english
produkcija
o nama
produkcija
distribucija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
Knjige
DVD
DVD - posebna izdanja
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2006.
45

IZ TEORIJE FILMA

Kako protumačiti "asocijativno izlaganje" (i da li je to uopće potrebno)

UDK: 791.623

Potaknut kratkim teorijsko-interpretacijskim tekstom Nikice Gilića »Asocijativno izlaganje — ili o prorocima dokumentarnog i eksperimentalnog filma«, autor hvali uvođenje sintagme asocijativno izlaganje, koja proširuje pojam asocijativnosti: ona se može javiti i u jednom kadru, bez montaže (kako to kaže i Gilić). No, autor ove studije upozorava na opću (pa i Gilićevu) nepreciznost pojma asocijativnosti: ono tek obuhvaća izlaganja koja nisu narativna, čime se unosi zbrka. Autor stoga potanko objašnjava što se obično podrazumijeva pod asocijativnom montažom (koju je od Sergeja Ejzenštejna preuzeo i Ante Peterlić), te objašnjava da zapravo kod asocijativne montaže ne postoji nikakva prizorna, odnosno unutarscenska veza. No, kada je riječ o montažnom diskontinuitetu pri smislenu izlaganju, mora se potražiti neka »neprizorna«, »nescenska« veza među tako nanizanim kadrovima. Asocijativna, odnosno diskontinuirana montaža u opreci je stoga prema kontinuiranoj, odnosno narativnoj montaži.

No, pojam asocijativnosti — preuzet iz filozofske i psihološke doktrine — vrlo je neprimjenjiv ako ga se u punom filozofskom i psihološkom značenju uporabi za određivanje opisanih montažnih razlika. Čak je i jedan od filozofa koji je uvjerljivo lansirao asocijacionizam — Hume — smatrao je da se i naše identificiranje kauzalnih veza između percipiranih događaja, odvija po »principu asocijacije«. Ako su, naime, sve montažne veze koje se dadu zamisliti i pronaći »asocijativne«, bile one kontinuirane ili diskontinuirane, onda se taj pojam podudara s općenitijim pojmom »montaže«. Stavivši na stranu temeljne terminološke probleme, autor primjećuje da u Gilićevoj terminologiji nedostaje tip poetskog filmskog izlaganja, koje se, uz raspravljačko izlaganje, može shvatiti kao podtip asocijativnog izlaganja. Time bi se smanjila terminološka zbrka. No, opisno izlaganje, važan i sveprisutan tip izlaganja može se smatrati ravnopravnim narativnom, poetskom i raspravljačkom izlaganju, pa je stoga najbolje termin »asocijativno izlaganje« poslati u zasluženu mirovinu — danas je to tek povijesni naziv vezan uz teoriju i filmove Sergeja Ejzenštejna.Hrvoje Turković

Bookmark and Share
Respektakularizacija natjecateljstva: mjesto reality televizije u američkom televizijskom polju
Kognitivistički pristup filmu u svjetlu sistemsko-funkcionalne teorije: izmjena straže?
Metafikcija i film

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

 

vijesti
novi broj
arhiva
arhiva u pdf formatu
suradnici
pretplata
impressum
kumulativno kazalo
(download Word 848kB)
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta