Članice HFS-a

Facebook HFS

ČLANICE

Udruga "Luža"
Dubrovnik

Web-stranica udruge: http://udrugaluzha.webs.com /

Djelatnost udruge:
a) filmsko stvaralaštvo i produkcija
b) edukacija, odnosno rad s djecom i mladima
c) organizacija prezentacija i manifestacija

Udruga Luža pruža tehničku, stručnu i financijsku potporu dubrovačkim osnovnoškolcima i srednjoškolcima u njihovim pokušajima kreativnog izražavanja u filmskom i video mediju. Udruga je do sada producirala dvadesetak filmova svojih članova. Filmovi raznih rodova nastali su na filmskim radionicama, odnosno proizvedeni su uz stručnu, tehničku i materijalnu potporu udruge. Udruga provodi kontinuirane programe edukacije te višednevne radionice pod vodstvom vanjskih suradnika, a s Kinematografima Dubrovnik suorganizator je DUFF-a, Festivala filma djece i mladeži mediteranskih zemalja. Cilj je Udruge Luža postati institucionalnim okvirom amaterskog filmskog djelovanja u gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Predsjednik udruge: Jozo Serdarević

Kontakt osoba: Igor Miošić

Kontakt broj telefona: 098 904 9221

Kontakt e-mail: udrugaluzha@gmail.com; igor.miosic@gimnazija-dubrovnik.hr

Udruga 'Luža'
Udruga "Luža"
Udruga 'Luža'
Udruga "Luža"

VEZANE VIJESTI

IZBORNIK

složeno po abecedi