english
produkcija
o nama
produkcija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
knjige
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2016.
Posebni broj

MEDIJI I MLADI

Metodičke vježbe za nastavu filma u srednjoj školi

Metodičke vježbe za nastavu filma u srednjoj školi održavaju se na drugome seminarskom stupnju Škole medijske kulture Dr. Ante Peterlić i utemeljene su na metodici nastave filma, a namijenjene su nastavnicima i voditeljima kinoklubova te svima onima koji gledanju filma žele pristupiti na ozbiljan, promišljen i kritički način. Služe njihovu dodatnom filmološkom, filmskopedagoškom i filmskometodičkom usavršavanju.

Polaznicima se objašnjavaju bit i svrha nastave filma te ih se upoznaje s uspješnim i provjerenim modelom takve nastave i filmskopedagoškoga rada s učenicima općenito. Dio se vježbi posvećuje i položaju medijske (posebice filmske) pismenosti u odgojno-obrazovnom sustavu, ali i nužnosti rada na jačanju filmske pismenosti među djecom i mladima. Polaznici tijekom metodičkih vježbi dobivaju jasan uvid u recentna istraživanja koja govore o učeničkoj percepciji filma i njihovim filmskim navikama, a upućuje ih se i na relevantnu filmološku i pedagošku literaturu potrebnu za vlastito usavršavanje, ali i za kvalitetan rad s učenicima. Također, upoznaju se i s metodičkim pristupima nastavi filma (filmskodidaktički, filmskopovijesni, filmsko-odgojni i filmsko-književni pristup), temeljenima na pozitivnoj praksi nastave filma u srednjoj školi. Osim metodike nastave filma, polaznici uče i kako pojedino filmsko djelo može ostvariti korelaciju s nizom nastavnih predmeta te kako se ono može primijeniti u nastavi pojedinoga nastavnoga predmeta.


Jelena Modrić i Ana Đordić

Budući da se, parafrazirajući Stjepka Težaka, nastava filma mora temeljiti isključivo na filmskome djelu, metodičke vježbe za nastavu filma drugoga seminarskog stupnja polaze od gledanja inserata dugometražnih filmova ili od gledanja cjelovitih kratkometražnih filmova, nakon čega slijede zajednička formalna i sadržajna analiza te interpretacija. Uporaba filmskih izražajnih sredstava i njezin značaj za sam sadržaj filma koji se gleda te smještanje filma u društveni kontekst, filmsku stilsku epohu i opus autora ključan su dio vježbi koje se temelje na vođenom razgovoru i aktivnom sudjelovanju svih polaznika. Naime, polaznicima je zadatak samostalno i u paru analizirati i interpretirati najmanje pet kratkometražnih filmova te napisati metodičku pripremu za sat u okviru vlastita nastavnog predmeta ili u okviru filmske umjetnosti/povijesti filma/medijske kulture kao fakultativne nastave ili pak u okviru izvannastavne ili izvanškolske aktivnosti.

Stečena će znanja polaznici moći primijeniti u okviru bilo kojega redovitoga školskog predmeta ili fakultativnih predmeta u srednjoj školi kao što su filmska umjetnost, povijest filma ili medijska kultura, ali i u okviru izvannastavnih aktivnosti poput filmskih klubova i videoradionica te u okviru izvanškolskih aktivnosti poput kinoklubova.

Budući da se filmski primjeri metodičkih vježbi mijenjaju svake godine, metodičke vježbe za nastavu filma u srednjoj školi drugoga seminarskog stupnja Škole medijske kulture Dr. Ante Peterlić dijelom su stručnog usavršavanja nastavnika te procesa cjeloživotnog obrazovanja, ali i značajan prilog jačanju filmske pismenosti – kao dijela medijske pismenosti – među djecom i mladima.

Ana Đordić i Jelena Modrić

Medijska kultura treba biti obvezan sadržaj u osnovnim i srednjim školama

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

novi broj
arhiva
suradnici
impressum
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta