english
produkcija
o nama
produkcija
distribucija
nakladništvo
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 

16. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ

Radionički programi

Polazne radionice

Osnovni radionički program namijenjen je voditeljima filmskih i videodružina (bez obzira na to kojega su nastavnog profila voditelji), nastavnicima koji teže steći i radni uvid u stvaralačku praksu te ostalim polaznicima sa sličnim interesima. Oni praktičnim radom (izradom videodjela) stječu izravno proizvodno iskustvo potrebno za vođenje radionica, odnosno za upućeniju analizu filma u nastavnom procesu. Polaznici mogu na uzastopnim školama upisivati različite radionice kako bi stekli sva specijalizirana iskustva koja one nude. Pretpostavka je upisa u radionice završen prvi seminarski stupanj.

1. Radionica za dokumentrani film
Polaznici radionice usvajat će znanja o karakteristikama i općim odrednicama dokumentarnoga filma (pitanje istinitosti, izvanfilmska zbilja, poetika, žanrovi i vrste, narativna struktura i izlagački postupci), upoznat će se s osnovnom terminologijom te aktivno sudjelovati u kreativnom procesu od ideje do projekcije. Polaznici će samostalno pronaći temu i sugovornike (u dogovoru s voditeljem), odraditi potrebne pripreme za terensko snimanje, organizirati i analizirati snimljeni materijal, komuniciranjem definirati narativnu strukturu filma koja je primjerena temi i idejama koje se u dokumentarnom filmu iznose ili brane.

Voditelj: Tomislav Mršić, filmski redatelj, dipl. politolog

2. Radionica za igrani film
Polaznici će steći osnovno teorijsko znanje o procesu izrade igranoga filma. Razumjet će razlikovne elemente između igranoga filma i ostalih filmskih rodova. Upoznat će se s osnovnom terminologijom važnom za igrani film: sinopsis, scenarij, knjiga snimanja, planiranje, rekviziti, scenografija, kostimografija, šminka, snimanje, rasvjeta, tonsko snimanje, montaža, postprodukcija tona i slike.
Polaznici će nakon usvajanja teorijskih znanja sami voditi kreativni proces stvaranja igranoga filma, a voditelji će biti stručni korektiv. Razvijat će kreativno promišljanje, zaključivanje i kritičko mišljenje.

Voditelj: Daniel Kušan, akad. filmski redatelj

3. Radionica za TV – reportažu
Polaznici radionice usvajat će teorijska znanja o osnovnim obilježjima reportaže, razlikovnim elementima u odnosu na druge žanrove i rodove – osobito u odnosu na dokumentarni film; učit će da se u reportaži sjedinjuju ideja, tekst, slika i zvuk; usvajat će znanja o nastajanju reportaže; odabrat će dvije teme za snimanje reportaže sadržajno orijentirane na kulturu, umjetnost, lokalne zanimljivosti i običaje; raspravljat će, komentirati i kritički promišljati o odabranoj temi; razvijat će komunikacijske vještine. Polaznici će sami obaviti pripremne radnje za snimanje: kontaktirat će moguće sugovornike, objasniti sugovornicima o vrsti reportaže koja se snima, dogovoriti termin snimanja.

Voditelj: Dražen Ilinčić, dipl. anglist i komparatist književnosti, novinar HRT-a, filmski kritičar

4. Radionica za animirani film
Radionica se bazira na osnovama klasičnoga animiranog filma, a polaznici radionice naučit će temeljne principe animacije pomoću videoračunalnog sustava. U praktičnome radu na izradi kratkoga animiranog filma polaznici početnici svladavaju sve korake u nastanku jednostavnijega filmskog djela, a napredni polaznici usavršavaju svoje znanje izradbom složenijih animacijskih zadataka.

Voditelj: Edo Lukman, voditelj Škole animiranog filma u Čakovec

Specijalizirani radionički programi

Specijalizirani radionički program namijenjen je onima koji su završili neku od osnovnih radionica i žele produbiti znanje iz nekoga specifičnog oblika proizvodnje. Pretpostavka su upisa u specijalizirane radionice završena jedna od radionica iz osnovnoga radioničkoga programa te završen prvi seminarski stupanj.

1. Radionica za kameru i snimanje
Polaznici radionice usvojit će teorijska znanja o osnovnim tehničkim osobinama kamere s naglaskom na uporabu manualnih funkcija koje omogućavaju potpunu kontrolu slike (svjetloća, oštrina, boja). Samostalno će snimati kamerom svaku temu prema uputama voditelja i stručnih suradnika radionice; raspravljat će, komentirati i kritički promišljati o svojem i tuđim snimljenim materijalima na skupnim konzultacijama; razvijat će komunikacijske vještine tijekom rada. Polaznici će upoznati različite formate kamera (profesionalne i amaterske). Svi će polaznici proći rad s njima i s kamerama koje najčešće rabe.

Voditelj: Boris Poljak, filmski snimatelj

2. Radionica za montažu
Uz praktičnu nastavu, polaznici će slušati i teorijska predavanja koja obuhvaćaju sljedeća područja: funkcija i cilj filmskog djela, izlagački postupci u montaži (narativni, opisni, poetski), montažni principi prema dominantnim obilježjima kadra (tempo radnje unutar kadra i scene, pravci kretanja u kadru, problem rampe), dužina kadra i filmski ritam, kontinuirani i diskontinuirani montažni prijelazi, problem identifikacije prizora preko montažnoga prijelaza, motivacija reza, montažne spone i njihova značenja.

Voditelji: Slaven Zečević, akad. filmski montažer i Ivana Fumić, akad. filmska montažerka

3. Radionica za scenarij u filmu
Polaznici će se upoznati s osnovnim temama scenarističke dramaturgije, naratologije te sličnosti i razlike književnoga i scenarističkoga teksta: ideja i tema – kako od izvanfilmske građe oblikujemo filmsku temu; naracija, priča i zaplet – konstruiranje narativne strukture prema klasičnim scenarističkim modelima (three-plot-structure) i odstupanje od pravila. Uz predavanja, radionica svakodnevno ima i praktični dio: čitanje i analiza odabranih scenarija recentnih hrvatskih kratkometražnih igranih filmova, individualni rad mentora sa svakim sudionikom, zatim skupni rad (polaznici jedni pred drugima vježbaju pitching i simuliraju moguće reakcije slušatelja) te rad u paru.

Voditelj: Zvonimir Jurić, akad. filmski redatelj i scenarist

4. Radionica za radionice za postprodukciju zvuka
Program radionice podijeljen je na teorijsku i praktičnu nastavu. Teorijski dio uključuje uvod u osnove postprodukcije zvuka u filmu, tehničke zakonitosti montaže zvuka (formati, ubacivanje zvučnih efekata i glazbe u projekt, programi za montažu zvuka), uvid u brojne mogućnosti i načine povezivanja slike i zvuka u smislenu cjelinu. Praktični dio radionice uključuje upoznavanje s potrebnom opremom za postprodukciju zvuka, samostalan odabir glazbe i zvučnih efekata, montažu i sinkronizaciju svih elemenata te njihovo dovođenje u dinamički skladan odnos.

Voditeljica: Dubravka Premar, akad. filmski montažer

5. Radionica za digitalnu fotografiju
Polaznici radionice usvajat će tehnološka znanja o fotografiji (fotoaparat, sastavni dijelovi fotoaparata, svjetlo i ekspozicija, digitalni fotoaparat, objektivi, vrste i formati zapisa fotoaparata, elektronska bljeskalica); proširit će stečena znanja o fotografiji; razvijati praktične vještine snimanja i obrade teme; usvajat će vještine korištenja fotografske tehnike; razumjet će principe djelovanja fotografske tehnike.
Polaznici radionice upoznat će suvremenu fotografsku scenu; prezentirat će se monografije, videofilmovi i multimedijalne prezentacije poznatih fotografa; upoznat će autorske stilove i autorske pristupe temi. Polaznici radionice sudjelovat će u organizaciji završne izložbe fotografija s naglaskom na autorski pristup.

Voditelj: Darije Petković, akad. filmski snimatelj i fotograf

6. Radionica za radioreportažu
Polaznici radionice usvajat će znanja o osnovama novinarstva, uočit će, imenovati i razlikovati novinske vrste, proširit će stečena znanja o reportaži. Usvajat će znanja o radiju kao mediju u kontekstu drugih medija; usporedit će i pronaći sličnosti i razlike među medijima; uočit će, imenovati i razumjeti obilježja radija.

Voditeljica: Višnja Biti, novinarka

7. Radionica za radioigru za djecu
Radionica obuhvaća sve segmente nastajanja radiodrame: od adaptacije teksta za audiomedij do završne zvučne obrade snimke. Polaznici će naučiti preraditi filmski scenarij u scenarij za radiodramu. Osvijestit će razliku između dvaju medija, naučiti će pisati scenoslijed na predlošku scenarija i uklopiti zvuk kao izražajno sredstvo radiodrame, upoznat će i razumjeti osnove režije i važnost glume u radiodrami, samostalno snimati dijaloške ili monološke dijelove radiodrame na točno određenim lokacijama te će naučit snimati zvukove ili ih koristiti iz postojeće fonoteke.

Voditeljica: Vedrana Vrhovnik, akad. kazališna redateljica i radioredateljica

8. Radionica za eksperimentalni film
Radionica će se baviti istraživanjem sličnosti i razlika ljudskoga i filmskoga (snimljenoga, odnosno projiciranoga) pokreta. Unaprijed će se pripremiti filmski arhivski materijali plesa, mačevanja i gimnastike te će polaznici zajedno s voditeljem odabrati najbolje dijelove materijala koji su vizualno dojmljivi i koji nude mogućnosti kasnijih optičkih atrakcija.
Teorijska nastava uključuje: specifičnosti eksperimentalnoga filma kao filmskog roda (sličnosti i razlike s ostalim filmskim rodovima), povijesni pregled eksperimentalnoga filma i videoumjetnosti uz poseban naglasak na eksperimentalizam (kojom će se pobliže baviti kroz praktični rad), vrste i osnovne teorije eksperimentalnoga filma te na najutjecajnije autore i radove u Hrvatskoj i svijetu.

Voditelj: Damir Čučić, filmski redatelj

Planirani broj polaznika je 12 POLAZNIKA, osim u radionici za animirani film gdje je moguće primiti do 20 polaznika – u svakom predloženom stupnju po 10 polaznika, te u radijskim radionicama u kojima je moguće primiti najviše 6 polaznika po radionici (radionica za radijsku reportažu i radionica za radiodramu). Program svake radionice raspoređen je u deset radnih dana (cjelodnevni rad).

16. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ

Info
O nama
Seminarski programi
Radionički programi
Program i raspored
Popis polaznika Škole
Uvjeti sudjelovanja i prijavnica
Partneri i pokrovitelji
Reportaže s radionice za radioreportažu
Foto galerija
Kontakt

MEDIJSKE ŠKOLE:

1. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
21-21/21
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta