individualnim stilskim odrednicama analiziranih filmova.
Cijena: 80,00 kuna

Tomislav Gotovac (ur. Aleksandar Battista Ilić, Diana Nenadić), Hrvatski filmski savez, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2003.
Monografija o jednom od najistaknutijih umjetnika na avangardnom krilu hrvatske likovne umjetnosti i filma. Knjiga donosi (na hrvatskom i na engleskom) eseje Jerka Denegrija o ključnoj likovno-kulturnoj važnosti i pionirstvu Gotovčevih akcija, peformansa i fotografskih kolaža, te Hrvoja Turkovića o filmskom prinosu Gotovca filmsko-eksperimentalističkoj tradiciji i o temeljnim osobinama njegova stvaralaštva. Ta dva eseja dopunjena su i intrigantnim biofilmografskim razgovorom s Gotovcem. Središnji dio monografije čini fascinantna dokumentacija Gotovčevih akcija, reprodukcija njegovih fotografskih radova te slika iz filmova.
Cijena: 200,00 kuna

Hrvatski filmski ljetopis br. 33 i br. 34
Tromjesečnik (4 broja godišnje), oko 240 str., fotografije, sažeci na hrvatskom i engleskom.
Uredništvo: Nikica Gilić (izvršni urednik), Bruno Kragić, Diana Nenadić, Ivo Škrabalo, Igor Tomljanović, Hrvoje Turković (glavni urednik), Katarina Marić (gostujuća urednica).
Izdaje se na temelju potpore Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za kulturu, Grad Zagreb.
Ministarstvo prosvjete i športa otkupljuje dio naklade Ljetopisa koji se dostavlja srednjim školama.
Časopis se (zbog zatvorenosti knjižarske i novinske distribucije časopisima) pretežito distribuira pretplatom.
Adresa: Hrvatski filmski savez, Zagreb, Dalmatinska 12 (tel. 01/48 48 771; faks 01/48 48 764).
Hrvatski filmski ljetopis jedini je časopis u Hrvatskoj koji sustavno njeguje studijski, istraživački i teorijski pristup filmu, često u tematskim blokovima veličine omanje knjige (kognitivna teorija filma, emocije i film, filmska montaža, dokumentarni film, filmska glazba, filmsko snimanje, digitalni film, videoumjetnost), pretežito domaćih autora, ali i svjetskih filmologa (u prijevodu). Objavljuje studijske, biofilmografske razgovore s važnim autorima hrvatskoga filma, povijesne i filmografske obrade hrvatskoga filma, leksikografije filmaša; prati kulturnu politiku na području hrvatskoga filma. Donosi i redovite osvrte na sve filmove na repertoaru hrvatskih kina, preglede festivala te interpretacije aktualnih filmova, autora i trendova.
U devet godina izlaženja časopis je privukao suradnju više od 120 autora, pisaca o filmu, pretežito domaćih, ali i stranih.
Cijena po broju 50,00 kuna


Sva izdanja mogu se kupiti i kod izdavača.
Adresa: Hrvatski filmski savez, Zagreb, Dalmatinska 12 (tel. 01/48 48 771; faks 01/48 48 764).
*** ***

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

novi broj
arhiva
suradnici
impressum
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta