Selekcijska komisija

Ana Đordić (1983., Zagreb), prof. hrvatskog jezika i medijske kulture. Diplomirala je kroatistiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao nastavnica hrvatskoga jezika i filmske umjetnosti u XIII. gimnaziji. S kolegicom Jelenom Modrić voditeljica je nastave filmske umjetnosti za srednjoškolce te Metodičkih vježbi za nastavu filma u srednjoj školi na Školi medijske kulture „Dr. Ante Peterlić“. Pohađa Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Ana Đordić

Boško Picula (1973., Šibenik), politolog i filmski kritičar. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu studirao je politologiju i novinarstvo. Dobitnik je Rektorove nagrade. Nakon diplome na matičnom je Fakultetu magistrirao međunarodne odnose i doktorirao komparativnu politiku. Radi kao viši predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu, među ostalim i na kolegiju Politika kroz umjetnost. Suradnik je Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Autor je više znanstvenih i stručnih radova. Tijekom studija počeo je objavljivati u filmskom magazinu Hollywood. Filmske kritike objavljivao je i u Vijencu, Total Filmu, Globusu, Hrvatskom filmskom ljetopisu te na mrežnoj stranici film.hr. Koautor je emisije o filmu Café cinéma i emisije o filmu za djecu i mlade Kokice na Hrvatskoj televiziji. Kao filmski kritičar surađuje s Hrvatskom televizijom (emisije Dobro jutro: Kultura, Život je lijep i Posebni dodaci) i Hrvatskim radijom (emisija Licem u lice). Vodi emisiju o animiranom filmu Animatik. Režirao je videospot za pjesmu Daleko skupine Batida, nominiranog za glazbenu klupsku nagradu Zlatna koogla. Sudjelovao je u selekcijskim povjerenstvima i ocjenjivačkim sudovima više domaćih filmskih revija i manifestacija (Filmska revija mladeži i Four River Film Festival u Karlovcu, „Pazi, snima se!“ – HTV-ov izbor hrvatskog filma predstavnika na festivalu Ciak Junior, VAFI – Internacionalni festival animiranog filma djece i mladih u Varaždinu, Visegrad Animation Forum u Trebonu, Đakovački rezovi u Đakovu), a kao urednik festivalskih publikacija radio je za zagrebački Animafest, Festival igranog filma u Puli i One Take Film Festival u Zagrebu. Član je Hrvatskog politološkog društva, Hrvatskog novinarskog društva, Hrvatskog društva filmskih kritičara, Državnog povjerenstva za Natjecanje u debati te Upravnog odbora Francuske alijanse Zagreb. Na 26. Animafestu – svjetskom festivalu animiranog filma u Zagrebu 2016. bio je član žirija Velikog natjecanja dugometražnog filma.


Selekcijska komisija

Stipe Radić (1987., Šibenik), politolog i filmski kritičar. Završio je preddiplomski studij novinarstva i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Tekstove o filmu objavljivao je u časopisima Hrvatski filmski ljetopis, Filmonaut, Zarez, u radijskoj emisiji Filmoskop, na internetskom portalu Kulturpunkt. Član je Društva hrvatskih filmskih kritičara. Sudjelovao je u Žiriju kritike na 9. 25 FPS-u – međunarodnom festivalu eksperimentalnog filma. Dobitnik je nagrade Vladimir Vuković za najboljeg mladog filmskog kritičara u 2014. godini.


Stipe Radić